sk  |  en
Utorok | 07.12.2021, 11:18 | meniny: Ambróz; zajtra: Marína
 • | Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy – ICAO

  Tento deň bol v roku 1996 vyhlásený Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) za Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (International Day of civil air traffic). Bol vyhlásený na počesť podpísania Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorým založili ICAO.

doplňte alebo opravte informácie

doc. PhDr. Jozef Melicher ()

spisovateľ, etnológ, literárny historik, publicista, vysokoškolský pedagóg

Kategória: spisovatelia, novinári

* Hronské Kľačany

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

Vysoká škola pedagogická v Bratislave (slovenský jazyk a literatúra)
1992 docent

Životopis

Ako spisovateľ prvý zozbieral a publikoval vyše 500 povestí z regiónu Hont, Tekov, Požitavie a Ponitrie. Bol spoluzakladateľom Almanachu Nitra, ročníka pre širokú verejnosť. Jeho knihy povestí začali byt návodom, "ako treba písať povest". Kniha Požitavské povesti odštartovala sériu ďalších kníh, ktoré doteraz vydáva Vydavateľstvo Matice slovenskej. Jeho knihy sa dostali do 25 krajín sveta.

Pôsobenie
1966 - 73, 1989 - 2000 vysokoškolský pedagóg na FF Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
Od roku 2000 externý docent na KSL FF UKF

1994 člen Spolku slovenských spisovateľov
2000 Odborná spolupráca s OZ Fontis zameraná na uchovanie kultúrneho dedičstva v SR

Ocenenie
2000 čestné uznanie Spolku slovenských spisovateľov za dielo Literárne stopy pod Zoborom

Tvorba

1989 Tekovské povesti; Povesti, poverové a humoristické príbehy z dolného Pohronia
1995 Hontianske povesti
1995 Zamlčovaná literatúra
1998 Od Zobora po Sitno
1998 Čilejkárska rapsódia
1998 Požitavské povesti (spolu s Jozefom Trubínim)
1999 Literárne stopy pod Zoborom
2000 Literárne stopy pod Slovenskou bránou
2004 Premeny folklórnych textov

Bibliografia

 • Poézia katolíckej moderny. Bratislava, Pedagogický ústav mesta Bratislava 1990. 30 s.
 • Poézia katolíckej moderny. Bratislava, KPU 1992. 80 s.
 • Poézia katolíckej moderny. Bratislava, Metodické centrum 1994. 64 s.
 • Zamlčovaná literatúra. Nitra, UKF 1996. 188 s.
 • Krátky slovník nárečia tekovsko-čilejkárskeho. Bratislava, PRINT SERVIS 1996. 152 s.
 • Literárne stopy pod Zoborom. Nitra, UKF 1999. 80 s.
 • Ženskými očami. Marína Čeretková - Gálová jubiluje. Ed. Jozef Melicher. Nitra, MS 2001. 90 s.
 • Premeny folkórnych textov. Nitra, UKF 2003. 146 s.
 • Literárne stopy pod Slovenskou bránou. Nitra, UKF 2000. 220 s.
 • Genéza legendy. In.: Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Nitra, UKF 1995, s. 220-225.
 • Zápas ducha a noža. (Legendové príbehy Ľ. Hlaváča.) In: Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež II. Nitra, VŠPg 1995, s. 79-85.
 • Harmonizujúca poézia Svetloslava Veigla. In: Život a dielo Svetloslava Veigla. Nitra, VŠPg 1995, s. 27-38.
 • Dilongovo básnické tvorivé krédo. In: Literárny archív 31/94. Martin, Matica slovenská 1995, s. 73-78.
 • Literárna výchova pred štyridsiatimi rokmi. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 42, 1995/96, č. 5-6, s. 154-159.
 • Motivické premeny legiend a povestí nitrianskej proveniencie. In: Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež III. Nitra, VŠPg 1996, s. 165-176.
 • Starodávna Nitra a bájny Zobor v literatúre. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 43, 1996/97, č. 1-2, s. 19-23.
 • Grafik metamorfóz južanskej mentality. In: Život a dielo Andreja Chudobu. Nitra, UKF 1997, s. 59-66.
 • Denníkove zápisky ako román. In: Romboid. - ISSN 0231-6714. - Roč. 32,
  č. 4 (1997), s. 75-78.
 • Premeny ľudovej prózy. In: Slovenské pohľady. - Roč. 4, č. 5 (1997), s. 124.
 • Básnik Valentín Beniak - neznámy doma a cudzí u svojich. In: Zborník k XII. medzinárodnému zjazdu slavistov. Nitra, UKF 1998, s. 179-198.
 • Šahy - labutia pieseň Janka Kráľa. Hontianska revolučná improvizácia Janka Kráľa a jej literárne reflexie. In: Janko Kráľ a Šahy. Levice, 1998, s. 5-24.
 • Autentické svedectvo o Verbume. Slovenské pohľady, IV-114, 1998, č. 2, s. 126-150.
 • Nitra v literárnej retrospektíve. In: Nitra, naša Nitra. Literáti, divadelníci, hudobníci a výtvarníci jubilujúcemu mestu. Nitra, Nitrianske tlačiarne 1998, s. 10 - 38.
 • Nad žánrovou podobou legendy. In: Literatúra pre deti a mládež v procese 2. Nitra, UKF 1999, s. 69 - 91.
 • Literárnohistorické akordy v diele Jána Chryzostoma Korca. In: Život a dielo Jána Chryzostoma Korca. Nitra, FF UKF 1999, s. 147 - 153.
 • Nad genézou a žánrovou podobou povesti. In: Literárnovedné štúdie I. Nitra, FF UKF 2000, s. 63 - 83.
 • Pavol Strauss v kontexte slovenskej katolíckej avantgardy. In: Duchovnosť ako princíp tvorby. Nitra, UKF 2001, s. 15 - 23.
 • Andrej Červeňák číta slovenskú literatúru. In: Život a dielo Andreja Červeňáka. Nitra, FF UKF 2002, s. 82 - 95.
 • Veľké jubileum v slovenskej poézii. In: Kresťanstvo a kultúra na Slovensku I. Nitra, Konferencia biskupov Slovenska 2002, s. 55 - 59.
 • Próza katolíckej moderny. In: Literárnovedné štúdie II. Nitra, FF UKF 2002, s. 93 - 115.
 • Tradicionalizmus ako základný fenomén poézie Pavla Stanislava. In: Pavol Stanislav jubiluje. Pamätnica k básnikovej šesťdesiatke. Nitra, Gramond 2003, s. 29 - 42.
 • Kultivovaný tradicionalizmus Pavla Stanislava. In: Literárnovedné štúdie III. Nitra, FF UKF 2003, s. 154 - 166.
 • zdroj: Ľuboš Trubíni; Katedra slovenskej literatúry FF UKF Nitra; Spolok slovenských spisovateľov; Ministerstvo kultúry SR; www.infovek.sk; spracovala Viola Tóthová

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost