sk  |  en
Utorok | 20.11.2018, 21:25 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

Jozef Lettrich ( 64 r.)

člen Predsedníctva SNR počas povstania, povereníkom pre školstvo a osvetu

Kategória: politika, politici minulosti

* 17.06.1905 Diviaky (okr. Martin)

† 29.11.1969 New York, USA

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie had

jubileum od úmrtia 48 r.

jubileum od narodenia 113 r.

 

všeobecné informácie

Jozef Lettrich popri tom prednášal na univerzitách (člen prestížnej Americkej akadémie politických a sociálnych vied vo Filadelfii), publikoval, napísal knižku The History of Modern Slovakia (1955), ktorá vyšla roku 1993 pod názvom Dejiny novodobého Slovenska. Zasadzoval sa o realizáciu ľudských práv a slobôd, pôsobil vo Výbore pre slobodné Československo a Medzinárodnej roľníckej únii.

V roku 1968 sa stal predsedom Zhromaždenia európskych ujarmených národov. JUDr. Jozef Lettrich zomrel ako 64 ročný 29. novembra 1969 v New Yorku a 14. septembra 1990 urnu s jeho telesnými pozostatkami uložili na Národnom cintoríne v Martine.

Pôsobenie: Spoluzakladateľ Výboru pre slobodné Československo a Stálej konferencie slovenských demokratických exulantov. Predseda Rady európskych ujarmených národov (ACEAN). Prednášal na viacerých amerických univerzitách.

 

vzdelanie a pôsobenie

-
Gymnázium Turčiansky sv. Martin
-
Štúdium práva
1937-1941
bol generálnym tajomníkom Roľníckej osvety.
Pôsobil aj vo Zväze roľníckych vzájomných pokladníc. Neskôr mal vlastnú advokátsku kanceláriu v Bratislave.
1939
bol ako odporca režimu Slovenskej republiky, z politických dôvodov väznený, bol tiež účastníkom druhého odboja. Pričinil sa o vznik jednotného odbojového frontu a centra. Bol signatárom Vianočnej dohody a spoluzakladateľom ilegálnej Slovenskej národnej rady.
1943
spoluzakladal ilegálnu Slovenskú národnú radu, stal sa signatárom jej programu protifašistického odboja a usporiadania povojnového československého štátu, tzv. Vianočnej dohody
1945-1948
Zaujal popredné miesto v povojnovom živote Slovenska v rokoch 1945 - 1948 bol predsedom Slovenskej národnej rady a tiež Demokratickej strany (DS), zvolený bol na zjazde v Martine v júli 1945.
27. februára 1948
boli na Jozefa Lettricha Štátnou bezpečnosťou (ŠtB) podané trestné oznámenia za prejavy počas jesennej politickej krízy, v ktorých poukazoval na nebezpečenstvo nástupu politickej moci komunistov.
v apríli 1948
odišiel doLondýne
od marca 1948
žil v exile v USA, vo Washingtone.
vo februári 1948
al súhlas k demisii ministrov za Demokratickú stranu a vyzval členov strany, aby nevstupovali do akčných výborov Národného frontu.
tal jeden z výrazných postáv slovenského demokratického exilu v USA a spoluzakladateľom Rady slobodného Československa (RSČ) 11. februára 1949 vo Washingtone, v rokoch 1949 - 1954 bol jej podpredsedom.
1963-1969
Neskôr založil Stálu konferenciu slovenských demokratických exulantov, ktorej bol predsedom

 

ostatné informácie

bol členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady a povereníkom pre školstvo a osvetu.
zdroj: Úrad vlády SR; www.czsk.net; PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc. : Jozef Lettrich - predstaviteľ a zástanca demokracie, národných a ľudských práv na Slovensku a v exile; foto - internet
posledná aktualizácia 12.12.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost