sk  |  en
Streda | 20.03.2019, 19:10 | meniny: Víťazoslav, Klaudius; zajtra: Blahoslav
  • | Medzinárodný deň štastia

    20. marec bol vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia Organizáciou spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom oslavovali, napr. prostredníctvom vzdelávania alebo verejných aktivít.

  • | Svetový deň divadla pre deti a mládež

    Pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež (ASSITEJ) sa oslavuje od roku 2001 Svetový deň divadla pre deti a mládež. Je určený na podporu práv detí a mládeže na umelecké a kultúrneho obohacovanie sa. V detskom divadle sa stáva mladé publikum svedkom nielen známych životných skúseností, ale aj doposiaľ neznámych, ktoré mu rozširujú obzory.

doplňte alebo opravte informácie

Ján Palárik ( 48 r.)

priekopník divadla, dramatik, novinár, politik, národný dejateľ, zakladateľ a redaktor časopisu Cyrill a Method, zostavovateľ šlabikára a čítaniek

Kategória: spisovatelia, divadlo, film a TV

* 27.04.1822 Raková na Kysuciach

† 07.12.1870 Majcichov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie kôň

jubileum od úmrtia 148 r.

jubileum od narodenia 196 r.

 

všeobecné informácie

Ján Palárik sa narodil v rodine roľníka, pričom otec pôsobil aj ako organista a učiteľ. Základné vedomosti získal v otcovej škole v Rakovej. Potom absolvoval 4 roky gymnázia v Žiline a 5. a 6. triedu s výborným prospechom v maďarskom Kecskeméte. Patrí k priekopníkom divadla a divadelníctva na Slovensku. Roku 1852 sa definitívne postavil za Štúrovu spisovnú slovenčinu a na bratislavskej schôdzi podporil Hattalovu gramatiku. Politické články uverejňoval v časopise Priateľ školy a literatúry. Zastával tézu, že slovenský národ nemôže čakať pomoc od viedenského dvora, ale sa musí postarať o seba sám v rámci uhorského štátu. Publicistikou činnosťou vytváral ucelenú koncepciu národného povedomia na základoch cyrilo-metodskej tradície. (Je pevne zakotvená aj v preambule Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992.) Vítal éru ústavnosti, poukazoval na chyby v národnej politike a usiloval sa dorozumieť s maďarskými liberálmi. Aj keď sa dostal do rozporu s prívržencami Memoranda, pri zakladaní Matice slovenskej s nimi spolupracoval. Ako farár zastával relatívne progresívne názory. Horlil za občianske práva, národnú i sociálnu slobodu, zastával sa demokratizačných reformných zásad v cirkvi. Kládol dôraz na kultúrne a kresťanské staroslovienske tradície, čím prispel k slovenskej spolupatričnosti. Jeho názory sa nepáčili cirkvi, ktorá ho odsúdila na mesačné cirkevné väzenie. Po konfliktoch s cirkevnou hierarchiou účinne ovplyvňoval a formoval slovenskú spoločnosť cez dramatickú tvorbu, ktorá tvorí hlavný význam v literárnej činnosti. Do centra svojho záujmu postavil prostý ľud, cez postavy vyjadroval pálčivé problémy národného života, najmä odrodilstvo a úžerníctvo. V stati Dôležitosť dramatickej národnej literatúry vyslovil názor, že „v národných divadelných kusoch“ sa má zobraziť „rodinný i spoločenský život národa nášho s jeho dobrými i zlými stránkami, s cnosťami i tôňami v zaujímavých a pikantných výjavoch...“ Jeho veseloherná tvorba je cenná najmä preto, lebo vedela v jasných farbách predstaviť dobovú atmosféru zo závažného dejinného úseku národnej aktivity. Činný bol aj pri organizovaní národného školstva a osvety. Napísal niekoľko učebníc náboženstva, čítaniek a gramatík pre slovenské školy. Podporoval založenie slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom a kníhtlačiarenského spolku Minerva v Pešti. V jeho rodisku sa od roku 1968 každoročne koná súťažný festival ochotníckych súborov Palárikova Raková.

 

vzdelanie a pôsobenie

1839 -
Emericianum, Bratislava
1839 - 1847
Teológia, Ostrihom, Trnava, Bratislava
1847
vysvätený za kňaza, Ostrihom
1847-1850
kaplán, Starý Tekov,
1851-1852
kaplán, Banská Štiavnica
1850-1851
vydal prvé číslo časopisu Cyrill a Method
1851
za odvahu a slobodomyseľné názory odsúdený na 3 týždne do kláštorného väzenia, Ostrihom
1851-1862
pôsobil na nemeckej fare, Budapešť
1852-1856
redigoval Katolícke noviny pre dom a cirkev
1862
až do smrti farár v Majcíchove
1863
člen prípravného výboru Matice slovenskej
1868
účasť na založení novej politickej strany, tzv. Novej školy slovenskej

 

tvorba

Dráma:

1858 Inkognito
1860 Drotár
1862 Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
1864 Dimitrij Samozvanec (posmrtne)

Štúdia:

1860 Dôležitosť dramatickej národnej literatúry

Náboženské učebnice a gramatika:

1855 - 1856 Spisy pre mládež (3 zväzky; od nemeckého spisovateľa Christopha Schmidta, v prekladoch Michala Chlebáka)
1858 Concordia (almanach spolu s Jozefom Viktorinom)

Iné:

1852 Ohlas pravdy v záležitosti spisovné reči slovenské
1860 Dôležitosť dramatickej národnej literatúry
1862 O vzájomnosti slovenskej

Preklad:

1856 Schmid, Ch.: Kvetný košíček

 

galéria

zdroj: Encyklopédia Slovenska, V. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1981; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; spracovala Viola Tóthová
posledná aktualizácia 09.06.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost