sk  |  en
Sobota | 26.09.2020, 01:36 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Jozef Kresánek CSc. ( 72 r.)

etnomuzikológ, vysokoškolský učiteľ

Kategória: hudba

* 20.12.1913 Slovensko, Čičmany

† 14.03.1986 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie byvol

jubileum od úmrtia 34 r.

jubileum od narodenia 106 r.

 

všeobecné informácie

Jozef Kresánek začínal kariéru vedca ako etnomuzikológ. Zaoberal sa zberom slovenských ľudových piesní. Jednu zbierku vydal tlačou (Zuzka Selecká spieva, 1943), ďalšie dve zostali dodnes v rukopise (Piesne z Východnej, Spevy Slovákov z Dolnej zeme, 1947). Vyvrcholením jeho etnomuzikologickej činnosti bola dodnes neprekonaná monografia Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného (1951). Kresánek sa v nej kriticky vysporiadal so všetkými dovtedajšími teóriami ľudovej piesne. Metedologicky vychádzal zo štrukturalizmu: veril v imamnentný vývoj umenia - vývoj ľudovej piesne reprezentujú zmeny tvárnych princípov ľudovej piesne, zvonku naň vplývajú zmeny noriem (pastiersky životný štýl, valaská kolonizácia...). Kresánek sa priklonil k ponímaniu vývoja, ako k prechodu od jednoduchšieho k zložitejšiemu, zostavil klasifikáciu ľudových piesní, v ktorej piesne usporiadal podľa zložitosti vnútornej štruktúry. Na jeho teóriu nadviazali a rozpracovali ju PhDr. Alica Elscheková, CSc. a prof. PhDr. Oskár Elschek, CSc., zakladatelia slovenskej etnomuzikologickej školy. V ďalšom období svojej profesnej kariéry sa Kresánek orientoval na vykreslenie vývoja tvárnych princípov hudby. Výsledkom bola monumentálna muzikologická trilógia o hudobnom myslení (hudobné myslenie ako špecifický druh myslenia v tónoch): Základy hudobného myslenia (1977) - objasnenie metodologických východísk, Tonalita(1982) - vývoj hudobnej harmónie (súzvukovej zložky hudby), Tektonika (1994) - vývoj viachlasu a formotvorných princípov. Vypracovanie trilógie o hudobnom myslení vyplynulo aj z pedagogických potrieb - vykresliť študentom vývoj hudby z muzikologického, a nie z kulturologického pohľadu. Knihy sú však vďaka obrovskému množstvu spracovaných poznatkov cenným zdrojom informácií pre každého hudobníka. Kresánek zaznamenal prínos aj v oblasti základného hudobnohistorického výskumu. Zo starého rukopisu prepísal a pripravil do tlače vzácnu barokovú pamiatku - zbierku piesní a tancov Anny Szirmay - Keczerovej (1967). Rok pred vyjdením tejto zbierky publikoval rozsiahlu historickú štúdiu Tance a piesne zo zbierky ASK. Ako hudobný skladateľ nedosiahol Kresánek takého významu a popularity. Napriek tomu je autorom niekoľkých pôsobivých kompozícii - najmä orchestrálne kompozície zaujmú zaujímavou inštrumentáciou a polyrytmikou (Prelúdium a toccata, Rapsódia)

 

vzdelanie a pôsobenie

-
Gymnázium v trenčíne
-
Konzervatórium v Prahe ((kompozíciu u Rudolfa Karla))
-
Filozofická fakulta Karlovej univerzity ((hudobnú históriu prednášal prof. Nejedlý, hudobnú teóriu prof. Hutter, estetiku prof. Mukařovský))
-
Majstrovská škola v Prahe
1939-1940
učiteľ na Slovenskom mužskom učiteľskom ústave v Prešove
1940-1943
referent hudobného odboru Matice Slovenskej v Martine
1944-1986
vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1953 - docent, 1963 - profesor).

 

tvorba

Výber z muzikologických prác:

- Zuzka Selecká spieva (1643)
- Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného (1951)
- Historické korene hajdúskeho tanca (in:Hudobnovedné štúdie SAV,1959)
- Sociálna funkcia hudby (1961)
- Tance a piesne zo zbierky Anny Szirmay - Keczerovej (in:Hudobnovedné štúdie SAV, 1966)
- Zbierka piesní a tancov Anny Szirmay - Keczerovej (1967)
- Základy hudobného myslenia (1977)
- Úvod do systematiky hudobnej vedy (1980)
- Tonalita (1982)
- Hudobná historiografia - vš. skriptá (1984)
- Hudba a človek (in: Slovenská hudba 1992)
- Tektonika (1994)

Výber z hudobných kompozícií:

- Sláčikové kvarteto (1935)
- Klavírna suita č. 1 (1936)
- Klavírne trio (1939)
- Pochod 1944 pre orchester (1945)
- Suita pre husle a klavír č. 1 (1947)
- Klavírna suita č. 2 (1949)
- Suita pre husle a klavír č. 2 \"Mládežnícka\" (1951)
- Orchestrálna suita č. 1 (1951, rev. 1961)
- Orchestrálna suita č. 2 (1953)
- Prelúdium a toccata pre orchester (1960)
- Tance zo zbierky ASK - úprava pre sláčikový orchester (1967)
- Klavírne kvinteto (1975)
- Tri poémy pre klavír (1981)
- Rapsódia pre orchester (1986)

zdroj: www.hc.sk
posledná aktualizácia 11.01.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost