sk  |  en
Streda | 27.10.2021, 06:37 | meniny: Sabína; zajtra: Dobromila
  • | Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

    Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. JUDr. Ján Mazák PhD. ( 67 r.)

profesor Ústavu európskeho práva a oddelenia medzinárodného práva Právnickej fakulty UPJŠ Košice

Kategória: spoločenské vedy, súdnictvo

* 12.06.1954 Slovensko, košice

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie kôň

jubileum od narodenia 67 r.

Vzdelanie

1998 habitoval ako docent občianskeho práva
1978 ukončené štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach
1969 - 1973 gymnázium

Jazykové znalosti:
anglicky, rusky, maďarsky, francúzsky

Životopis

Je vo funkcii profesora občianského a európskeho práva. Riaditeľ ústavu európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Od decembra 2004 člen Európskej komisie pre demokraciu prostredníctnom práva (Benátska komisia). Člen Európskej spoločnosti verejného práva.

Člen Výboru na výber kandidátov na sudcu Súdu pre verejnú službu EÚ v Luxembourgu (2012-2016); člen Expertnej skupiny Európskej komisie pre európsky dlhový fond a európske dlhopisy (2013-2014)

Priebeh zamestnaní:


od 7. októbra 2011 prvý generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu
2009 Riaditeľ Ústavu európskeho práva
od októbra 2006 generálny advokát na Európskom súdnom dvore v Luxemburgu
od 2007 profesor občianského a európskeho práva, riaditeľ ústavu európskeho práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach
22. 1. 2000 - 30. 9. 2006 sudca a predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
1998 - 2000 štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR a podpredseda Legislatívnej rady vlády SR
1993 - 1998 poradca Ústavného súdu SR
1990 - 1998 advokát
1990 predseda mestského súdu
1987 - 1990 námestník predsedu súdu pre občianskoprávny úsek
1983 - 1987 námestník predsedu súdu pre trestný úsek
1980 - 1983 zvolený za sudcu z povolania
1978 - 1980 právny čakateľ Krajského súdu v Košiciach

Tvorba

Ako autor a spoluautor napísal 12 monografií. Autor prvej slovenskej učebnice občianskeho procesného práva. Publikoval doma i v zahraničí viac ako 100 štúdií a odborných článkov. Prednášky na zahraničných sympóziách a konferenciách.
zdroj: Ústavný súd SR

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost