sk  |  en
Pondelok | 25.03.2019, 01:02 | meniny: Marián; zajtra: Emanuel
  • | Deň zápasu za ľudské práva

    Tento deň patrí spomienkami na 25. marec 1988, kedy sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia, kde ľudia so sviečkami v rukách bojovali za ľudské práva ako je právo na rovnosť, ľudskú dôstojnosť, slobodu prejavu, zhromaždenia, demonštrácie, petície, slobodu pohybu a pobytu, náboženskú slobodu. Išlo o prvý krok boja proti komunistickému režimu na Československu.

  • | Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi

    Tento deň bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) v roku 2007 a pripomína sa od roku 2008. Je venovaný na pamiatku miliónom obetí, ktoré v priebehu 16. až 19. storočia zomreli v dôsledku otroctva a transatlantického obchodu. Otroctvo je považované za jeden z najhorších prípadov porušovania ľudských práv. Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách rasizmu a predsudkov. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne vzdelávacie akcie o dôsledkoch rasizmu, otroctve a transatlantickom obchode.

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Jaroslav Antoš CSc. ( 68 r.)

jadrový fyzik, Ústav experimentálnej fyziky, Košice

Kategória: prírodné vedy

* 24.12.1950 Plzeň

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 68 r.

Vzdelanie

1974 Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Študijné pobyty:
od r. 1992 FNAL (USA) - krátkodobé každoročné štúdijné pobyty
1992-1995 Institute of Physics, Academia Sinica, Taiwan
1989-1992 CERN, Švajčiarsko
1987 DESY, Hamburg, Nemecko
1976-1981 SUJV, Dubna, Rusko

Životopis

Najdôležitejšie výsledky:
spoluautor objavu top kvarku, autor niekoľkých originálnych metód určenia hmotnosti top kvarku

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

1999-2002 Restricted European Committee for Future Accelerators (RECFA)
člen národného komitétu IUPAP
člen komisie pre udeľovanie vedeckých hodností DrSc.

Časopisecké publikácie: 200

Vedecká výchova: 4

Medzinárodné projekty: 5

e-mail: antos@saske.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost