sk  |  en
Piatok | 02.12.2022, 20:11 | meniny: Bibiána; zajtra: Oldrich
  • | Medzinárodný deň zrušenia otroctva

    Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.

  • | World Pollution Prevention Day

    World Pollution Prevention Day

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Jozef Sablik CSc. ()

prodekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (so sídlom v Trnave)

Kategória: prírodné vedy, funkcionári

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

1950 – 1958 : základná škola (OSŠ Trebišov)
1958 – 1962 : stredná škola (SPŠE Bratislava)
1962 – 1967 : vysoká škola (SjF SVŠT Bratislava, odbor: „Organizácia a riadenie strojárskej a
elektrotechnickej výroby“)
1974 – 1980 : vedecká príprava (SjF SVŠT, odbor: „Odvetvové a prierezové ekonomiky“)
1985 : vymenovaný za docenta v odbore: „Ekonomika a riadenie strojárskej výroby“)
1997 : habilitácia v odbore „Inžinierstvo riadenia priemyslu\"
1998 : inaugurácia v odbore „Inžinierstvo riadenia priemyslu\"
1999 : vymenovaný za profesora v odbore „Inžinierstvo riadenia priemyslu\"

Životopis

1967 – 1969 : Kovodružstvo Bratislava (technológ)
1968 : Vojenská prezenčná služba
1969 – 1986 : Strojnícka fakulta SVŠT (odborný pracovník - odborný asistent - docent na KORSEV SjF SVŠT)
1986 : Materiálovotechnologická fakulta (docent - profesor KPIaM MtF STU - prodekan – dekan fakulty)

Vedecko-pedagogická charakteristika:

Výučba predmetov „Investičný manažment\", „Manažment výroby\", „Ergonómia\"
Vedenie doktorandov a diplomantov
Riešenie výskumných úloh v oblasti „riadenie výrobných systémov\", „projektové riadenie\",
„environmentalistika\", „personálny manažment\"
zdroj: STU - Bratislava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost