sk  |  en
Streda | 28.09.2022, 12:40 | meniny: Václav; zajtra: Michal, Michaela
  • | Medzinárodný deň za právo vedieť

    Medzinárodný deň za právo vedieť je podporovaný medzinárodnou sieťou organizácií a jednotlivcov FOIA (Freedom of Information Advocates Network) od roku 2002. Tento deň bol zriadený pri príležitosti založenia FOIA v bulharskej Sofii. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a obhajovanie práva na slobodný a spravodlivý prístup k informáciám.

  • | Svetový deň besnoty

    prvýkrát sa pripomínal 8. 9. 2007

doplňte alebo opravte informácie

Ján Siváček ( 59 r.)

jazzový hudobník (tenorsaxofón, dirigent, kompozícia, aranžovanie), pedagóg, publicista, organizátor hudobného života

Kategória: hudba

* 27.05.1928 Myjava

† 16.12.1987 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie drak

jubileum od úmrtia 34 r.

jubileum od narodenia 94 r.

 

všeobecné informácie

bol slovenský džezový hudobník a dirigent tanečného orchestra, skladateľ populárnych piesní, spoluzakladateľ a riaditeľ medzinárodného hudobného festivalu Bratislavská lýra.

Orchester Jána Siváčka mal v 50. rokoch priekopnícky význam pri presadzovaní swingového modelu na Slovensku. Doba a ani podmienky neboli dostatočne zrelé pre jeho ďalšie rozvíjanie a tak prešiel do oblasti vyššieho populáru, kde písal skladby pre tanečné, sláčikové a dychové orchestre. Vo svojich skladbách kladie dôraz na melódiu, harmóniu a aranžmán. Vytvoril viacero swingových evergreenov a tanečných piesní so sprievodom orchestra, ktoré sa stali populárnymi. Jeho piesne mali v repertoári speváci K. Duchoň, D. Grúň, K. Hála, G. Hermélyová, J. Kocianová, E. Kostolányiová, J. Kuchár, M. Laiferová, E. Máziková, E. Pilarová, H. Vondráčková, Z. Lonská, J. Salacová, M. Oláryová.

 

vzdelanie a pôsobenie

1946 - 1951
Právnická fakulta UK v Bratislave
1959 - 1965
externé štúdium kompozície na VŠMU (A. Moyzes)
1952-1956
leader Kolektív 51, rozšíril ho na big band a premenoval na orchester J. Siváčka, účinkovali pravidelne v pondelok v kaviarni Reduta
1953-1956
vedúci oddelenia zábavnej hudby na Hudobnej artistickej ústredni v Bratislave
1964-1969
tajomník Komisie pre malé hudobné formy Zväzu slovenských skladateľov
1966-1970
spoluzakladateľ festivalu Bratislavská lýra a jeho riaditeľ
1967
vyšla jeho knižná monografia Kompozičná práca aranžéra modernej tanečnej hudby, ďalej napísal teoretické práce Populárna hudba, jej minulosť a prítomnosť.
1971-1972
zástupca riaditeľa vydavateľstva Opus
1983-1987
prednášal históriu jazzu, rocku a populárnej hudby na Katedre Hudobnej skladby a dirigovania na VŠMU v Bratislave, od r. 1984 na Divadelnej fakulte VŠMU, 1985 - 1987 prednáša na Katedre Hudobnej vedy FFUK v Bratislave
1983
vydal Príručku teoretickej prípravy hudobníkov z povolania. Je autorom viacerých článkov, ktoré publikoval v odborných časopisoch.

 

tvorba

Dielo:

Piesne:
Pieseň o šťastných dňoch
Pozdrav z plesu
Tvoje oči vravia
Večer po práci
Je máj
Vlčí mak
Jazmíny
Ako mám žiť bez teba
Letné noci
Kľúč pod prahom
Harlekýn
Jednu lásku mám
Cesta klenbou líp
Reťaz
Aladinova lampa
Dom na predmestí
Leningradský koncert

Šansóny:
cyklus Epizódy na texty N. Tánskej, 1962
Pieseň Majstra Pavla (1. cena v súťaži Krásy Slovenska, 1969)
Orfeus a Eurydika (strieborná Bratislavská lýra 1971)
Milenci z Verony (festival v Tokiu, 1972)
Múdry pán Andersen (Olympiáda v Aténach, 1973)
Majster čas (1. cena v TV súťaži Vyberte si pesničku, 1973)
Cesta ku šťastiu pre ženský zbor, 1982
Slovensko moje, triptych pre detský zbor, 1979
Rubín pre big band, 1956
Mongolská suita, 1961
Malá tanečná suita, 1978
Suita Istropolitana, 1980
Orgovánový sad, muzikál, 1978
Ulička mladých, muzikál
Baladické rondo pre klavír a veľký orchester, 1980

Diskografia:

Ty nie si môj typ, Supraphon 1954
Jazmíny, Supraphon 1965
Na to máš čas, Supraphon 1965
Ako mám žiť bez teba, Supraphon 1966
Kľúč pod prahom, Supraphon 1967
Náruč v nádeji, Supraphon 1967
Reťaz, Supraphon 1968
Jednu lásku mám, Opus 1969

Bibliografia:

Ľubová, O.: Pieseň a nádej. In: Populár 1974/3, s. 30
Šoltýs, L.: Hudobné križovatky. In: Populár 1983/12, s. 22
Štrasser, J.: Na populárnej strune. In: Rytmus 1971/4
Wasserberger, I.: Džezové vplyvy vo swingových tanečných orchestroch. In: Populár 1981/4, s. 22
Z minilexikónu populárnej hudby. 1982/2, s. 30

Personálna bibliografia:

Kompozičná práca aranžéra v modernej tanečnej hudbe. Bratislava 1967
Populárna hudba, jej minulosť a prítomnosť (rukopis). 1967
Príručka teoretickej prípravy hudobníkov z povolania. Bratislava 1983

 

ostatné informácie

1951-1952
člen Kolektív 51 (leader S. Pohanka)
zdroj: Y. Kajanová: Slovník slovenského jazzu. Národné hudobné centrum, Bratislava 1999, Hudobné centrum (www.hc.sk), Spracovala M. Remiašová
posledná aktualizácia 30.12.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost