sk  |  en
Utorok | 16.10.2018, 23:02 | meniny: Vladimíra; zajtra: Hedviga
  • | Deň šéfov

    (iniciovaný v USA v 1958, oficiálne vyhlásený v 1962)

  • | Svetový deň chrbtice

    Organizácie, združenia, aj lekári sa snažia o zvýšenie informovanosti o tomto dni, bližšie sa venujúcom chrbtici, kostiam, kĺbom, ochoreniam chrbtice (bolesti chrbta, krčnej chrbtice, skoliózy a choroby diskov). Tieto choroby majú vplyv na život človeka a celkové zdravie.

  • | Svetový deň výživy /aj potravy/

    Deň 16. október ako Svetový deň potravy alebo Svetový deň výživy sa zapísal do dejín v roku 1979. V ten rok bol vyhlásený na konferencii Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO – Food and Agriculture Organisation of the United.

doplňte alebo opravte informácie

Ján Ursíny ( 75 r.)

predstaviteľ agrárneho hnutia na Slovensku, spoluzakladateľ ilegálnej SNR, stál pri zrode Demokratickej strany

Kategória: politici minulosti

* 11.10.1896 Rakša

† 08.01.1972 Rakša

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie opica

jubileum od úmrtia 46 r.

jubileum od narodenia 122 r.

Životopis

V 30. rokoch 20. storočia sa aktívne angažoval v slovenskom agrárnom hnutí, ktoré zastupoval aj ako poslanec v parlamente I. ČSR. Jeden zo spolupracovníkov Dr. Milana Hodžu, no v otázkach postavenia slovenského národa ako presvedčený národovec sa s jeho čechoslovastickým názorom nestotožňoval.

Organizátor a jeden z priamych iniciátorov Slovenského národného povstania. Po vypuknutí SNP 29. augusta 1944 ako zástupca SNR spolu s Lacom Novomeským, účastník delegácie v Londýne na rokovania s Eduardom Benešom a následne v Moskve. Dôsledný zástanca princípu rovný s rovným vo veci povojnového života Čechov a Slovákov v Československej republike. Pre tieto otázky sa často dostával do sporu s čechoslovakistyckým smerom a to aj napriek tomu, že tesne pred II. svetovou vojnou bol v otázke rozdelenia ČSR v opozícii voči slovenským ľudákom. Po vojne v roku 1947 ako zakladateľ a podpredseda Demokratickej strany zdiskreditovaný komunistami, ktorí ho následne zatvorili a odsúdili na dlhoročné vezenie. V roku 1953 prepustený, no do aktívneho politického života sa už nezapojil.

Patril k najvyznamnejším slovenským politikom prvej polovice 20. storočia, mal mimoriadne silný analytický a geopolitický talent, čo mu často umožnilo správne odhadnúť budúci vývoj politickej situácie v strednej Európe.

Obec v okrese Levice s pôvodným názvom Bimbula niesla pravdepodobne od roku 1945 do 1947 podľa Jána Ursínyho meno Ursínyovo. Dnešný názov obce je Medvecké.

Tvorba

Napísal knihy Spomienky na Slovenské národné povstanie a Z môjho života.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost