sk  |  en
Piatok | 23.10.2020, 08:24 | meniny: Alojzia; zajtra: Kvetoslava

doplňte alebo opravte informácie

Ján Valach ( 95 r.)

slovenský a svetový skladateľ, dirigent, organista, organizátor umeleckých podujatí, propagátor slovenskej hudby v zahraničí

Kategória: hudba

* 22.09.1925 Slovensko, Hnúšťa

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 95 r.

 

všeobecné informácie

Ako dirigent a koncertný organista vystupoval vo významných svetových hudobných strediskách (Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, Taliansko, Egypt, ZSSR, USA). Na koncertoch a nahrávkach uvádzal aj veľa slovenských diel, z ktorých viaceré zredigoval pre belgické vydavateľstvá. Viacerí slovenskí skladatelia mu venovali svoje skladby (Šimon Jurovský, Ľudovít Rajter, Andrej Očenáš, Ilja Zeljenka). Profesor dirigovania na konzervatóriu v Gente a pre hru na organe na Akadémii Brusel – Meise. Člen porôt medzinárodných súťaží, prednášal o slovenskej a českej hudbe. Nahrával pre rozhlasové stanice a TV, LP, CD a MC. Skomponoval vyše 120 skladieb organových (spracoval pre organ Symfóniu d mol C. Francka, ktorú aj sám nahral na LP a CD), vokálnych (zborových a sólových), komorných a orchestrálnych (kantáty Elisabeth, Ewige Insel, oratórium De klepper/De klok a i.) Ján Valach je aj v súčasnosti plne umelecky aktívny. A rád prichádza na Slovensko. Od roku 1998 sponzoruje prvé ceny Medzinárodnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka „Hnúšťanský akord“, ktoré nesú jeho meno.V roku 2006 absolvoval organové turné (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Hnúšťa). V roku 2007 uviedol v Bratislave Bachove Matúšove pašie, v roku 2008 dirigoval v Bratislave v slovenskej premiére svoje oratórium Klepáč/Zvon. Pre festival Johann Sebastian Bach – Slovensko 2010 zložil skladbu Symbolické metamorfózy „b-a-c-h“ pre detský zbor a klavír. Je členom poroty pre udeľovanie Ceny Sebastian. Do tlače v Belgicku pripravil ďalšie diela slovenských autorov (Šimon Jurovský: Organové prelúdium, Ľudovít Rajter: Preludio per organo). Ján Valach venoval niekoľko skladieb aj Speváckemu zboru SCHOLA CANTORUM, ktorý dirigoval jeho priateľ profesor gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Július Podhorný

Umelecká činnosť a funkcie Jána Valacha Dirigent vysokoškolského mužského zboru na Lafranconi, Bratislava Dirigent Symfonického orchestra Ministerstva dopravy, Praha Dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov Asistent a zbormajster Opery Slovenského národného divadla, Bratislava Externý pedagóg na VŠMU Inštruktor na seminároch pre zbormajstrov, osvetový ústav, Bratislava Umelecký šéf a dirigent Opery Banská Bystrica Profesor na Konzervatóriu v Žiline Dirigent Miešaného zboru bratislavských učiteľov Profesor na Konzervatóriu v Káhire (Egypt) Sólista symfonického orchestra v Káhire (Egypt) Dirigent v Landestheater a Landes Symphonieorchester Dessau (Nemecko) Dirigent v Kráľovskej opere Antwerpy (Belgicko) Stály hosťujúci dirigent v Gente Umelecký šéf a dirigent Kráľovskej oratoriálnej spoločnosti Arti Vocali Antwerpen (Belgicko) Koncertný organista (permanentne) Hosťujúci dirigent v rôznych orchestroch a profesionálnych zboroch v Európe a USA Zakladateľa a dirigent Antwerpského komorného zboru (Belgicko) Profesor dirigovania na Kráľovskom konzervatóriu v Gente Profesor organovej hry na Akadémii v Meise (Belgicko) Vedúci každoročných Letných kurzov pre organ a improvizáciu v Antwerpách Umelecký poradca Medzinárodného organového festivalu v Sione (Švajčiarsko) Člen porôt medzinárodných súťaží organových a dirigentských Člen poroty pre udeľovanie Ceny Sebastian (Slovensko)

Ján Valach – propagátor slovenskej hudby ako dirigent, organista, klavirista Ako interpret (dirigent, organista, klavirista) uviedol 53 skladieb od 29 slovenských skladateľov, keď prirátame aj Jána Valacha ako slovenského skladateľa, je tých skladieb 173. Naštudoval, resp. pričinil sa o uvedenie 4 slovenských opier v Belgicku: Eugen Suchoň: Krútňava (18 repríz! s belgickými umelcami) Ján Cikker: Vzkriesenie (s belgickými umelcami) Johann S. Kusser – J. Maier: Erindo (s belgickými umelcami) Ján Cikker: Juraj Jánošík (Opera SND) Výber z predvedených slovenských diel v zahraničí: Levočský pestrý zborník zo 17. storočia, vo vlastnej úprave pre organ, premiéra Bratislava 1960, uvedenie na mnohých koncertoch v zahraničí, nahrávky, vydanie tlačou v Edition Euprint, Belgicko Ján Levoslav Bella: Fantázia – Sonáta – uviedol v Berlíne, Bonne, Ríme, Viedni, Clevelande, los Angeles, Káhire, Antwerpách, nahrávka pre Rádia Ženeva a Locarno; gramofónová nahrávka Fa Vercor v Belgicku, 1983 Mikuláš Moyzes: Nádej, Antwerpy, 1969 Alexander Albrecht: Andante pre organ, Rím 1971 Eugen Suchoň: Krútňava, premiéra v Kráľovskej opere Antwerpy 1968, 2. séria repríz 1969; nové naštudovanie 1372 73 + reprízy; opera v Gente 1973, opera v Bruseli 1973 Árie a zborové čísla z opery Krútňava na koncertných pódiách – Antwerpy 1969 a 1970, Brusel 1971 Televízna nahrávka výňatkov – TV Brusel 1968 Ukážky z Krútňavy – Belgický rozhlas 1968 Eugen Suchoň: Symfonietta rustica, s Landes Symphonieorchester Dessau, Nemecko 1967, Antwerpy 1968, 1969 Eugen Suchoň: Aká si mi krásna, Llangollen – Walles 1968, Notre-Dame Paris, Francúzsko, 1968 Eugen Suchoň: Ad astra, s Anwerpskou filharmóniou 1968 Šimon Jurovský: Fantázia pre organ, Praha 1957, Brusel 1961 a inde Juraj Pospíšil: Fantázia na husitské motívy pre organ, Moskva 1968 Andrej Očenáš: Vrchárska pieseň (balet) Wittenberg 1965 Andrej Očenáš: Organové pastely, koncerty v Bonne, Halle, Rostocku, Antwerpách, Bruseli, Lausanne, Ríme, Bologni, Haarleme, Leidene, Budapešti, Prahe a i. Andrej Očenáš: Ľudové pastorálie zo Seliec pre organ, Budapešť, Praha, Antwerpy, Ženeva Ján Cikker: Spomienky pre komorný orchester, Halberstadt – Nemecko, nahrávka pre Radio Brusel, 1969 Dezider Kardoš: Prelúdium pre organ, koncerty v Káhire, Moskve, Taliansku, Belgicku, nahrávka pre Radio Brusel Ján Zimmer: Fantázia a Toccata, turné v Taliansku 1969, Antwerpy 1971 Ilja Zeljenka: Prelúdium pre organ, Gent 1969 Ilja Zeljenka: Motetá – nahrávka s rozhlasovým zborom Radio Brusel Ilja Zeljenka: Melodiarium Annae Szirmay, vo forme Valachovej fantazie na Melodiarium A. Szirmay zo 17. a 18. storočia, premiréra Sion, Švajčiarsko 1984, a na početných koncertoch, rôzne rádio- aj TV nahrávky. Tlačou vyšlo v Editio Euprint Belgicko. Do tlače sú pripravené ďalšie dve diela slovenských skladateľov: Šimon Jurovský: Organové prelúdium; Ľudovít Rajter: Preludio per organo

Ján Valach – organista 637 organových koncertov v mnohých štátoch Európy a v USA

Ján Valach – dirigent S 32 orchestrami uviedol 48 opier a operiet, 18 baletov, 42 oratórií, kantát a omší, vyše 100 symfonických skladieb a inštrumentálnych koncertov (Nemecko, Švaj-čiarsko, Rakúsko, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, Taliansko, Egypt, ZSSR, USA) Uviedol vyše 120 zborových diel a cappella aj so sprievodom, naštudoval 41 zborov pre opery Belgický štát ocenil Jána Valacha udelením Rádu Koruny (1987) Ministerstvo zahraničných vecí SR udelilo Jánovi Valachovi Zlatú medailu za celo-životnú kultúrnu a umeleckú činnosť (2005) Spevácky zbor slovenských učiteľov udelil Jánovi Valachovi Medailu SZSU (2006)

 

vzdelanie a pôsobenie

1944 -
študoval v Bratislave medicínu
1947 -
na konzervatóriu organ a dirigovanie
1947 -
na Akadémii múzických umení v Prahe súčasne dva odbory (hru na organe a dirigovanie)
1946 -
návšteva prednášok z hudobnej vedy a estetiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1947 - 1948
súkromné lekcie dirigovania (u Ľudovíta Rajtera, Pavla Dědečka a Václava Talicha)
1948 - 1952
Akadémia múzických umení v Prahe ((orchestrálne dirigovanie – Karel Ančerl, Alois Klíma, zborové dirigovanie – Metoděj Doležil, operné dirigovanie – Robert Brock, organ – Jiří Reinberger))
1948 - 1949
štúdium hudobnej vedy a estetiky na Karlovej univerzite
1954-1962
externý pedagóg na VŠMU, dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov
1954-1960
korepetítor a neskôr asistent dirigenta v Opere SND
1962-1965
umelecký šéf a šéfdirigent opery Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici a profesor kompozičných predmetov na Konzervatóriu v Žiline. Zaslúžil sa tiež o vznik pobočky Zväzu skladateľov v Banskej Bystrici. V tamojšej opere naštudoval rad väčších diel. Najvýznamnejšia bola Krútňava Eugena Suchoňa.
1967
sólista organovej hry v Symfonickom orchestri v Káhire a profesor na tamojšom novootvorenom konzervatóriu. V tomto istom roku bol pozvaný riaditeľom Kráľovskej flámskej opery v Antwerpách naštudovať nejaké moderné dielo. Ján Valach odporučil Suchoňovu Krútňavu, ktorej premiéra sa uskutočnila 6. apríla 1968 a to s takým nečakaným úspechom, že Ján Valach dostal novú zmluvu pre ďalšie reprízy (bolo ich 18). Jeho pracovný pobyt v Belgicku sa stal aj vzhľadom na zmenenú politickú situáciu doma trvalým. Dirigent Antwerpskej Kráľovskej opery, umelecký vedúci a dirigent Oratórnej spoločnosti Arti Vocali. Obnovil prerušenú tradíciu každoročného uvádzania Bachových Matúšových pašií na Veľkonočnú sobotu odpoludnia a uviedol ich 25-krát v Antwerpách a viackrát v iných mestách.
1968
dirigovanie belgickej premiéry (a následne 18 repríz) Suchoňovej opery Krútňava v Kráľovskej flámskej opere v belgických Antverpách

 

tvorba

Ján Valach – skladateľ
Vyše 120 diel (oratórium, kantáty, orchestrálne, organové, zborové skladby)
32 z nich vyšlo tlačou u 20 vydavateľov

Nahrávky Jána Valacha
LP, CD. MC: 109 skladieb pre 29 gramofónových spoločností (Supraphon, EMI, Decca, CBS,
EDI-Pan Roma, Forlane Paris, Koch, Schwann, Musique en Wallonie, Omega a ďalšie).
Rozhlas (BRT Brusel flámska stanica, RTB Brusel – valónska stanica, Bratislava, Hilversum, Paríž,
Zürich, Ženeva, Lugano-Mte Ceneri, BBC Londýn, Radio Vaticana, österreichischer Rundfunk, Berlin, Lipsko, Norddeutscher Rundfunk, Praha, Budapešť, Varšava, Moskva, Kairo, Abidjan, Cleveland)
TV (Brusel, Suisse, Praha, Kijev, Sofia, Sion, France, Leuven)

Významné nahrávky:
Ako prvý dirigent na svete nahral kvadrofonickú nahrávku, a to Dvořákovu
Novosvetskú symfóniu s orchestrom Philharmonica Hungarica.
Prakticky objavil a nahral neznáme organové skladby Cézara Francka.
Great Organ Classics, Vol. I – V (výber organovej literatúry 17. – 20. st.)
Peter Benoit: Rubenscantate – nahrávku národného flámskeho diela zverili dirigentovi – Slovákovi.

Ján Valach – publicista
Nespočetné množstvo článkov, recenzií, propagačných materiálov o slovenskej hudbe, Novšie výskumy v staršej slovenskej hudbe, štúdia pre Kongres česko-slovenskej spoločnosti vied a umení, New York (1988)

 

Ocenenia:

1987
Belgický štát ocenil Jána Valacha udelením Rádu Koruny
2005
Ministerstvo zahraničných vecí SR udelilo Jánovi Valachovi Zlatú medailu za celo-životnú kultúrnu a umeleckú činnosť
2006
Spevácky zbor slovenských učiteľov udelil Jánovi Valachovi Medailu SZSU
posledná aktualizácia 15.02.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost