sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 18:45 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Ján Kormanec DrSc. ( 63 r.)

molekulárny biológ, Ústav molekulárnej biológie SAV, vedec roka 2004

Kategória: prírodné vedy

* 19.12.1959 Slovensko, Žilina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie prasa

jubileum od narodenia 63 r.

Vzdelanie

1984 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
1995 Nemecko
1988 Nemecko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav molekulárnej biológie SAV (vedúci oddelenia génovej expresie)

Najdôležitejšie výsledky:

Identifikácie a a charakterizácia sigma faktorov RNA polymerázy dôležitých v regulácii diferenciálcie streptomycét.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu (člen výboru)

Ocenenia:

2004 Vedec roka
1996 Cena SAV

e-mail: umbijkor@savba.sk

Tvorba

Monografia:

2001 Analyzing the developmental expression of sigma factors with S1-nuclease mapping

Časopisecké publikácie: 53

Vedecká výchova: 3

Medzinárodné projekty: 2
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost