sk  |  en
Nedeľa | 26.09.2021, 09:24 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. JUDr. Jozef Klimko DrSc. ( 79 r.)

rektor Bratislavskej vysokej školy práva

Kategória: veľvyslanci

* 10.02.1942 Slovensko, Prievidza

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie kôň

jubileum od narodenia 79 r.

Vzdelanie

1948 – 1959 základná a stredná škola v Prievidzi
1960 – 1965 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1969 - 1970 Wurzburg, študijný pobyt
1974 - 1977 Paríž, Sorbonne, študijný pobyt
1977 - CSc.
1978 - habilitácia na docetna
1991 - obhajoba DDP a inaugurácia za profesora

Jazykové znalosti
nemčina, francúzština, ruština

Životopis

1966 – 1993 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – asistent, docent, vysokoškolský profesor na Katedre dejín štátu a práva
1994 – 1998 veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku
1998 – 1999 Ministerstvo zahraničných vecí SR, referent
1999 - 2004 činnosť v Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií v Bratislave

Jozef Klimko pôsobil do roku 2007 ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku.

Iné aktivity a funkcie

- prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského pre oblasť vedy a výskumu
- autor štyroch samostatných monografií, viacerých odborných štúdií a článkov z oblasti dejín štátu a práva
- tajomník pre vedu SK pre udeľovanie vedeckých hodností Ministerstva školstva SR
- člen Garančnej komisie Slovenskej akadémie vied
- člen redakčnej rady odborného časopisu „Právny obzor“

Profesor Jozef Klimko je členom Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností, tiež členom Redakčnej rady časopisu Právny obzor a predsedá Akademickému tenisovému klubu Slávia.

Ocenenia:

1998 Grosse goldene Ehrenzeichen am Bande, udelené rakúskym prezidentom za zásluhy o Rakúsku republiku

Tvorba

Publikácie v odborných časopisoch, štúdie v zborníkoch, zahraničné konferencie

Monografie:
1981 Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc, Obzor
Hranice predmníchovskej republiky 1918 - 1938, VEDA SAV
1984 Tretia ríša a ľudácky režim na Slovensku, Obzor
tenis a práca s mládežou, fotografovanie, história, literatúra, výtvarné umenie, hudba
zdroj: www.foreign.gov.sk, www.mfa.sk, Who is Who v Slovenskej republike, F. Janícek, 2003.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost