sk  |  en
Streda | 17.07.2019, 19:12 | meniny: Bohuslav; zajtra: Kamila
  • | Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR - pamätný deň

    Deň 17. júl 1992 sa stal významným dňom v novodobých dejinách Slovenska. Prijatie Deklarácie o Zvrchovanosti SR, ako významný krok k naplneniu sebaurčenia slovenského národa, si každý rok pripomíname zapálením vatier. Prvá Vatra zvrchovanosti bola zapálená na Kremnických baniach. Odvtedy uplynulo 15 rokov, a dnes sa môže s istotou povedať, že to bol významný štátnický krok, ktorý viedok k vzniku vlastného štátu – Slovenskej republiky.

doplňte alebo opravte informácie

Doc. PhDr. Jozef Hoššo CSc. ( 73 r.)

Predseda odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UK

Kategória:

* 11.05.1946 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 73 r.

Vzdelanie

1964 Škola umeleckého priemyslu ( keramika, kachle, kachliarstvo )
1969 Filozofická fakulta UK, katedra archeológie
1970 Titul PhDr.
1972 - 1974 Postgraduálne štúdium, Pedagogika vysokých škôl
1986 Akademická hodnosť CSc.
1996 Docent

Životopis

Funkcie

1991-1997 Člen predsedníctva Slovenskej archeologickej spoločnosti
2002 - Vedúci katedry archeológie v Bratislave
2003 - Člen výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti
2003 - Člen archeologickej rady a Komisie pre overovanie spôsobilosti pre vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeológia pri Ministerstve kultúry SR

Predseda odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UK

Člen kolégia rektora pri UK

Projekty

2002 - Grant VEGA "Materiálna a duchovná kultúra vo svetle postmedieválneho archeologického výskumu na Slovensku"

Viedol dôležité archeologické výskumy ( Liptovská Mara, Liptovská Anna, Liptovská Sielnica, Likava, hrad Šášov, Kremnica, Bzince pod Javorinou, Bratislava ) a viac ako 40 zmluvných výskumov pre rôznych investorov. Je popredným odborníkom Slovenska na stredovekú keramiku a kachle.

V roku 2006 bol na jeho počesť vydaný archeologický zborník Aevum Medium.

Tvorba

Časopisecké publikácie: 65
zdroj: Foto: www.archeologia.fphil.uniba

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost