sk  |  en
Štvrtok | 17.10.2019, 20:54 | meniny: Hedviga; zajtra: Lukáš
  • | Medzinárodný deň boja proti chudobe

    Tento deň si svet pripomína na základe iniciatívy pátra Josepha Wresinského, zakladateľa Hnutia na pomoc všetkým krajinám štvrtého sveta (Aide a toute detrese-Quart Monde), v roku 1992 oficiálne uznala aj Organizácia Spojených Národov (OSN). Cieľom je poukázať na príčiny hladu, chudoby a negramotnosti.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Ján Vozár ()

bývalý primátor mesta Dobšiná

Kategória: regióny

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

2002 ukončenie štúdia na Žilinskej univerzite - Ústav súdneho inžinierstva
1986 ukončenie štúdia na energetickom inštitúte v Košiciach, odbor priemyselné vodohospodárstvo
1983 ukončenie štúdia na Vysokej škole technickej v Košiciach - stavebný inžinier
1978 ukončenie štúdia na Gymnáziu v Dobšinej

Životopis

2002 - 2006 primátor mesta Dobšiná
1998 - 2002 primátor mesta Dobšiná
1997 - 1998 živnostník
1997 nezamestnaný
1990 - 1996 vedúci výrobne VKŠ Dobšiná
1986 - 1989 vedúci výrobno-obchodného úseku na závode VKŠ v Dobšinej
1983 - 1986 zamestnaný ako technik investičnej výstavby Poľnohospodárskeho družstva v Gemerskej Polome

V roku 1981 uzavrel manželstvo s Janou Fafrákovou. Má tri dcéry.
zdroj: www.dobsina.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost