sk  |  en
Piatok | 17.11.2017, 22:19 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

prof. MUDr. Ján Slezák DrSc., FIACS ( 77 r.)

prvý podpredseda SAV

Kategória: medicína, funkcionári

* 24.05.1940 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 77 r.

Vzdelanie

Vedecké hodnosti:

1996 profesor, Univerzita Komenského, Bratislava
1990 docent, Univerzita Komenského, Bratislava
1984 DrSc., Univerzita P. J. Šafárika, Košice
1968 PhD., Univerzita Komenského, Bratislava
1963 MUDr., Lekárska fakulta,Univerzita Komenského, Bratislava

Životopis

od r. 1998 dosiaľ - 1. podpredseda SAV
od r. 1988 riaditeľ Ústavu pre výskum srdca SAV
od r. 1978 zástupca riaditeľa Ústavu experimentálnej chirurgie SAV
od r. 1963 Ústav experimentálnej chirurgie SAV

Vyznamenania:

Prezident SR Ivan Gašparovič mu 31. augusta 2006 udelil štátne vyznamenie - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

2008 čestný doktorát Doctor honoris causa (udelený Žilinskou univerzitou)
2005 Zlatá medaila SAV
2005 Hynkova medaila LF UK
2005 Pamätná medaila Technickej univerzity v Košiciach
2005 Pamätná medaila UKF v Nitre
2005 Medaila SAPV za rozvoj vedy výskumu
2002 Fellow - Medzinárodná akadémia kardiovaskulárnych vied
2001 Čestný občan mesta Winnipeg – Kanada
2002 Cena medzinárodnej akadémie kardiovaskulárnych vied „Norman Alpert Award for Established Investigators in Cardiovascular Sciences“.
2001 Krištáľové krídlo
2001 Medaila za zásluhy, Inštitút kardiovaskulárnych vied Manitobskej univerzity
Winnipeg, Kanada , IHSR
2000 Zlatá medaila lekárskej fakulty Univerzity Komenského
2000 Zlatá plaketa Slovenskej fyziologickej spoločnosti „Za zásluhy vo
fyziologických vedách“.
2000 Čestný člen Slovenskej kardiologickej spoločnosti
2000 Zlatá plaketa Slovenskej kardiologickej spoločnosti za zásluhy v kardiológii
2000 Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy v lekárskych vedách
1995 Zlatá medaila Slovenskej akadémie vied za Zásluhy v prírodných vedách
1990 a 1995 Strieborná a Zlatá medaila Jána Jesénia za Zásluhy v lekárskych vedách

Tvorba

Celkove 547, SCI 270, citovanosť viac ako 600 krát, Monografie (príspevky) 7,
Učebnice a učebné texty (kapitoly) 7
príroda, ochranárstvo, hudba, kynológia
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost