sk  |  en
Štvrtok | 21.03.2019, 21:21 | meniny: Blahoslav; zajtra: Beňadik
 • | Medzinárodný deň invalidov

  Medzinárodný deň invalidov sa pripomína od roku 1960 a bol iniciovaný Medzinárodnou federáciou telesne postihnutých – invalidov práce a civilných invalidov (FIMITIC). Deň určený na poskytnutie pomoci ľuďom s telesným postihnutím a upozornenie na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia čelia v spoločnosti.

 • | Medziárodný deň downovho syndrómu

  Svetový deň Downovho syndrómu bol vyhlásený v roku 2006 na podnet organizácií Down Syndrome International (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA). Dátum bol symbolicky odvodený z číslic 3 a 21 (trizómia 21. chromozómu). Cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o tomto genetickom ochorení a zapojiť ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

 • | Medzinárodný deň bábkarstva

  Medzinárodný bábkarsky zväz - UNIMA, vyhlásený v 2002

 • | Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie

  OSN, vyhlásený v 1966, pripomína sa od 1967; v ten deň 1960 polícia zmasakrovala účastníkov pokojnej demonštrácie proti apartheidu v juhoafrickom Sharpeville, zabila 69 ľudí

 • | Svetový deň lesov

  Európska poľnohospodárska konfederácia - ECA, Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO, iniciovaný v 1971

 • | Svetový deň poézie

  UNESCO, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000

 • | Svetový deň zdravého spánku

  Medzinárodná nadácia pre duševné zdravie a neurológiu - IFMHN, vyhlásený v 2001

 • | Týždeň solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii

  21.3.-27.3.

doplňte alebo opravte informácie

Doc. PhDr. Jozef Hoššo CSc. ( 72 r.)

Predseda odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UK

Kategória:

* 11.05.1946 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 72 r.

Vzdelanie

1964 Škola umeleckého priemyslu ( keramika, kachle, kachliarstvo )
1969 Filozofická fakulta UK, katedra archeológie
1970 Titul PhDr.
1972 - 1974 Postgraduálne štúdium, Pedagogika vysokých škôl
1986 Akademická hodnosť CSc.
1996 Docent

Životopis

Funkcie

1991-1997 Člen predsedníctva Slovenskej archeologickej spoločnosti
2002 - Vedúci katedry archeológie v Bratislave
2003 - Člen výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti
2003 - Člen archeologickej rady a Komisie pre overovanie spôsobilosti pre vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeológia pri Ministerstve kultúry SR

Predseda odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UK

Člen kolégia rektora pri UK

Projekty

2002 - Grant VEGA "Materiálna a duchovná kultúra vo svetle postmedieválneho archeologického výskumu na Slovensku"

Viedol dôležité archeologické výskumy ( Liptovská Mara, Liptovská Anna, Liptovská Sielnica, Likava, hrad Šášov, Kremnica, Bzince pod Javorinou, Bratislava ) a viac ako 40 zmluvných výskumov pre rôznych investorov. Je popredným odborníkom Slovenska na stredovekú keramiku a kachle.

V roku 2006 bol na jeho počesť vydaný archeologický zborník Aevum Medium.

Tvorba

Časopisecké publikácie: 65
zdroj: Foto: www.archeologia.fphil.uniba

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost