sk  |  en
Streda | 27.10.2021, 06:34 | meniny: Sabína; zajtra: Dobromila
  • | Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

    Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. JUDr. Ján Svák CSc. ( 61 r.)

právnik

Kategória: súdnictvo

* 26.05.1960 Slovensko, Lučenec

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 61 r.

Vzdelanie

1975 - 1979 gymnázium, Veľký Krtíš
1979 - 1983 Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
1986 - 1991 Externá ašpiratúra na SAV, Bratislava

Životopis

Ján Svák v súčasnosti vykonáva funkciu generálneho riaditeľa sekcie edičných činností Ministerstva spravodlivosti SR. Je riaditeľom Právnického inštitútu MS SR, členom Súdnej rady SR a šéfredaktorom časopisu Justičná revue. Odborne sa venuje ústavnému právu a problematike súdnictva. V súčasnosti vyučuje na Bratislavskej vysokej škole práva.

Prierez kariéry:

1983 - 1985 Mestský súd Bratislava, Justičný čakateľ, zavŕšený sudcovskou skúškou (1985)
1986 - 1991 Ministerstvo spravodlivosti SR, Právnický ústav, vedecký pracovník
1991 - 1995 Ministerstvo spravodlivosti SR, Právnický inštitút, riaditeľ
od roku 1995 Sekcia edičných činností, generálny riaditeľ

- Vedúci ústavu verejného práva FP Bratislavskej vysokej školy práva
- Predseda akademického senátu BVŠP

Ocenenia:

Medzinárodné ocenenie časopisu "Právnik" (ČR)

Tvorba

Vybraná osobná bibliografia:

2004 SVÁK, J.: Advokát pred európskymi súdmi. Eurokódex, 416 s.
2003 SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv. Eurokódex, 934 s.
2001, 2002 SVÁK, J.: Základy európskeho systému ochrany ľudských práv - zväzok 1-2. Banská Bystrica: UMB, spolu 670 s.
1999, 2001, 2002 SVÁK, J.: Ústavné právo Slovenskej republiky – zväzok 1-3. Bratislava: APZ SR, spolu 1000 s.
tenis, kone, zbieranie a stavba modelov automobilov F1
zdroj: Ústavný súd SR; F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 470 - 471

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost