sk  |  en
Streda | 28.09.2022, 11:42 | meniny: Václav; zajtra: Michal, Michaela
  • | Medzinárodný deň za právo vedieť

    Medzinárodný deň za právo vedieť je podporovaný medzinárodnou sieťou organizácií a jednotlivcov FOIA (Freedom of Information Advocates Network) od roku 2002. Tento deň bol zriadený pri príležitosti založenia FOIA v bulharskej Sofii. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a obhajovanie práva na slobodný a spravodlivý prístup k informáciám.

  • | Svetový deň besnoty

    prvýkrát sa pripomínal 8. 9. 2007

doplňte alebo opravte informácie

PaedDr. Jozef Búda ( 70 r.)

zbormajster, dirigent, hudobný peedagóg, riaditeľ Štátneho komorného orchestru Žilina

Kategória: hudba

* 22.09.1938 Valaská

† 13.11.2008 Poprad

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie tiger

jubileum od úmrtia 13 r.

jubileum od narodenia 84 r.

 

všeobecné informácie

Životopis

Patril k najaktívnejším a najvýraznejším osobnostiam slovenskej hudobnej kultúry, svoj profesionálny život spojil hlavne s dvomi významnými hudobnými inštitúciami – Štátnym komorným orchestrom Žilina a Popradským detským zborom.  Predtým, ako sa stal riaditeľom ŠKO Žilina, pôsobil v oblasti kultúry v Poprade a na Ministerstve kultúry SR ako vedúci odboru Záujmovo-umeleckej činnosti.  Presadil sa na najvýznamnejších svetových pódiách a festivaloch ako Wiener Festwochen, Flámsky festival, Festival de Manaus, Bratislavské hudobné slávnosti, Schleswig – Holstein Festival, Aspekte Salzburg , účinkoval orchester v takých prestížnych sálach ako Concertgebouw Amsterdam, Gasteig Mníchov, Palác hudby v Barcelone, Kráľovská opera v Bruseli, Teatro Abadia v Madride, Symphony Hall Osaka, Metropolitan a Casal Hall v Tokiu, atď. V období jeho pôsobenia orchester vystúpil na 2 turné v USA, 1 v Kanade a na 4 turné v Japonsku. Dr. Búda sa obrovskou mierou pričinil o to, že sa zo Žiliny stalo významné kultúrne centrum. Stál pri zrode Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline (vznikol 1991), ktorý patrí k ojedinelým festivalov pre mladých umelcov v Európe, pôsobil ako aktívny člen jeho festivalového výboru. Obohatil koncertné cykly v Žiline, hlavne pokiaľ ide o spoluprácu s mladými umelcami a aktivity smerom k mladému publiku – Cyklus M a Nedeľné matiné pre deti a rodičov. Ako aktívny umelec na poli zborového spevu obohatil dramaturgiu o mnohé diela pre detský zbor a orchester, mnohé odzneli v celosvetovej premiére. Popradský detský zbor, ktorý Dr. Búda dlhé roky viedol, účinkoval pravidelne so Štátnym komorným orchestrom Žilina na vianočných, novoročných a iných abonentných koncertoch, zrealizoval s ním nahrávky Vianočné koledy, World Evergeens, výber Mariánskych piesní Ave Maria a i. Ich spoločné účinkovanie na BHS roku 1992 a 1998 bolo vysoko hodnotené odbornou kritikou i poslucháčmi

 

vzdelanie a pôsobenie

- 1962
Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici (odbor: Učiteľstvo pre školy I. cyklus – Aprobácia 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy + hudobná výchova pre 6. – 9- ročník základnej deväťročnej školy)
-
3-ročný dirigentský kurz Osvetového ústavu v Bratislave
- 1988
doplnil svoje vzdelanie doktorátom z teórie vyučovania v odbore hudobná výchova.
1.8.1990
sa stal Riaditeľom Štátneho komorného orchestra Žilina, odvtedy pôsobil na tomto poste nepretržite vyše 18 rokov.
Pod jeho vedením sa ŠKO Žilina predstavil ako prvý slovenský orchester na severoamerickom a juhoamerickom kontinente.
Ako hudobný pedagóg a skúsený zbormajster pracoval tri desaťročia aktívne v oblasti zborového spevu a patril v tejto oblasti medzi významné osobnosti na Slovensku, ako aj v medzinárodnom meradle v rovine teoretickej, organizačnej a praktickej.
Založil Popradský detský zbor pri Základnej umeleckej škole v Poprade, detský zbor Prieboj v Prievidzi, bol dirigentom miešaného zboru Rozkvet a viedol aj popredný miešaný zbor Cantus v Bratislave. V každom telese zanechal výsledky svojej muzikantskej húževnatosti, výrazovej schopnosti, pedagogického chápania, ľudskej komunikácie a organizačných schopností. Najviac však splynul s Popradským detským zborom, s ktorým pracoval takmer do svojej smrti. Na každú skúšku Popradského detského zboru dochádzal zo svojho pracovného pôsobiska v Žiline. Popradský detský zbor ZUŠ v Poprade získal pod jeho vedením veľa vynikajúcich ocenení na medzinárodných i domácich súťažiach a festivaloch. Účinkoval v Česku, Nemecku, Poľsku, Taliansku, Juhoslávii, Maďarsku, Rakúsku a vo Francúzsku.
17. decembra
zbor spieval vo Vatikáne pri odovzdávaní vianočného daru pápežovi Jánovi Pavlovi II.
1999
mal viacero vianočných koncertov na Slovensku a v Rakúsku s orchestrom hudobného gymnázia z Viedne.
V posledných rokoch zbor účinkoval s veľkým úspechom na viacerých medzinárodných festivaloch, ako napríklad: v Halle 1996 a 2005 /Nemecko/, Komló 1997 a 2003 /Maďarsko/, na Bratislavských hudobných slávnostiach 1992, 1993, 1998, na Europa Cantat vo Wolfenbutteli 1999 a septembri 2005 /Nemecko/, na EXPO v Hannoveri 2000, na Vaasa Choir Festival vo Fínsku 2006 a na Internationale Jugend – Kammerchor-Begegnung na nemeckom ostrove Usedom v auguste 2000 a 2008.

 

Ocenenia:

Pribinov Kríž I. triedy

2012, vedec v oblasti elektrotechniky
zdroj: www.hp.sk
posledná aktualizácia 03.02.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost