sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 22:21 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Ján Husák genpor. ( 99 r.)

čestný predseda Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Kategória: armáda

* 12.04.1923 Sasinkovo

Slovensko

2

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie prasa

jubileum od narodenia 99 r.

Vzdelanie

1943 Vojenská poddôstojnícka škola, Poprad
1951 Vojenské učilište, Nitra
1953 - 1956 Vojenská akadémia, Praha, smer veliteľskotechnický

Životopis

Generálporučík Ján Husák sa narodil v roku 1923 v Sasinkove. Do armády vstúpil v roku 1944 po ukočnení Vojenskej poddôstojníckej školy v Poprade. Bol členom partizánskej Skupiny národný pomstiteľ a po oslobodení naďalej slúžil v armáde v Poprade. V roku 1951 získal hodnosť poručíka a nastúpil k 3. leteckej technickej divízii v Prahe, stal sa veliteľom roty. V rokoch 1953 - 1956 absolvoval Ján Husák Vojenskú akadémiu v Prahe. V rokoch 1956 - 1957 už s hodnosťou kapitána velil výcvikovému stredisku mladších špecialistov letectva v Prešove. Neskôr bol náčelníkom štábu Letecko-technickej skupiny v Přerove, velil skupine týlovej pozemnej bojovej prípravy a v rokoch 1966 - 1967 bol zástupcom veliteľa 10. leteckej armády pre letecké a týlové zabezpečenie v Hradci Králové.
V rokoch 1968 - 1976 pôsobil na Ministerstve národnej obrany ČSSR v Prahe. V roku 1986 bol prepustený do zálohy.
V rokoch 1992 - 2001 bol predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Bratislava a od roku 2002 je jeho čestným predsedom. V roku 2004 povýšil prezident SR Jána Husáka do hodnosti generálporučíka.

Ocenenia:

12 domácich a 8 zahraničných vyznamenaní:

1946 Československá vojenská medaila II. stupňa a Pamätná medaila SNP
1955 Medaila za zásluhy o obranu vlasti
1964 Pamätná medaila k 20. výročiu SNP
1965 Rad červenej hviezdy
1969 Rad červenej zástavy
1983 Rad práce
2000 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Prierez kariéry:

1944 vstup do armády
1944 prechod celého útvaru do SNP, člen partizánskej Skupiny národný pomstiteľ
1951 hodnosť poručíka
1951 - 1953 3. letecká technická divízia, Praha, veliteľ roty
1953 nadporučík
1955 kapitán, veliteľ útvaru
1956 - 1957 Prešov, veliteľ výcvikového strediska mladších špecialistov letectva
1957 - 1958 Letecko-technická skupina, Přerov, náčelník štábu
1958 - 1960 Veliteľstvo letectva a PVOS, Praha, náčelník skupiny týlovej pozemnej bojovej prípravy
1959 major
1961 - 1965 Čáslav, veliteľ 3. leteckej divízie
1961 podplukovník
1965 plukovník
1966 - 1967 10. letecká armáda pre letecké a týlové zabezpečenie, zástupca veliteľa, Hradec Králové
1968 - 1972 MNO ČSSR, Praha, náčelník správy PHM
1972 - 1976 MNO ČSSR, Praha, náčelník Kancelárie ministra NO ČSFR, Praha
1976 - 1986 Technický výbor členských štátov Varšavskej zmluvy, Moskva, zástupca náčelníka
1986 prepustený do zálohy
1989 - 1992 Okresný výbor SZPB, Nitra, tajomník
1992 - 2001 SZPB Bratislava, predseda
od roku 2002 čestný predseda SZPB Bratislava
1994 prezidentom povýšený do hodnosti generálporučíka

Členstvo v združeniach a organizáciách:

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
ROH

Tvorba

- články do časopisov SZPB Bojovník
- vystúpenia na verejnosti a v rozhlase a TV
história, pomoc odbojárom, záhrada, príroda, chatárčenie
zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 200; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost