sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 03:54 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Ján Lukačka CSc. ( 68 r.)

historik, Historický ústav SAV, FF UK

Kategória: spoločenské vedy

* 20.11.1952 Krnča, okr. Topoľčany

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 68 r.

Vzdelanie

1976 - Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
každoročne Maďarsko
1992, 1993 Vatikán
1990, 1991 Viedeň

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od r. 1995 Filozofická fakulta UK Bratislava
od r. 1977 Historický ústav SAV 1989-1995, od r. 2000 vedúci oddelenia najstarších dejín HÚ SAV 1989-1990 vedecký tajomník HÚ SAV

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
Komission für genetische siedlungsforschung pri Univerzite v Bonne
Slovenská historická spoločnosť pri SAV (1990-2000 tajomník)

Tvorba

2002 Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku
2000 A Concise history of Slovakia (spoluautor)
1998 Kronika Slovenska I. (spoluautor)
Pramene k dejinám Slovenska II, IV, V, VI (spoluautor)
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost