sk  |  en
Streda | 27.10.2021, 05:27 | meniny: Sabína; zajtra: Dobromila
  • | Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

    Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

doplňte alebo opravte informácie

doc. MUDr. Jozef Török CSc. ( 84 r.)

lekár, fyziológ, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Kategória: medicína

* 25.03.1937 Báb, okr. Nitra

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 84 r.

Vzdelanie

1961 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1980 - 1981 Anglicko
od r. 1973 viackrát ZSSR
1968 - 1970 USA

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV 1970 - 1974 vedecký tajomník 1986 - 1993 zástupca riaditeľa

Najdôležitejšie výsledky:

2001 - 2002 Oxid dusnatý v modeloch experimentálnej hypertenzie.
1996 - 1997 Objasnenie mechanizmov uplatňujúcich sa v potenciácii a inhibícii kontrkcií cievneho hladkého svalu vyvolaných adrenergickými stimulmi.
1970 - 1971 Objasnenie mechanizmu vstupu a pohybu nervového mediátora noradrelínu cez stenu tepny.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť patologickej a klinickej fyziológie (člen výboru)

Ocenenia:

1988 Pamätná medaila J. E. Purkyně za ocenenie prínosu v oblasti biologicko-lekárksych vied
1987 Strieborná čestná plaketa SAV J. Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách
1977 Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
2007Cena literárneho fondu za rok 2006, prémia za vedeckú a odbornú literatúru, kategória biologické a lekárske vedy (Mgr. Iveta Bernátová, CSc., RNDr. František Kristek, CSc., Doc. MUDr. Jozef Török, CSc. , RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. (Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV) za Mechanizmy regulácie krvného tlaku a ich poruchy, UK)

e-mail:Jozef.torok@savba.sk

Tvorba

Časopisecké publikácie: 192

Vedecká výchova: 2
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost