sk  |  en
Piatok | 07.10.2022, 01:15 | meniny: Eliška; zajtra: Brigita

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Jozef Bátora DrSc. ( 72 r.)

archeológ, Archeologický ústav SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 21.06.1950 Nevidzany

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie rak

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 72 r.

Vzdelanie

1973 Filozofická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
2001 Česká Republika
1999 Rakúsko
1994 Grécko
od 1990 Nemecko (viackrát)

Životopis

Najdôležitejšie výsledky:

Celkové prehĺbenie poznatkov o živote spoločnosti staršej doby bronzovej v oblasti stredného Dunaja.
Osobitný prínos k datovaniu počiatku doby bronzovej v rámci absolutnej chronológie, k upresneniu hranice medzi záverom medenej a počiatkom bronzovej industire, k poznaniu kultúrnych vplyvov a kontaktov severokapratského rediónu s bližšími i vzdialenejšími oblasťami Európy

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Initiative Krems 2001 - organizácia medzinárodných sympózií, stretnutí a workshopov a koordinácia spoločných projektov zameraných na obdobie eneolitu a včasnú dobu bronzovú v strednej Európe (zástupca a koordinátor za SR)
Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
CE SAV (člen programu)

e-mail: jozef.batora@savba.sk

Tvorba

Monografie:

1995 Siedlung ung Gräber der Ludanice-Gruppe in Jelšovce (spoluautor)
2000 Das Gräberfeld von Jelšovce/ Slowakei. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken. 2 diely

Časopisecké publikácie: 206

Vedecká výchova: 2

Medzinárodné projekty: 2
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

  Slovensko - Jozef Bátora

kontaktujte nás

tip na osobnost