sk  |  en
Streda | 29.06.2022, 15:56 | meniny: Peter, Pavol, Petra; zajtra: Melánia
  • | Medzinárodný deň Dunaja

    Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Ján Mokoš ( 72 r.)

primátor mesta Vysoké Tatry

Kategória: regióny

* 25.09.1949 Zemianske Kostoľany

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 72 r.

Vzdelanie

1964 – 1968 SPŠ Elektrotechnická, Handlová
1968 – 1971 VVLŠ, Košice
1975 – 1978 Vojenská letecká akadémia Monino
1988 – 1989 Akadémia generálneho štábu, Brno

Životopis

V rokoch 1971 – 1972 pôsobil Ján Mokoš na Ministerstve obrany SR ako pilot, od roku 1973 ako veliteľ roja a od roku 1978 ako veliteľ letky. V roku 1981 sa stal veliteľom 47. samostatného prieskumného leteckého pluku a od roku 1989 veliteľom 34. stíhacej bombardovacej leteckej divízie. Od roku 1990 zastával funkciu náčelníka a rektora vo VVLŠ Košice. O rok neskôr pôsobil ako veliteľ školiaceho výcvikového strediska letectva Košice.
Ján Mokoš sa v roku 1985 stal prvým pilotom v Československu, lietal nadzvukovým lietadlom SU-22 M4.
Do roku 1993 bol náčelníkom správy letectva armády SR a od roku 1993 zastával pozíciu riaditeľa Vojenskej zotavovne a hotela Tatranské Zruby. Od roku 2003 je primátorom mesta Vysoké Tatry.
Ako športovec sa Ján Mokoš predstavil na viacerých lyžiarskych maratónoch. Trikrát absolvoval Bielu stopu, dvanásťkrát štartoval na podujatí Jizerská „50“ a šesťkrát na Krušnohorskej päťdesiatke.
Primátor Vysokých Tatier je členom Združenia miest a obcí SR, Slovenského združenia Svetovej federácie miest a obcí, Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí, ZMOS Spiša. Je tiež predzidentom FK Vysoké Tatry, členom prestavenstva vydavateľstva Marmota, členom predstavenstva Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry a predsedom dozornej rady Slovenského združenia Svetovej federácie miest a obcí.

Ocenenia:
2001 Medzinárodná cena za turistiku, hotelierstvo a gastronómiu, Madrid
2002 Medzinárodná cena za kvalitu a technológiu v hotelierstve, Frankfurt
ocenenie Za služby vlasti
ocenenie Za zásluhy o obranu vlasti
Pamätná medaila MO SR I. stupňa
cena Československých perutí vo Veľkej Británii

Tvorba

Ako spolupautor sa podieľal na knižných publikácií:

Ztracené modré nebo
Není cesty zpátky
lietanie, lyžovanie, beh a zjazd, futbal, cyklistika, filatelia, rafting
zdroj: www.vysoketatry.com, Who is who v Slovenskej republike, F. Janícek, 2003

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost