sk  |  en
Streda | 27.10.2021, 06:16 | meniny: Sabína; zajtra: Dobromila
  • | Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

    Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

doplňte alebo opravte informácie

Ján Palárik ( 48 r.)

priekopník divadla, dramatik, novinár, politik, národný dejateľ, zakladateľ a redaktor časopisu Cyrill a Method, zostavovateľ šlabikára a čítaniek

Kategória: spisovatelia, divadlo, film a TV

* 27.04.1822 Raková na Kysuciach

† 07.12.1870 Majcichov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie kôň

jubileum od úmrtia 150 r.

jubileum od narodenia 199 r.

 

všeobecné informácie

Ján Palárik sa narodil v rodine roľníka, pričom otec pôsobil aj ako organista a učiteľ. Základné vedomosti získal v otcovej škole v Rakovej. Potom absolvoval 4 roky gymnázia v Žiline a 5. a 6. triedu s výborným prospechom v maďarskom Kecskeméte. Patrí k priekopníkom divadla a divadelníctva na Slovensku. Roku 1852 sa definitívne postavil za Štúrovu spisovnú slovenčinu a na bratislavskej schôdzi podporil Hattalovu gramatiku. Politické články uverejňoval v časopise Priateľ školy a literatúry. Zastával tézu, že slovenský národ nemôže čakať pomoc od viedenského dvora, ale sa musí postarať o seba sám v rámci uhorského štátu. Publicistikou činnosťou vytváral ucelenú koncepciu národného povedomia na základoch cyrilo-metodskej tradície. (Je pevne zakotvená aj v preambule Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992.) Vítal éru ústavnosti, poukazoval na chyby v národnej politike a usiloval sa dorozumieť s maďarskými liberálmi. Aj keď sa dostal do rozporu s prívržencami Memoranda, pri zakladaní Matice slovenskej s nimi spolupracoval. Ako farár zastával relatívne progresívne názory. Horlil za občianske práva, národnú i sociálnu slobodu, zastával sa demokratizačných reformných zásad v cirkvi. Kládol dôraz na kultúrne a kresťanské staroslovienske tradície, čím prispel k slovenskej spolupatričnosti. Jeho názory sa nepáčili cirkvi, ktorá ho odsúdila na mesačné cirkevné väzenie. Po konfliktoch s cirkevnou hierarchiou účinne ovplyvňoval a formoval slovenskú spoločnosť cez dramatickú tvorbu, ktorá tvorí hlavný význam v literárnej činnosti. Do centra svojho záujmu postavil prostý ľud, cez postavy vyjadroval pálčivé problémy národného života, najmä odrodilstvo a úžerníctvo. V stati Dôležitosť dramatickej národnej literatúry vyslovil názor, že „v národných divadelných kusoch“ sa má zobraziť „rodinný i spoločenský život národa nášho s jeho dobrými i zlými stránkami, s cnosťami i tôňami v zaujímavých a pikantných výjavoch...“ Jeho veseloherná tvorba je cenná najmä preto, lebo vedela v jasných farbách predstaviť dobovú atmosféru zo závažného dejinného úseku národnej aktivity. Činný bol aj pri organizovaní národného školstva a osvety. Napísal niekoľko učebníc náboženstva, čítaniek a gramatík pre slovenské školy. Podporoval založenie slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom a kníhtlačiarenského spolku Minerva v Pešti. V jeho rodisku sa od roku 1968 každoročne koná súťažný festival ochotníckych súborov Palárikova Raková.

 

vzdelanie a pôsobenie

1839 -
Emericianum, Bratislava
1839 - 1847
Teológia, Ostrihom, Trnava, Bratislava
1847
vysvätený za kňaza, Ostrihom
1847-1850
kaplán, Starý Tekov,
1851-1852
kaplán, Banská Štiavnica
1850-1851
vydal prvé číslo časopisu Cyrill a Method
1851
za odvahu a slobodomyseľné názory odsúdený na 3 týždne do kláštorného väzenia, Ostrihom
1851-1862
pôsobil na nemeckej fare, Budapešť
1852-1856
redigoval Katolícke noviny pre dom a cirkev
1862
až do smrti farár v Majcíchove
1863
člen prípravného výboru Matice slovenskej
1868
účasť na založení novej politickej strany, tzv. Novej školy slovenskej

 

tvorba

Dráma:

1858 Inkognito
1860 Drotár
1862 Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
1864 Dimitrij Samozvanec (posmrtne)

Štúdia:

1860 Dôležitosť dramatickej národnej literatúry

Náboženské učebnice a gramatika:

1855 - 1856 Spisy pre mládež (3 zväzky; od nemeckého spisovateľa Christopha Schmidta, v prekladoch Michala Chlebáka)
1858 Concordia (almanach spolu s Jozefom Viktorinom)

Iné:

1852 Ohlas pravdy v záležitosti spisovné reči slovenské
1860 Dôležitosť dramatickej národnej literatúry
1862 O vzájomnosti slovenskej

Preklad:

1856 Schmid, Ch.: Kvetný košíček

 

galéria

zdroj: Encyklopédia Slovenska, V. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1981; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; spracovala Viola Tóthová
posledná aktualizácia 09.06.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost