sk  |  en
Štvrtok | 02.04.2020, 12:38 | meniny: Zita; zajtra: Richard
 • | Európsky deň akcii za práva migrantov

  Európsky deň akcii za práva migrantov - Európsky deň akcií za práva migrantov sa pripomína od 31.1.2004 a vznikol z iniciatívy Európskeho sociálneho fóra. Medzinárodná migrácia v európskych krajinách má už dlhodobo rastúcu tendenciu, a preto je potrebné upozorniť na problémy s tým súvisiace a na potláčanie práv migrantov. Často im je upierané právo na prístup k spravodlivosti, zamestnanosti, sociálne právo a zdravotné služby. V prípade prekročenia povolenej dĺžky pobytu sa stávajú terčom obchodovania s ľuďmi, sú nútení pracovať v tieňovej ekonomike alebo v zamestnaní, ktoré nezodpovedá ich kvalifikácii a vzdelaniu, sú nebezpečné a vykonávané za najnižšie mzdy.

 • | Medzinárodný deň detskej knihy

  Medzinárodný výbor pre detskú knihu IBBY, vyhlásený v 1967; v ten deň 1805 sa narodil dánsky rozprávkar H. Ch. Andersen

 • | Svetový deň povedomia o autizme

  Svetový deň povedomia o autizme - Autizmus, ochorenie, ktorému v decembri roku 2007 OSN venovala svetový deň. Autizmus je celoživotné postihnutie a jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu. Vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na chorého a jeho rodinu sa stáva celospoločenským problémom. Tento deň je určený na pomoc osobám s autizmom, na zvýšenie povedomia o tomto ochorení v celej spoločnosti, rozširovať informácie týkajúce sa dôležitosti včasnej diagnózy a skorého zásahu.

 • | Zelený štvrtok

  Posledný štvrtok pred Veľkou nocou, ktorým sa začína veľkonočné trojdnie Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota - obdobie utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. Premenil chlieb a víno na svoje telo a krv a ustanovil tak dve sviatosti: kňazstva a eucharistie. V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej.

doplňte alebo opravte informácie

Jozef Trepáč ( 83 r.)

maliar

Kategória: umenie a kultúra, výtvarné umenie

* 21.10.1936 Slovensko, Valaská Belá

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 83 r.

Životopis

Docent, akademický maliar Jozef TREPÁČ sa narodil 21. októbra 1936 vo Valaskej Belej. Prvé maliarske školenie nadobudol v ateliéri akademického maliara Michala Tillnera. Neskôr študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a absolvoval Osvetovú školu. V rokoch 1960 - 1966 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch profesora Ladislava Čemického a profesora Jána Mudrocha na oddelení figurálno – kompozičnej a portrétnej maľby, kde štúdium aj ukončil.

V rokoch 1968 – 1969 pedagogicky pôsobil na Ľudovej škole umenia v Bratislave, na Pedagogickej škole v Modre a externe na PdF UK v Trnave. Od roku 1970 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave, od roku 1979 po umeleckej habilitácii ako docent. V rokoch 1983 – 1990 pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre ako docent a vedúci katedry. V rokoch 1990 – 2003 (kedy odišiel do dôchodku) pôsobil ako vedúci na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, kde vyučoval maľbu.

Tvorí v oblasti komornej maľby a okrem zátišia a krajiny sa jednoznačne koncentruje na figurálnu maľbu. Predovšetkým je to ženská figúra a portrét. V jeho tvorbe má osobitne významné miesto kvetinové zátišia. Venoval sa tiež novinovej a knižnej ilustrácii. Ilustroval viacero kníh pre vydavateľstvá Mladé letá a Smena. Ilustroval tiež časopisy Beseda, Svet a Expres. Od roku 1966 sa zúčastňoval výstav doma i v zahraničí a svoje diela predstavil na 16 samostatných výstavách.

Za svoju tvorbu dostal viacero cien a čestných uznaní: ▪ Čestné uznanie Pedagogickej fakulty v Trnave; ▪ Strieborná medaila Pedagogickej fakulty v Nitre; ▪ Strieborná medaila Pedagogickej fakulty UK v Bratislave; ▪ Zlatá medaila Pedagogickej fakulty UK v Bratislave pri príležitosti 60. výročia PdF UK v Bratislave; ▪ Pamätná medaila UK pri príležitosti 80. výročia Univerzity Komenského.

Diela Jozefa Trepáča sú v zbierkach SNG v Bratislave, Galérie hl. mesta SR Bratislavy, Galérie Jána Koniarka v Trnave, v Nitrianskej galérii, v Galérii umenia v Nových Zámkoch, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva SR, Vlastivedného múzea v Bojniciach a v zbierkach ďalších inštitúcií a organizácií, ako aj v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Jozef Trepáč žije a tvorí v Bratislave.
zdroj: www.artgallery.sk
posledná aktualizácia 27.11.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost