sk  |  en
Štvrtok | 21.11.2019, 01:27 | meniny: Elvíra; zajtra: Cecília
  • | Deň filozofie

    Svetový deň filozofie oslavuje význam a dôležitosť filozofie od roku 2005 a je podporovaný organizáciou UNESCO. Deň vytvára priestor a príležitosť pre ľudí, aby otvorene zdieľali svoje myšlienky, diskutovali ich, prezentovali nové nápady a inšpirácie. Cieľom je šírenie filozofického bohatstva a podpora výmeny názorov a postojov.

  • | Svetový deň televízie

    V tento deň si od roku 1996 pripomíname Svetový deň televízie (World Television Day). Oslavujeme ho na počesť prvého Svetového televízneho fóra pri OSN, ktoré sa uskutočnilo práve v tento deň. Úlohou sviatku je podporovať výmenu televíznych programov zameraných na propagáciu mieru, bezpečnosti, ekonomického a sociálneho rozvoja a na podporu kultúrnych výmien.

  • | World Hello Day

    Svetový deň pozdravov sa oslavuje od roku 1973. Tento deň vznikol ako reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom a poukazuje na význam osobnej komunikácie pre zachovanie mieru, ktorý je dôležitý v rámci domova, komunity, národa a celom svete.

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Jozef Jablonický DrSc. ( 86 r.)

slovenský historik

Kategória: prírodné vedy

* 03.01.1933 Zavar

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 86 r.

Životopis

Absolvoval filozofickú fakultu UK v Bratislave. V rokoch 1960 -1974 pracoval v historickom ústave SAV, v rokoch 1974 -1990 v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. V rokoch 1974 -1990 mal znemožnenú publikačnú činnosť, viaceré jeho samizdatové štúdie boli publikované v zahraničí, najmä v Kanade a USA. Počas normalizácie bol prenasledovaný komunistickou ŠtB. Po roku 1990 pracoval v Ústave politických vied SAV, v rokoch 1990 -1998 ako jeho riaditeľ, v rokoch 1998 – 2007 ako predseda vedeckej rady.

1952 – 1957 Filozofická fakulta UK Bratislava
1957 ONV Trnava, odbor školstva a kultúry
1957 – 1960 SVŠ Trnava
1960 – 1974 Historický ústav SAV
1964 CSc., PhDr.
1974 – 1990 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti
1990 po súčasnosť Ústav politických vied SAV (do roku 2002 Politologický kabinet SAV)
1992 DrSc.
1990 – 1992 predseda Komisie vlády SR pre analýzu historických udalostí z rokov 1967 – 1970 zároveň podpredseda Komisie vlády ČSFR pre analýzu historických udalostí z rokov 1967 – 1970
1990 – 1998 riaditeľ Politologického kabinetu SAV
2000 – po súčasnosť Predseda Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV

Tvorba

Dielo:

Slovensko na prelome: Zápas o víťazstvo národnej a demokratickej revolúcie na Slovensku (Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava 1965)

Z ilegality do povstania: Kapitoly z občianskeho odboja (Epocha, Bratislava 1969)

Slovník slovenského národného povstania (Epocha, Bratislava 1970)

Povstanie bez legiend (Obzor, Bratislava 1990)

Glosy o historiografii SNP: Zneužívanie a falšovanie dejín SNP (NVK International, Bratislava 1994)

Podoby násilia (Kalligram, Bratislava 2000)

Samizdat o odboji: Štúdie a články (Kalligram, Bratislava 2004)

Samizdat o odboji 2: Štúdie a články (Kalligram, Bratislava 2006)

Samizdat o disente 3: Záznamy a písomnosti (Kalligram, Bratislava 2007)

Z ilegality do povstania: Kapitoly z občianskeho odboja (II. vydanie, Múzeum SNP, Banská Bystrica 2009)

Fragment o histórii: Výber z diela 1989 - 2009 (Kalligram, Bratislava 2009)

Ocenenia:

1991 Cena Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied za rok 1990 za dielo Povstanie bez legiend

1998 Zlatá čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách

2003 Cena ministra kultúry SR za významný prínos do slovenskej historiografie

2007 Štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za významné zásluhy v oblasti histórie

2007 Cena Milana Hodžu za prínos v rozvoji poznania dejín Slovenska v 20. storočí a ich prezentovanie v širšom európskom kontexte

2008 Cena Dominika Tatarku za knihu Samizdat o disente 3

2008 Cena Múzea SNP za celoživotný prínos v oblasti výskumu protifašistického odboja, obhajobu historicky verného výkladu odboja a Slovenského národného povstania, za prínos v boji za demokraciu
zdroj: www.upv.sav.sk; www.wikipedia.org

  Mapa

  Slovensko - Jozef Jablonický

kontaktujte nás

tip na osobnost