sk  |  en
Streda | 17.07.2019, 12:38 | meniny: Bohuslav; zajtra: Kamila
  • | Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR - pamätný deň

    Deň 17. júl 1992 sa stal významným dňom v novodobých dejinách Slovenska. Prijatie Deklarácie o Zvrchovanosti SR, ako významný krok k naplneniu sebaurčenia slovenského národa, si každý rok pripomíname zapálením vatier. Prvá Vatra zvrchovanosti bola zapálená na Kremnických baniach. Odvtedy uplynulo 15 rokov, a dnes sa môže s istotou povedať, že to bol významný štátnický krok, ktorý viedok k vzniku vlastného štátu – Slovenskej republiky.

doplňte alebo opravte informácie

Jozef Trepáč ( 82 r.)

maliar

Kategória: umenie a kultúra, výtvarné umenie

* 21.10.1936 Slovensko, Valaská Belá

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 82 r.

Životopis

Docent, akademický maliar Jozef TREPÁČ sa narodil 21. októbra 1936 vo Valaskej Belej. Prvé maliarske školenie nadobudol v ateliéri akademického maliara Michala Tillnera. Neskôr študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a absolvoval Osvetovú školu. V rokoch 1960 - 1966 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch profesora Ladislava Čemického a profesora Jána Mudrocha na oddelení figurálno – kompozičnej a portrétnej maľby, kde štúdium aj ukončil.

V rokoch 1968 – 1969 pedagogicky pôsobil na Ľudovej škole umenia v Bratislave, na Pedagogickej škole v Modre a externe na PdF UK v Trnave. Od roku 1970 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave, od roku 1979 po umeleckej habilitácii ako docent. V rokoch 1983 – 1990 pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre ako docent a vedúci katedry. V rokoch 1990 – 2003 (kedy odišiel do dôchodku) pôsobil ako vedúci na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, kde vyučoval maľbu.

Tvorí v oblasti komornej maľby a okrem zátišia a krajiny sa jednoznačne koncentruje na figurálnu maľbu. Predovšetkým je to ženská figúra a portrét. V jeho tvorbe má osobitne významné miesto kvetinové zátišia. Venoval sa tiež novinovej a knižnej ilustrácii. Ilustroval viacero kníh pre vydavateľstvá Mladé letá a Smena. Ilustroval tiež časopisy Beseda, Svet a Expres. Od roku 1966 sa zúčastňoval výstav doma i v zahraničí a svoje diela predstavil na 16 samostatných výstavách.

Za svoju tvorbu dostal viacero cien a čestných uznaní: ▪ Čestné uznanie Pedagogickej fakulty v Trnave; ▪ Strieborná medaila Pedagogickej fakulty v Nitre; ▪ Strieborná medaila Pedagogickej fakulty UK v Bratislave; ▪ Zlatá medaila Pedagogickej fakulty UK v Bratislave pri príležitosti 60. výročia PdF UK v Bratislave; ▪ Pamätná medaila UK pri príležitosti 80. výročia Univerzity Komenského.

Diela Jozefa Trepáča sú v zbierkach SNG v Bratislave, Galérie hl. mesta SR Bratislavy, Galérie Jána Koniarka v Trnave, v Nitrianskej galérii, v Galérii umenia v Nových Zámkoch, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva SR, Vlastivedného múzea v Bojniciach a v zbierkach ďalších inštitúcií a organizácií, ako aj v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Jozef Trepáč žije a tvorí v Bratislave.
zdroj: www.artgallery.sk
posledná aktualizácia 27.11.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost