sk  |  en
Utorok | 20.11.2018, 20:32 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

Ján Kupecký ()

barokový maliar portrétov

Kategória: výtvarné umenie

* Slovensko, Pezinok

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Životopis

Pochádzal z chudobnej tkáčskej rodiny, ktorá sa do Pezinka prisťahovala z Mladej Boleslavi, pretože tu bola prenasledovaná pre svoje náboženské presvedčenie. Najprv sa učil za tkáča v otcovej dielni v Pezinku, ako pätnásťročný chlapec odišiel do Holíča. V rokoch 1683 – 85 bol učňom švajčiarskeho maliara Benedikta Clausa vo Viedni.

Potom pôsobil v Benátkach a neskôr v Ríme ako kopista a súčasne sa zdokonaľoval v maliarskom umení na rímskej akadémii s podporou Matthiasa Füessliho a poľského kniežaťa Alexandra B. Sobieskeho. Okolo roku 1700 sa osamostatnil a mal vlastný ateliér. V Taliansku žil 22 rokov, no o jeho pôsobení tu sa vie pomerne málo.

Do Viedne sa vrátil na pozvanie grófa Lichtensteina v roku 1709. Švajčiar J. C. Fussli, súčasník maliara a autor jeho biografie, ho spomína ako protestanta, pomerne izolovaného v katolíckom milieu Viedne. Maľoval podobizne bohatej šľachty, kráľov a cisárov. V roku 1711 bol maľovať v Karlových Varoch portrét ruského cára Petra Veľkého na jeho žiadosť, v Drážďanoch zase saského kurfista a poľského kráľa Augusta III. a tiež v Prahe niekoľko portrétov Wussinovej rodiny.

So Slovenskom obnovil kontakty pravdepodobne v r. 1715-20, keď vznikli obrazy so slovenskými námetmi, zaznamenané Jánom Kollárom. Namaľoval portrét Mateja Bela, slovenských pastierov pri ohni a svoju matku v západoslovenskom kroji.

Ponúkané miesto dvorného maliara vo Viedni neprijal a pred rekatolizačným tlakom odišiel do Norimbergu. Tu vyvíjal intenzívnu činnosť, maľoval významné osobnosti mesta a okolia, ctený a obklopený žiakmi, rytcami. Kupeckého diela sa nachádzajú v mnohých svetových galériách, v Paríži, Ríme, Miláne, Viedni, Norimbergu, Drážďanoch, Moskve, Leningrade, Budapešti a i.

Zomrel v Norimbergu a tam je aj pochovaný vedľa svojho milovaného syna, ktorý zomrel vo veku 17 rokov. Ulica, na ktorej v Pezinku dodnes stojí Kupeckého rodný dom, je pomenovaná podľa neho. 

Tvorba

Kupecký patrí medzi najvýznamnejších tvorcov stredoeurópskeho baroka. Vytvoril vyše 400 obrazov, z ktorých sú mnohé nezvestné. Hodnotu a závažnosť jeho obrazov dokumentuje aj 258 rytín, vyhotovených podľa nich. Dnes ich zostalo v svetových galériách iba 160.

Orientoval sa prevažne na portrétnu maľbu. Dokázal vynikajúco syntetizovať vplyvy z talianskeho prostredia, kde poznal umenie G. Reniho, G. Guercina, A. Correggia s caravaggiovským realizmom, holandskou žánrovou maľbou a dvorsky orientovanou portrétnou tvorbou v duchu H. Rigauda, M. Largilliéra a A. van Dycka. Patrí k vynikajúcim zobrazovateľom ľudskej osobnosti a jej duševných hnutí v psychologizujúcom portréte.

Najmenej je známa umelecké tvorba Kupeckého z dlhoročného talianskeho pobytu. Jediné zaručené autentické dielo na Slovensku je Portrét muža (autoportrét) z r. 1690, dodatočne označený r. 1709. Nachádza sa v zbierkach SNG v Bratislave. Z viedenského obdobia pochádzajú portréty cisárov Jozefa I. a Karola VI., princa Eugena Savojského, ruského cára Petra I. Veľkého, ktorého spodobnil v Karlových Varoch. Bohaté dielo z tohto obdobia obsahuje aj portréty jeho rodiny, priateľov a autoportréty, ktorých poznáme 17. V tom čase vznikla podobizeň slovenského učenca, historika Mateja Bela, známa vo viacerých variantoch.

Poslednú etapu života v Norimbergu, kde bol uznávaným umelcom s početnými žiakmi a nasledovateľmi, vyplnil prácou na mnohých portrétnych objednávkach. Ešte počas umelcovho života sa popularizovalo jeho dielo prostredníctvom grafických listov, vyhotovených podľa obrazov.

Jeho obrazy sú v mnohých štátnych i privátnych umeleckých zbierkach – v Anglicku, Dánsku, Čechách, Francúzsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, vo Švajčiarsku a v Taliansku.

Je hrdinom životopisných románov Ľ. Zúbka Ján Kupecký (1938) a Farebný sen (1965).
zdroj: www.pezinok.sk, Matica slovenská: Sto slávnych Slovákov. Zostavil Milan Ferko. Matica slovenská Martin 1997, Spracovala M. Remiašová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost