sk  |  en
Streda | 20.03.2019, 18:46 | meniny: Víťazoslav, Klaudius; zajtra: Blahoslav
  • | Medzinárodný deň štastia

    20. marec bol vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia Organizáciou spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom oslavovali, napr. prostredníctvom vzdelávania alebo verejných aktivít.

  • | Svetový deň divadla pre deti a mládež

    Pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež (ASSITEJ) sa oslavuje od roku 2001 Svetový deň divadla pre deti a mládež. Je určený na podporu práv detí a mládeže na umelecké a kultúrneho obohacovanie sa. V detskom divadle sa stáva mladé publikum svedkom nielen známych životných skúseností, ale aj doposiaľ neznámych, ktoré mu rozširujú obzory.

doplňte alebo opravte informácie

Ján Ursíny ( 75 r.)

predstaviteľ agrárneho hnutia na Slovensku, spoluzakladateľ ilegálnej SNR, stál pri zrode Demokratickej strany

Kategória: politici minulosti

* 11.10.1896 Rakša

† 08.01.1972 Rakša

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie opica

jubileum od úmrtia 47 r.

jubileum od narodenia 122 r.

Životopis

V 30. rokoch 20. storočia sa aktívne angažoval v slovenskom agrárnom hnutí, ktoré zastupoval aj ako poslanec v parlamente I. ČSR. Jeden zo spolupracovníkov Dr. Milana Hodžu, no v otázkach postavenia slovenského národa ako presvedčený národovec sa s jeho čechoslovastickým názorom nestotožňoval.

Organizátor a jeden z priamych iniciátorov Slovenského národného povstania. Po vypuknutí SNP 29. augusta 1944 ako zástupca SNR spolu s Lacom Novomeským, účastník delegácie v Londýne na rokovania s Eduardom Benešom a následne v Moskve. Dôsledný zástanca princípu rovný s rovným vo veci povojnového života Čechov a Slovákov v Československej republike. Pre tieto otázky sa často dostával do sporu s čechoslovakistyckým smerom a to aj napriek tomu, že tesne pred II. svetovou vojnou bol v otázke rozdelenia ČSR v opozícii voči slovenským ľudákom. Po vojne v roku 1947 ako zakladateľ a podpredseda Demokratickej strany zdiskreditovaný komunistami, ktorí ho následne zatvorili a odsúdili na dlhoročné vezenie. V roku 1953 prepustený, no do aktívneho politického života sa už nezapojil.

Patril k najvyznamnejším slovenským politikom prvej polovice 20. storočia, mal mimoriadne silný analytický a geopolitický talent, čo mu často umožnilo správne odhadnúť budúci vývoj politickej situácie v strednej Európe.

Obec v okrese Levice s pôvodným názvom Bimbula niesla pravdepodobne od roku 1945 do 1947 podľa Jána Ursínyho meno Ursínyovo. Dnešný názov obce je Medvecké.

Tvorba

Napísal knihy Spomienky na Slovenské národné povstanie a Z môjho života.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost