sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 23:12 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

ThDr. Jozef Tiso ( 59 r.)

prezident Slovenskej republiky 1939 - 1945

Kategória: politici minulosti

* 13.10.1887 Slovensko, Veľká Bytča, Žilina

† 18.04.1947 Bratislava

Slovensko

-1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie prasa

jubileum od úmrtia 75 r.

jubileum od narodenia 135 r.

Vzdelanie

V Bytči navštevoval cirkevnú ľudovú školu. Po jej ukončení študoval na nižšom gymnáziu v Žiline a ďalej na piaristickom gymnáziu v Nitre. Zapísal sa na štúdium teológie na univerzite vo Viedni, kde mu bol v roku 1911 priznaný titul ThDr.

Za predsedu bol zvolený na riadnom zjazde HSĽS 30. septembra 1939. V októbri toho roku bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a v tejto funkcii zotrval do roku 1945.

Životopis

Doktor Jozef Tiso sa narodil v roku 1887 vo Veľkej Bytči, v rodine Jozefa Gašpara Tisu a Terézie Tisovej. Od roku 1894 navštevoval cirkevnú ľudovú školu vo Veľkej Bytči, o štyri roky neskôr prešiel do nižšieho štvorročného gymnázia v Žiline, v štúdiu pokračoval na piaristickom gymnáziu v Nitre a od roku 1906 navštevoval Univerzitu vo Viedni. V roku 1911 úspešne zložil rigorózne skúšky a získal doktorát z teológie.
V roku 1910 bol košickým biskupom Dr. A. Fischerom-Colbriem vysvätený za kňaza. Obdobie rokov 1910 – 1914 prežil ako kaplán v Oščadnici, Rajci a Bánovciach nad Bebravou, v rokoch 1914 a 1915 pôsobil ako poľný kurát pri 71. pešom pluku rakúsko-uhorskej armády v Halíči a nasledujúce trojročné obdobie ako spirituál seminára a profesor náboženstva v Nitre.
V 1918 sa zúčastnil na zriaďujúcom zhromaždení Slovenskej ľudovej strany v Žiline.
V roku 1921 získal nižšiu hodnosť "tajného pápežského komorníka" s titulom Monsignore.
Počas svojho života pôsobil tiež ako profesor morálnej a pastorálnej teológie, biskupský tajomník v Nitre, farár a neskôr dekan v Bánovciach nad Bebravou, poslanec Národného zhromaždenia v Prahe za HSĽS, minister zdravotníctva a telovýchovy v tzv. panskej koalícii.
Funkciu podpredsedu HSĽS zastával v rokoch 1930 až 1938, o rok neskôr predsedal slovenskej autonómnej vláde. Po smrti Andreja Hlinku bol poverený vedením strany ako jej prvý podpredseda. Za predsedu bol zvolený na riadnom zjazde HSĽS 30. septembra 1939. V októbri toho roku bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a v tejto funkcii zotrval do roku 1945.
V roku 1945 bol po krátkom pobyte v nemeckom exile vydaný do ČSR a 28. októbra bol uväznený. Národným súdom bol odsúdený na trest smrti povrazom, ktorý bol vykonaný 18. apríla 1947 v Bratislave.

V rodnej Bytči má zriadenú pamätnú izbu, ktorá v súčasnosti prechádza rekonštrukciou. Začiatkom roka 2007 bola expozícia doplnená pôvodným nábytkom z domu rodiny Tisovcov.
Rodný dom Jozefa Tisa sa nachádza na ulici 1. mája 35/4.


  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost