sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 22:33 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

prof. PaedDr. Ján Junger PhD. ( 69 r.)

dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove, vysokoškolský učiteľ

Kategória: prírodné vedy, funkcionári

* 16.09.1953 Rožňava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 69 r.

Vzdelanie

1978 Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov, študijný program telesná výchova – branná výchova
1981 rigorózna skúška, PdF UPJŠ, Prešov
1987 kandidát vied na FTVS UK v Prahe,
1993 habilitácia na FTVŠ UK v Bratislave
2001 profesorská inaugurácia na FHPV PU v Prešove

Zahraničné pobyty a stáže:
Moskva, Brusel, Gent, Leuven, Praha

Životopis

Profesor Ján Junger je dekanom Fakulty športu na Prešovskej univerzite od roku 2004. Predtým zastával funkciu prodekana fakulty. V rokoch 1997 – 2004 bol vedúcim Katedry telesnej výchovy a športu na Fakulte humanitných a prírodných vied PU.
V súčasnosti pôsobí aj ako podpredseda celoslovenskej komisie pre obhajoby dizertačných prác v odbore športová humanistika.
Ján Junger je spoluzakladateľom Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport na Slovensku, má osobný podiel na vzniku Systému vied o športe s tromi vednými odbormi. Je autorom projektu a zakladateľom Fakulty športu na Prešovskej univerzite v Prešove.
Dvakrát obdržal Cenu FISU za organizáciu Zimnej svetovej univerziády 99´ a Akademických majstrovstiev sveta vo vodnom slalome a zjazde. V rokoch 1997 – 2001 bol prezidentom Slovenskej asociácie univerzitného športu.

Oblasť vedeckého a odborného záujmu: pohybová aktivita detí predškolského veku, šport pre všetkých a životný štýl, filozofia a sociológia športu, metodológia vied o športe

Prierez kariéry:

1979 – 1996 Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove, Katedra telesnej výchovy, od roku 1993 vedúci katedry
1997 – 2004 Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, Katedra telesnej výchovy a športu, vedúci katedry
1997 – 2003 prodekan Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove
od roku 2004 dekan Fakulty športu PU v Prešove, garant študijného programu učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov a študijného programu šport – špecializácia trénerstvo,

Ocenenia:

Zlatá medaila Prešovskej univerzity
Zlatá medaila FHPV PU v Prešove
2007 cena rektora PU.

Členstvo v organizáciách, združeniach a výboroch:

1979 – 1990 podpredseda a člen viacerých národných a celoštátnych výborov pre šport pre všetkých
1997 – 2001 prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu
* vedúci slovenskej výpravy na 3. Majstrovstvách sveta v športovom aerobiku v Austrálii (1997), Svetových univerziádach na Sicílii (1997), Mallorke (1999), Zakopanom (2001), Pekingu (2001)
1997 – 1999 podpredseda organizačného výboru Zimnej svetovej univerziády Tatry – Poprad 99´
1998 – 2000 predseda organizačného výboru Akademických majstrovstiev sveta vo vodnom slalome a zjazde
* predseda organizačných výborov 3 medzinárodných konferencií
* predseda a člen organizačných výborov mnohých celoštátnych športových podujatí
* člen vedeckých rád FTVŠ UK v Bratislave, Fakulty sportovních studií MU Brno, Pedagogickej fakulty UMB v B. Bystrici, Fakulty tělesné kultury UP Olomouc, FHPV PU v Prešove, PU v Prešove
* člen kolégia Národného športového centra
* člen Rady Wydzialu wychowania fyziczneho UR Rzeszow
* člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MŠ SR (1995 - 1999)
* člen Akreditačnej komisie MŠ SR pre špecializované činnosti v telesnej kultúre
* podpredseda výboru Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport
* člen komisie VEGA č. 13 pre vedy o človeku (2002 – 2004)
*člen redakčných rád časopisu Telesná výchova a šport (1993 - 2000), zborníka FHPV PU – Art et Sport
* člen medzinárodných vedeckých spoločností Sportmotorik a Česká kinantropológie

Rodina:

- deti: Martin (1981), Ján (1982)

Tvorba

Profesor Ján Junger je autorom 9 monografií a odborných knižných prác.

Okrem toho napísal :
- 5 učebných textov
- 50 vedeckých prác vydaných v zahraničných časopisoch a zborníkoch
- 68 vedeckých prác vydaných v domácich časopisoch a zborníkoch
- 91 odborných prác a iných publikácií
- 9 redakčných a zostavovateľských prác
- 42 pozvaných, nepublikovaných referátov,

Bol koordinátorom troch výskumných projektov GÚ VEGA, spoluriešiteľom siedmich GÚ VEGA a troch štátnych úloh.

Zúčastnil sa na mnohých medzinárodných konferenciách, o.i. v Tampere (1991), v Breste (1993), Poznani (1994), Biala Podlaska (1995), Blede (1998), Magdeburgu (1999), Ljubljane (1999), Monterrey (2000), Kranjska Gore (2002), v Ryesyowe (2003, 2004, 2006, 2007).
šport, literatúra, hudba
zdroj: prof., PaedDr. Ján Junger, PhD.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost