sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 10:39 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

doplňte alebo opravte informácie

h.doc., Ing. Jozef Buday CSc. ()

generálny riaditeľ Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu, a. s.

Kategória: manažéri

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

 

všeobecné informácie

Vzdelanie

1974 Elektrotechnická fakulta SVŠT 1980 postgraduálne štúdium ASRTP na EF SVŠT, Bratislava 1990 ašpirantúra na VŠDS, Žilina

Životopis

Výsledky jeho práce sú hmatateľné ako funkčné výrobky a sú opísané vo výskumných správach a publikované v odborných časopisoch. Pri svojej práci prešiel takmer všetkými funkciami riešiteľa. V organizačnej štruktúre postupoval od vývojového pracovníka, skúšobného technika, vedúceho oddelenia, vedúceho odboru. Za úspešnú prácu jeho kolektívu bol niekoľkokrát ocenený a vyznamenaný v rámci rezortu aj v zahraničí. Významný prínos je možné vidieť pri spolupráci s Trenčianskou a Žilinskou univerzitou, kde sa podieľal na ich programovom, personálnom a materiálnom budovaní a najmä pri podporovaní vo výchove doktorandov. Popri tejto hlavnej činnosti úspešne pracuje v rôznych radách, výboroch, komisiách a vedeckých orgánoch. Pôsobenie: súčasnosť - generálny riaditeľ EVPÚ a. s. 2002 menovaný vedeckou radou Žilinskej univerzity za h. docenta 1974 ZTS EVÚ Riešiteľ a spoluriešiteľ úloh: Regulačné a riadiace obvody pre jednosmerné pohony typu SPAR-SEP Rad meničov pre jednomotorové pohony Zavedenie univerzitného konštrukčného systému Impulzové meniče pre plynulú reguláciu akumulátorových vozíkov Lodné pohony Vývoj meniča CLLS 301 pre pohon horného turasu bagra KB 160/60 Rýchlostné autonómne servosystémy aplikované u robotizovaného pracoviska OJ – 10 a robotoch APR –20 Automatizované riadiace systémy pre roboty, robotizované technologické pracoviská, manipulačné a skladové systémy na báze mikropočítačov. Prednášky Identifikácia lineárnych dynamických sústav Riadené usmerňovače pracujúce na autonómnej lodnej sieti Ocenenia 1999 Počin roka v skúšobníctve SR, za vybudovanie nových skúšobných laboratórií na posudzovanie zhody elektrotechnických výrobkov (LVD, EMG) na špičkovej európskej úrovni 2005 Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v roku 2005 udelená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Za prínos pri presadzovaní myšlienok kvality a budovaní systémov manažérskej kvality v Slovenskej republike

Tvorba

Riešiteľ a spoluriešiteľ úloh: Regulačné a riadiace obvody pre jednosmerné pohony typu SPAR-SEP Rad meničov pre jednomotorové pohony Zavedenie univerzitného konštrukčného systému Impulzové meniče pre plynulú reguláciu akumulátorových vozíkov Lodné pohony Vývoj meniča CLLS 301 pre pohon horného turasu bagra KB 160/60 Rýchlostné autonómne servosystémy aplikované u robotizovaného pracoviska OJ – 10 a robotoch APR –20 Automatizované riadiace systémy pre roboty, robotizované technologické pracoviská, manipulačné a skladové systémy na báze mikropočítačov. Prednášky: Identifikácia lineárnych dynamických sústav Riadené usmerňovače pracujúce na autonómnej lodnej sieti
zdroj: Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v roku 2005, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, november 2005; spracovala Viola Tóthová
posledná aktualizácia 11.05.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost