sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 23:27 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

Jozef Murgaš ( 65 r.)

vynálezca a maliar, venoval sa rádiotelegrafii

Kategória: technika, výtvarné umenie

* 17.02.1864 Tajov, okr. Banská Bystrica

† 11.05.1929 Wilkes Barre, Pennsylvánia, USA

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie potkan

jubileum od úmrtia 93 r.

jubileum od narodenia 158 r.

Vzdelanie

štyri roky maliarstvo v Mníchove
1889 - 1890 maliarstvo v Budapešti
1880 - 1882 bratislavský seminár
1882 - 1884 ostrihomský seminár
gymnázium v Banskej Bystrici

Životopis

Jozef Murgaš sa narodil v Jabríkovej (dnes súčasť Tajova) 17. februára 1864. Už ako dieťa prejavil mimoriadny maliarsky talent. Bol aj veľmi bystrý a mal aj technické nadanie.

Študoval na Gymnáziu v Banskej Bystrici, ale jeho záujem patril predovšetkým maliarstvu. V rokoch 1880 - 1882 študoval v bratislavskom seminári a neskôr do roku 1884 v ostrihomskom.

V rokoch 1889 - 1890 študoval maliarstvo v Budapešti. Ďalšie štyri roky pokračoval v štúdiu v Mníchove. Už na štúdiach v Ostrihome sa zaujímal o elektrotechniku.
V roku 1896 odišiel do USA do novozaloženej baníckej obce Wilkes Barre. Žilo tam približne 300 slovenských rodín. Tu sa pričinil o zriadenie školy, knižnice, telocvične, vybudoval ihriská, kúpele a začal sa hlbšie zaujímať o elektrotechniku.

Dňa 2. októbra 1903 podal Jozef Murgaš vo Washingtone svoju prvú prihlášku na uznanie patentu. 10. mája 1904 Jozefovi Murgašovi pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone dva patenty. Prvý, známy ako Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý ako Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou.

Jozefovi Murgašovi patrí aj svetové prvenstvo v bezdrôtovom prenose hovoreného slova. Verejná skúška sa konala dňa 23. 11. 1905 na vzdialenosť asi 30km medzi mestami Wilkes-Barre a Scranton, Pennsylvania, USA.

V Zariadení na bezdrôtovú telegrafiu bola vysielacia stanica vybavená anténou spojenou s menšou guľou. Na prijímacej stanici bola anténa a telefónne slúchadlo. V Spôsobe prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou je originálny spôsob prenášania správ, ktorý spočíva vo vysielaní a prijímaní nespojitých signálov s navzájom odlišnou frekvenciou.

Na základe týchto dvoch patentov sa vo Philadelphii vytvorila na využívanie Murgašovho vynálezu účastinná spoločnosť Universal Aether Telegraph Co.

Výsledkom jeho ďalšej práce bolo 11 patentov. Medzi ne patria:

1907 vlnomer
1907 elektrický transformátor
1908 zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn
1909 bezdrôtová telegrafia
1909 detektor elektromagnetických vĺn
1911 prístroj na výrobu elektrických oscilácií
1912 navijak s cievkou na rybársku udicu
1916 spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií

V roku 1917 vstúpilo USA do prvej svetovej vojny. Boli zakázané súkromné rádiotelegrafické stanice, čo platilo aj pre Jozefa Murgaša. Opäť sa začal venovať maliarstvu a ďalším záľubám. Bol známy ako zberateľ húb, nerastov a rastlín. Mal jedinečnú zbierku hmyzu (približne 9 000 exemplárov).

Jozef Murgaš nebol iba vedec a umelec, ale aj výnimočne šľachetný človek. Do vlasti sa vrátil v roku 1920. Mal zámer sa tu natrvalo usadiť a vyučovať elektrotechniku v niektorej škole. Žiaľ, nebolo mu to umožnené. Vrátil sa naspäť do USA. Dňa 11. mája 1929 zomrel vo Wilkes Barre na následky srdcovej choroby.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost