sk  |  en
Utorok | 07.12.2021, 11:01 | meniny: Ambróz; zajtra: Marína
  • | Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy – ICAO

    Tento deň bol v roku 1996 vyhlásený Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) za Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (International Day of civil air traffic). Bol vyhlásený na počesť podpísania Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorým založili ICAO.

doplňte alebo opravte informácie

prof. MUDr. Jiří Brdlík ( 81 r.)

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: medicína, funkcionári

* 24.10.1883 Přerov

† 06.07.1965 Praha

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 56 r.

jubileum od narodenia 138 r.

Vzdelanie

1965 Dr. h. c. (in memoriam) UK v Prahe
1957 penzionovaný
1956 DrSc.
1934 - 1954 prednosta II. Detskej kliniky LF UK v Prahe
1930 - 1957 riadny profesor patológie a terapie chorôb detských a novorodencov
1930 - 1934 prednosta I. Detskej kliniky LF UK v Prahe
1928/29 prorektor UK
1927/28 rektor UK
1919 - 1930 prednosta Detskej kliniky LF UK
1920 - 1930 riadny profesor chorôb detských na LF UK v Bratislave
1919 - 1920 mimoriadny profesor chorôb detských na LF UK v Bratislave
1916 habilitovaný na LF KFU v Prahe pre odbor detského lekárstva
1911 - 1919 asistent na Českej klinike pre detské choroby LF KFU v Prahe
1911 MUDr. na LF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
1902 Akademické gymnázium v Prahe

Životopis

Pediater, ktorý svoje bohaté skúsenosti získané dlhoročným pôsobením na Detskej klinike v Prahe a študijnými pobytmi na oddeleniach pre kojencov u prof. Finkelsteina a prof. Czernyho v Berlíne zúročil ako prvý prednosta bratislavskej Detskej kliniky. Na Slovensku sa ako prvý dôsledne presadzoval za zvyšovanie zdravotníckej starostlivosti o dieťa. Ako najefektívnejšie inštitúcie predchádzania detských chorôb zriaďuje na klinike poradňu pre matky a kojencov a poradňu pre tuberkulózne deti. Spolu s doc. A. Churom previedol v Bratislave hromadné očkovanie proti záškrtu. Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberal najmä problémami vnútornej sekrécie, infekčných chorôb a kožných chorôb detí.

Tvorba

Publikačná činnosť

1961 Padesát let dětským lékařem
1957 Dětské lékářství v minulosti a jak jsem je prožíval
Nemoci novorozenců (b.r.v.)
Zdraví našeho dítěte (b.r.v.)
Dětské nemoci v minulosti (b.r.v.)
Nakažlivé nemoci věku detského (b.r.v.)
Dermatitis atrohicas u dítěte. Adiposytas hypophyseolgenitalis et thyreogenitalis (b.r.v.)
Diabetes mellitus (b.r.v.)
1927 Stručná therapia dětských nemocí pro lékaře a mediky (spoluautor)
1920 Dítě kojenec (vyšla v 23 vydaniach)
1919 Z draví a dítě
1917 Stručná učebnice dětského lékářství pro mediky
1917 Stručná therapie nemocí dětských

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Prezident Zemského ústredia starostlivosti o mládež, podpredseda Masarykovej ligy, Spolku nemocníc, Ligy proti TBC, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej, Extenzie UK, riaditeľstva Štátneho zdravotníckeho ústavu, Kuratória ochrany matiek a kojencov, Hlavného stanu Československého Červeného kríža, výboru Českej detskej nemocnice v Prahe, riaditeľstva a sanatória Ochrany matiek a kojencov, výboru Spolku pre hluchonemých v Bratislave, Prezídia Zväzu sociálnych spolkov, čestný člen Polskej pediatrickej spoločnosti, spoluzakladateľ a redaktor Bratislavských lekárskych listov.

Vyznamenania

Juhoslovanský Rad sv. Sávu III. triedy
Rad práce
Medaila J.E. Purkyne
Pamätná zlatá medaila UK (1964)
zdroj: Univerzita Komenského

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost