sk  |  en
Pondelok | 25.03.2019, 00:55 | meniny: Marián; zajtra: Emanuel
  • | Deň zápasu za ľudské práva

    Tento deň patrí spomienkami na 25. marec 1988, kedy sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia, kde ľudia so sviečkami v rukách bojovali za ľudské práva ako je právo na rovnosť, ľudskú dôstojnosť, slobodu prejavu, zhromaždenia, demonštrácie, petície, slobodu pohybu a pobytu, náboženskú slobodu. Išlo o prvý krok boja proti komunistickému režimu na Československu.

  • | Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi

    Tento deň bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) v roku 2007 a pripomína sa od roku 2008. Je venovaný na pamiatku miliónom obetí, ktoré v priebehu 16. až 19. storočia zomreli v dôsledku otroctva a transatlantického obchodu. Otroctvo je považované za jeden z najhorších prípadov porušovania ľudských práv. Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách rasizmu a predsudkov. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne vzdelávacie akcie o dôsledkoch rasizmu, otroctve a transatlantickom obchode.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Ján Vozár ()

bývalý primátor mesta Dobšiná

Kategória: regióny

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

2002 ukončenie štúdia na Žilinskej univerzite - Ústav súdneho inžinierstva
1986 ukončenie štúdia na energetickom inštitúte v Košiciach, odbor priemyselné vodohospodárstvo
1983 ukončenie štúdia na Vysokej škole technickej v Košiciach - stavebný inžinier
1978 ukončenie štúdia na Gymnáziu v Dobšinej

Životopis

2002 - 2006 primátor mesta Dobšiná
1998 - 2002 primátor mesta Dobšiná
1997 - 1998 živnostník
1997 nezamestnaný
1990 - 1996 vedúci výrobne VKŠ Dobšiná
1986 - 1989 vedúci výrobno-obchodného úseku na závode VKŠ v Dobšinej
1983 - 1986 zamestnaný ako technik investičnej výstavby Poľnohospodárskeho družstva v Gemerskej Polome

V roku 1981 uzavrel manželstvo s Janou Fafrákovou. Má tri dcéry.
zdroj: www.dobsina.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost