sk  |  en
Sobota | 17.11.2018, 11:49 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

ThDr. Jozef Tiso ( 59 r.)

prezident Slovenskej republiky 1939 - 1945

Kategória: politici minulosti

* 13.10.1887 Slovensko, Veľká Bytča, Žilina

† 18.04.1947 Bratislava

Slovensko

-1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie prasa

jubileum od úmrtia 71 r.

jubileum od narodenia 131 r.

Vzdelanie

V Bytči navštevoval cirkevnú ľudovú školu. Po jej ukončení študoval na nižšom gymnáziu v Žiline a ďalej na piaristickom gymnáziu v Nitre. Zapísal sa na štúdium teológie na univerzite vo Viedni, kde mu bol v roku 1911 priznaný titul ThDr.

Za predsedu bol zvolený na riadnom zjazde HSĽS 30. septembra 1939. V októbri toho roku bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a v tejto funkcii zotrval do roku 1945.

Životopis

Doktor Jozef Tiso sa narodil v roku 1887 vo Veľkej Bytči, v rodine Jozefa Gašpara Tisu a Terézie Tisovej. Od roku 1894 navštevoval cirkevnú ľudovú školu vo Veľkej Bytči, o štyri roky neskôr prešiel do nižšieho štvorročného gymnázia v Žiline, v štúdiu pokračoval na piaristickom gymnáziu v Nitre a od roku 1906 navštevoval Univerzitu vo Viedni. V roku 1911 úspešne zložil rigorózne skúšky a získal doktorát z teológie.
V roku 1910 bol košickým biskupom Dr. A. Fischerom-Colbriem vysvätený za kňaza. Obdobie rokov 1910 – 1914 prežil ako kaplán v Oščadnici, Rajci a Bánovciach nad Bebravou, v rokoch 1914 a 1915 pôsobil ako poľný kurát pri 71. pešom pluku rakúsko-uhorskej armády v Halíči a nasledujúce trojročné obdobie ako spirituál seminára a profesor náboženstva v Nitre.
V 1918 sa zúčastnil na zriaďujúcom zhromaždení Slovenskej ľudovej strany v Žiline.
V roku 1921 získal nižšiu hodnosť "tajného pápežského komorníka" s titulom Monsignore.
Počas svojho života pôsobil tiež ako profesor morálnej a pastorálnej teológie, biskupský tajomník v Nitre, farár a neskôr dekan v Bánovciach nad Bebravou, poslanec Národného zhromaždenia v Prahe za HSĽS, minister zdravotníctva a telovýchovy v tzv. panskej koalícii.
Funkciu podpredsedu HSĽS zastával v rokoch 1930 až 1938, o rok neskôr predsedal slovenskej autonómnej vláde. Po smrti Andreja Hlinku bol poverený vedením strany ako jej prvý podpredseda. Za predsedu bol zvolený na riadnom zjazde HSĽS 30. septembra 1939. V októbri toho roku bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a v tejto funkcii zotrval do roku 1945.
V roku 1945 bol po krátkom pobyte v nemeckom exile vydaný do ČSR a 28. októbra bol uväznený. Národným súdom bol odsúdený na trest smrti povrazom, ktorý bol vykonaný 18. apríla 1947 v Bratislave.

V rodnej Bytči má zriadenú pamätnú izbu, ktorá v súčasnosti prechádza rekonštrukciou. Začiatkom roka 2007 bola expozícia doplnená pôvodným nábytkom z domu rodiny Tisovcov.
Rodný dom Jozefa Tisa sa nachádza na ulici 1. mája 35/4.


  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost