sk  |  en
Sobota | 12.06.2021, 17:08 | meniny: Zlatko; zajtra: Anton
  • | Svetový deň proti detskej práci

    Svetový deň proti detskej práci uviedla Medzinárodná organizácia práce (ILO) v roku 2002 s cieľom upozorniť na kritickú situáciu a veľký počet pracujúcich detí v mnohých krajinách a prijala záväzok bojovať s príčinami detskej práce, aby chránila ich práva. Všetky deti, bez ohľadu na ich pohlavie, ekonomický a etnický pôvodu, by mali mať možnosť chodiť do školy a žiť plnohodnotný život.

doplňte alebo opravte informácie

Jozef Cíger Hronský ( 64 r.)

redaktor, nakladateľ, publicista, prozaik, autor literatúry pre mládež, tajomník neskôr správca Matice slovenskej

Kategória: spisovatelia

* 23.02.1896 Slovensko, Zvolen

† 13.07.1960 Luján (Argentína)

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie opica

jubileum od úmrtia 60 r.

jubileum od narodenia 125 r.

Vzdelanie

1902 - 1907 ľudová škola Zvolen
1907 - 1910 meštianska škola, Krupina
1910 - 1914 maďarský kráľovský štátny učiteľský ústav, Levice

Životopis

Jozef Cíger Hronský, vlastným menom Jozef Cíger, pri svojej tvorbe používal pseudonymy: A. A.; jc; J. C.; J. C. Hronský; J. Cíger-Hronský; Jozef Cíger-Hronský; -k-; -r; S. P.

Bol synom tesára. Keď učil v Krupine, spolupracoval s P. Bujňákom pri založení časopisu Hontiansky Slovák. Na meštianke v Kremnici zase s Jaroslavom Kejzlarom založil a redigoval edíciu Mládež. V zložitej situácii pre slovenskú kultúru sa aktívne zúčastňoval na tvorbe kultúrnych hodnôt, najmä zakladaním matičných časopisov a edícií lacného, ale umelecky hodnotného čítania pre slovenskú dedinu. Bol autorom epického triptychu o slovenskej dedine.

Na jeho návrh sa uskutočnila v rokoch 1935 - 1936 cesta pracovníkov Matice slovenskej do USA za slovenskými vysťahovalcami a krajanskými organizáciami. Ako predseda Matice slovenskej priviedol túto vrcholnú národnú inštitúciu na nebývalý stupeň rozvoja a prosperity a naplno rozvinul jej vydavateľskú a výskumnú činnosť.

V druhej polovici 30. rokov podľahol v kultúrnopolitickej orientácii vplyvu ľudákov, ale vo vlastnej umeleckej tvorbe okrem niekoľkých výnimiek nezaujímal krajné nacionalistické postoje. Roku 1945 sa z oprávnených obáv pred politickou perzekúciou rozhodol emigrovať. V zahraničí publikoval naďalej, najmä v časopisoch ľudáckej emigrácie. Usiloval sa o zjednocovanie všetkých slovenských prúdov a smerov vo svete a vyvíjal politickú činnosť proti socialistickému Československu.

V ideovo-umeleckých a estetických princípoch jeho tvorby boli podnety a východiská aj pre nasledujúci vývin slovenskej prózy, najmä jej lyrizovanej a „naturistickej“ línie. Od polovice 30. rokov ju však nepriaznivo ovplyvnili momenty, ktoré súviseli s jeho reakčnou politickou orientáciou.

Bol významným matičným organizátorom a výrazne ovplyvnil edičnú činnosť na Slovensku. Jeho priorita bola výchova detského čitateľa k estetickému vkusu a láske k slovenskej literatúre, pričom tvorba pre deti a mládež sa prelínala.

Osobitne významná je jeho esejistická a novelistická tvorba. Venoval sa aj dramatickým útvarom komediálneho žánru, úpravám ľudových rozprávok. V umeleckých a estetických princípoch jeho tvorby sú podnety a východiská pre nasledujúci vývin slovenskej prózy.
Zaslúžil sa o vybudovanie tlačiarne Neografia (v Martine).

Po páde komunizmu bola jeho osobnosť občiansky, politicky i umelecky plne rehabilitovaná. Znova a v úplnosti začína vychádzať aj jeho literárne dielo.

Roku 1993 previezli jeho telesné pozostatky do Martina a uložili ich na Národnom cintoríne.

Pôsobenie:

1914 - 1916 učiteľ, Horné Mladonice
1916 - 1917 učiteľ, Senohrad
1917 - 1918 vojak pešieho pluku, účasť na vojenských operáciách na talianskom fronte
1920 - 1923 učiteľ, Krupina
1923 - 1927 učiteľ na meštianskej škole, Kremnica
1927 - 1933 učiteľ na meštianskej škole, Martin
1928 - 1945 redaktor časopisu Slniečko
1933 - 1940 tajomník Matice slovenskej
1936 člen delegácie MS cesty k Slovákom do Ameriky
1940 - 1945 správca Matice slovenskej
1945 emigroval do Rakúska a odtiaľ do Talianska a Argentíny
1948 kreslič a návrhár v textilnej továrni, Luján (Argentína)
1959 založil Zahraničnú Maticu slovenskú; predseda Slovenskej národnej rady v zahraničí a čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí

Tvorba

Próza:

1923 U nás
1925 Domov
1927 Žltý dom v Klokočove
1929 Medové srdce
1930 Proroctvo doktora Stankovského
1932 Chlieb
1932 Podpolianske rozprávky
1933 Jozef Mak
1933 Tomčíkovci
1934 Sedem sŕdc
1938 Jarný vietor a iné rozprávky
1939 Na krížnych cestách
1940 Cesta slovenskou Amerikou (cestopisná črta)
1940 Pisár Gráč
1944 Na Bukvovom dvore
1944 Šmákova mucha
1947 Tri listy
1947 Predavač talizmanov Liberius Gaius od Porta Colina
1948 Andreas Búr Majster
1960 Svet na Trasovisku
1997 Pohár z brúseného skla

Dráma:

1926 Firma Moor
1929 Červený trojuholník
1929 Návrat

Pre deti a mládež:

1924 Najmladší Závodský
1925 Kremnické povesti
1926 Janko Hrášok
1928 Pod kozúbkom
1930 Smelý Zajko
1931 Smelý Zajko v Afrike
1931 Zakopaný meč
1932 Budkáčik a Dubkáčik
1932 Sokoliar Tomáš
1932 Brondove rozprávky
1932 Zábavky strýca Kurkovského
1933 Zlatý dážď
1934 Zlaté hodinky
1935 Strýcovo vrtielko
1936 Tri rozprávky
1937 Zlatovlasá sestra
1939 Budatínski Frgáčovci
1940 Tri múdre kozliatka
1941 Traja bratia

Cestopis:

1940 Slovenskou Amerikou

Publicistika:

1959 - 1960 Lepšie zažíhať svetielko, ako preklínať tmu

Preložené diela:

1948 Podpolianske rozprávky (nemecky)
1977 Na Bukvovom dvore (po poľsky)
1985 Jozef Mak (po anglicky)

Výtvarná tvorba:

Zázračný život Panny Márie Lujánskej (cyklus obrazov - vitráží)
„Najkrajšie slová sú - skutky!“
zdroj: Zdroj: Encyklopédia Slovenska, II. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1978; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; Matica slovenská; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost