sk  |  en
Štvrtok | 20.02.2020, 00:31 | meniny: Lívia; zajtra: Eleonóra
  • | Svetový deň sociálnej spravodlivosti

    Vyhlásený novembri roku 2007 na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a pripomíname si ho od roku 2009. Členské štáty sa venujú podpore sociálneho rozvoja ostatných členských krajín.

doplňte alebo opravte informácie

Jozef Lettrich ( 64 r.)

člen Predsedníctva SNR počas povstania, povereníkom pre školstvo a osvetu

Kategória: politika, politici minulosti

* 17.06.1905 Diviaky (okr. Martin)

† 29.11.1969 New York, USA

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie had

jubileum od úmrtia 50 r.

jubileum od narodenia 114 r.

 

všeobecné informácie

Jozef Lettrich popri tom prednášal na univerzitách (člen prestížnej Americkej akadémie politických a sociálnych vied vo Filadelfii), publikoval, napísal knižku The History of Modern Slovakia (1955), ktorá vyšla roku 1993 pod názvom Dejiny novodobého Slovenska. Zasadzoval sa o realizáciu ľudských práv a slobôd, pôsobil vo Výbore pre slobodné Československo a Medzinárodnej roľníckej únii.

V roku 1968 sa stal predsedom Zhromaždenia európskych ujarmených národov. JUDr. Jozef Lettrich zomrel ako 64 ročný 29. novembra 1969 v New Yorku a 14. septembra 1990 urnu s jeho telesnými pozostatkami uložili na Národnom cintoríne v Martine.

Pôsobenie: Spoluzakladateľ Výboru pre slobodné Československo a Stálej konferencie slovenských demokratických exulantov. Predseda Rady európskych ujarmených národov (ACEAN). Prednášal na viacerých amerických univerzitách.

 

vzdelanie a pôsobenie

-
Gymnázium Turčiansky sv. Martin
-
Štúdium práva
1937-1941
bol generálnym tajomníkom Roľníckej osvety.
Pôsobil aj vo Zväze roľníckych vzájomných pokladníc. Neskôr mal vlastnú advokátsku kanceláriu v Bratislave.
1939
bol ako odporca režimu Slovenskej republiky, z politických dôvodov väznený, bol tiež účastníkom druhého odboja. Pričinil sa o vznik jednotného odbojového frontu a centra. Bol signatárom Vianočnej dohody a spoluzakladateľom ilegálnej Slovenskej národnej rady.
1943
spoluzakladal ilegálnu Slovenskú národnú radu, stal sa signatárom jej programu protifašistického odboja a usporiadania povojnového československého štátu, tzv. Vianočnej dohody
1945-1948
Zaujal popredné miesto v povojnovom živote Slovenska v rokoch 1945 - 1948 bol predsedom Slovenskej národnej rady a tiež Demokratickej strany (DS), zvolený bol na zjazde v Martine v júli 1945.
27. februára 1948
boli na Jozefa Lettricha Štátnou bezpečnosťou (ŠtB) podané trestné oznámenia za prejavy počas jesennej politickej krízy, v ktorých poukazoval na nebezpečenstvo nástupu politickej moci komunistov.
v apríli 1948
odišiel doLondýne
od marca 1948
žil v exile v USA, vo Washingtone.
vo februári 1948
al súhlas k demisii ministrov za Demokratickú stranu a vyzval členov strany, aby nevstupovali do akčných výborov Národného frontu.
tal jeden z výrazných postáv slovenského demokratického exilu v USA a spoluzakladateľom Rady slobodného Československa (RSČ) 11. februára 1949 vo Washingtone, v rokoch 1949 - 1954 bol jej podpredsedom.
1963-1969
Neskôr založil Stálu konferenciu slovenských demokratických exulantov, ktorej bol predsedom

 

ostatné informácie

bol členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady a povereníkom pre školstvo a osvetu.
zdroj: Úrad vlády SR; www.czsk.net; PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc. : Jozef Lettrich - predstaviteľ a zástanca demokracie, národných a ľudských práv na Slovensku a v exile; foto - internet
posledná aktualizácia 12.12.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost