sk  |  en
Nedeľa | 26.09.2021, 08:40 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Ján Kurty PhD. ( 64 r.)

bývalý rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Kategória: funkcionári

* 27.07.1957 Slovensko, Prešov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 64 r.

Vzdelanie

1976 Vojenská stredná odborná škola elektrotechnická a rádiolokačná, Liptovský Mikuláš
1980 Ing., Vojenská vysoká technická škola, Liptovský Mikuláš
1986 Základné štúdium pedagogiky a psychológie, Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš
1990 Rozširujúce štúdium pedagogiky a psychológie, Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš
1996 PhD., Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
1996 jazykový kurz v Defense Language Institute, Lackland AFB, Texas, USA
1996 International Defense Management Course, Naval Postgraduate School, Monterey, CA, USA
1999 Docent v odbore výzbroj a technika protivzdušnej obrany
2003 Managing Defence in a Democracy Course, Royal Military College of Science, Shrivenham, Cranfield University, Veľká Británia
2004 Profesor v odbore výzbroj a technika protivzdušnej obrany

Študijné pobyty:

2000 Defense Financing and Accounting Service, Indianapolis, IN, USA
2000 U.S. Army Finance School, Fort Jackson, SC, USA
1989 Wojskowa akademia techniczna, Warsawa, Poľsko

Životopis

Rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši prof. Ing. Ján Kurty, PhD. sa narodil v Prešove. Je absolventom Vojenskej vysokej technickej školy v Liptovskom Mikuláši. V roku 1996 získal titul PhD. na Vojenskej akadémii v Lipt. Mikuláši a v tom istom roku absolvoval jazykový kurz v Texase, USA. Docentom v odbore výzbroj a technika protivzdušnej obrany sa stal v roku 1999, profesorom v roku 2004.


V rokoch 1980 - 1982 bol veliteľom čaty 7. armády protivzdušnej obrany štátu, nasledujúce dva roky bol veliteľom roty. Pôsobil na Vysokej vojenskej technickej škole. V roku 1993 nastúpil ako odborný asistent na Vojenskú akadémiu v L. Mikuláši, neskôr zastával funkciu docenta, profesora a vedúceho katedry. V rokoch 1999 - 2004 bol prorektorom pre vzdelávanie. Do zálohy odišiel v hodnosti plukovník v roku 2004.

Pracovné pozície:

1980 - 1982 veliteľ čaty, 7. armáda protivzdušnej obrany štátu
1982 - 1984 veliteľ roty, 7. armáda protivzdušnej obrany štátu
1985 - 1993 starší technik, asistent, odborný asistent; Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš
1993 - 2004 odborný asistent, docent, profesor, vedúci katedry; Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
1999 - 2004 prorektor pre vzdelávanie, Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
2004 odchod do zálohy v hodnosti plukovník
od 2004 rektor Akadémie ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš

Vojenské hodnosti:

2000 plukovník
1992 podplukovník
1988 major
1985 kapitán
1982 nadporučík
1980 poručík
1979 podporučík
1976 čatár, rotmajster
1975 slobodník, desiatnik

Členstvo v organizáciách:

- predseda vedeckej rady Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
- člen vedeckej rady Univerzity obrany v Brne, Česká republika
- člen Společnosti pro radioelektronické inženýrství, Česká republika
- podpredseda spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium vo vednom odbore 91-08-9 výzbroj a technika protivzdušnej obrany
- Armed Forces Communications and Electronics Association, Slovak Chapter, čestný viceprezident, Bratislava
- občianske združenie Edukacja dla Obronności i Bezpieczeństwa, Poľsko
- Agentúra na podporu výskumu a vývoja, člen pracovnej skupiny pre   technické vedy, Bratislava
- pravidelný člen programového výboru konferencie EUSAR 200x (European Conference on Synthetic Aperture Radar), Nemecko

Vyznamenania:

2007 pamätná medaila Alexandra Dubčeka udelená Spoločnosťou   Alexandra Dubčeka
2007 medaila za zásluhy udelená od Rady Českej pobočky Armed Forces Communication and Electronics Association
2005 pamätná medaila k 60. výročiu SNP, oslobodenia Slovenska a   víťazstva nad fašizmom udelená Ústrednou radou Slovenského zväzu   protifašistických bojovníkov
2004 pamätná medaila Vojenskej leteckej akadémie generála Milana   Rastislava Štefánika v Košiciach
2003 medaila za rozvoj Vojenskej akadémie udelená Vojenskou   akadémiou v Liptovskom Mikuláši
2002 pamätná medaila ministra obrany I. stupňa
1986 medaila Za službu vlasti

Tvorba

Projekty výskumu a vývoja, štúdie:

Ján Kurty sa podieľal na výskume, vývoji a spracovaní štúdií v oblasti rádiolokácie v pásme 94 GHz, rádiooptických anténových sústav, antén so spracovaním signálu, elektromagnetickej hygieny, digitálneho spracovania rádiolokačných signálov, sonarov, ochrany proti vysoko výkonovým mikrovlnovým zbraniam, rádiometrie a multikriteriálneho rozhodovania.
Tiež sa zúčastnil riešenia viacerých národných a medzinárodných projektov v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
Je spoluautorom jedného patentu.
Výsledky výskumu a vývoja publikoval na národnej a medzinárodnej úrovni.
zdroj: prof. Ing. Ján Kurty PhD.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost