sk  |  en
Piatok | 26.04.2019, 02:34 | meniny: Jaroslava; zajtra: Jaroslav
  • | Svetový deň dierkovej fotografie

    Svetový deň dierkovej fotografie - Svetový deň dierkovej fotografie sa pripomína od roku 2001. Ide o udalosť vytvorenú na podporu a oslavu umenia dierkových fotografií, ktoré sú vytvorené bez objektívu, len cez malú dierku. Tento deň je príležitosťou ukryť sa pre technologickým svetom, v ktorom žijeme, a stať sa svedkom prostého aktu tvorby fotografie.

  • | Svetový deň duševného vlastníctva

    Svetová organizácia duševného vlastníctva WIPO, oslavuje sa od 2001

  • | Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania

    Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania je oslavou povolania a poslania kňazov a zasvätených osôb, ktorí svoj život zasvätili viere v Ježiša Krista a službe blížnym.

doplňte alebo opravte informácie

Jozef Hrdlík ( 82 r.)

Kategória:

* 14.01.1914 Šimonovany

† 27.08.1996

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie tiger

jubileum od úmrtia 22 r.

jubileum od narodenia 105 r.

Vzdelanie

Ako prakticky nevidiaci absolvoval školu pre nevidiacich v Levoči

Životopis

Narodil sa ako piate dieťa v rodine bíreša na statku v Šimonovanoch. V 14 roku svojho života utrpel pri hre s kamarátmi ťažký úraz očí, pre dlhú dobu neliečenia sa mu zrak neustále zhoršoval, až do roku 1951, kedy nadobro stratil zvyšok videnia.

Ako prakticky nevidiaci absolvoval školu pre nevidiacich v Levoči. Tu sa v ňom prejavil zmysel pre organizátorskú prácu, ktorá bola preňho typická po celý zvyšok jeho života. V rokoch II. svetovej vojny v Baťovanoch prevádzkoval trafiku a dostal sa do kontaktov s mnohými významnými osobnosťami tej doby.

Dňa 14.04.1941 sa oženil s Annou Ružičkovou, mali spolu 5 detí (Mária *1942+1942; Dušan *1942; Rastislav *1945; Milan *1951; Ľubomír *1957).

Bol aktívnym členom Zväzu invalidov, neskôr Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zakladal základné organizácie najmä v Nitrianskom kraji, celé desaťročia bol predsedom ZO a funkcionárom na všetkých úrovniach od okresnej až po celoslovenskú. V šesťdesiatych rokoch XX. storočia sa stal na viacero volebných období členom Federálneho výboru Zväzu invalidov. Okrem tejto jeho aktivity vykonal mnoho záslužného v oblasti chovateľstva poštových holubov, kde taktiež bol aktívnym členom prakticky na všetkých úrovniach - až po celoštátnu. So svojimi holubami dosiahol veľmi vysoké ocenenia, napriek svojmu handicapu bol uznávaným odborníkom, pomáhal nezištne najmä mladým záujemcom o tento druh voľnočasovej aktivity.

V roku 1945 si otvoril predajňu metrového textilu, ktorá bola v roku 1948 znárodnená. V r. 1948 založil VD PLETATEX Nové Zámky a bol jeho prvým predsedom. Z tejto funkcie bol donútený odísť pod zámienkou, že ako nevidiaci nemôže podpisovať dokumenty a preberať hmotnú zodpovednosť. Najťažšie roky zažil pravdepodobne v období rokov 1948 až 1965,kedy ako domáci pracovník DI ĽUDIB ručne vyrábal kefy a zmetáky. Neskôr sa prejavila jeho schopnosť riadiť a organizovať prácu iných, zaslúžil sa o vznik podniku INTEGRA, kde postupne zastával funkcie riaditeľa miestnej prevádzky v Nových Zámkoch a neskôr sa stal oblastným riaditeľom s pôsobnosťou pre Zsl. kraj.

Veľkým zlomom v jeho živote bolo úmrtie milovanej manželky Anny (26.7.1984), s ktorým sa nevyrovnal ani do konca svojho života. Po dlhšej ťažkej chorobe zomrel dňa 27.8.1996, vo veku 82 rokov.

Jeho životným krédom bolo: Čo dosiahne vidiaci, dosiahnem i ja. Je možné konštatovať, že svojou činorodosťou a neustálou snahou byť nápomocný všetkým, ktorí o pomoc prejavili záujem, dosiahol vo svojom živote omnoho viac, ako väčšina vidiacich spoluobčanov.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost