sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 06:30 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

MUDr Ján Styk CSc ( 80 r.)

lekár, Ústav pre výskum srdca SAV

Kategória: medicína

* 02.01.1942 Slovensko, Banská Bystrica

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie kôň

jubileum od narodenia 80 r.

Vzdelanie

1965 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Životopis

Pracoviská v významné funkcie:

Ústav pre výskum srdca SAV Bratislava, vedecký tajomník, vedúci oddelenia,
od 1998 riaditeľ

Najdôležitejšie výsledky:

1999 Adaptácia srdca na ischémiu
1990 Ischemicko-reperfúzne poškodenie srdca v experimente
1980 Mechanické podporné systémy zlyhávajúceho srdca
1970 Transplantácia srdca v experimente

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Society for Heart Research
International Union of the Physiological Sciences
Vedecké kolégoum SAV pre lekárske vedy

e-mail: usrdstyk@savba.sk

Tvorba

Časopisecké publikácie: 183

Vedecká výchova: 7

Medzinárodné projekty: 8
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost