sk  |  en
Streda | 20.11.2019, 19:10 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

Jozef Trepáč ( 83 r.)

maliar

Kategória: umenie a kultúra, výtvarné umenie

* 21.10.1936 Slovensko, Valaská Belá

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 83 r.

Životopis

Docent, akademický maliar Jozef TREPÁČ sa narodil 21. októbra 1936 vo Valaskej Belej. Prvé maliarske školenie nadobudol v ateliéri akademického maliara Michala Tillnera. Neskôr študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a absolvoval Osvetovú školu. V rokoch 1960 - 1966 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch profesora Ladislava Čemického a profesora Jána Mudrocha na oddelení figurálno – kompozičnej a portrétnej maľby, kde štúdium aj ukončil.

V rokoch 1968 – 1969 pedagogicky pôsobil na Ľudovej škole umenia v Bratislave, na Pedagogickej škole v Modre a externe na PdF UK v Trnave. Od roku 1970 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave, od roku 1979 po umeleckej habilitácii ako docent. V rokoch 1983 – 1990 pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre ako docent a vedúci katedry. V rokoch 1990 – 2003 (kedy odišiel do dôchodku) pôsobil ako vedúci na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, kde vyučoval maľbu.

Tvorí v oblasti komornej maľby a okrem zátišia a krajiny sa jednoznačne koncentruje na figurálnu maľbu. Predovšetkým je to ženská figúra a portrét. V jeho tvorbe má osobitne významné miesto kvetinové zátišia. Venoval sa tiež novinovej a knižnej ilustrácii. Ilustroval viacero kníh pre vydavateľstvá Mladé letá a Smena. Ilustroval tiež časopisy Beseda, Svet a Expres. Od roku 1966 sa zúčastňoval výstav doma i v zahraničí a svoje diela predstavil na 16 samostatných výstavách.

Za svoju tvorbu dostal viacero cien a čestných uznaní: ▪ Čestné uznanie Pedagogickej fakulty v Trnave; ▪ Strieborná medaila Pedagogickej fakulty v Nitre; ▪ Strieborná medaila Pedagogickej fakulty UK v Bratislave; ▪ Zlatá medaila Pedagogickej fakulty UK v Bratislave pri príležitosti 60. výročia PdF UK v Bratislave; ▪ Pamätná medaila UK pri príležitosti 80. výročia Univerzity Komenského.

Diela Jozefa Trepáča sú v zbierkach SNG v Bratislave, Galérie hl. mesta SR Bratislavy, Galérie Jána Koniarka v Trnave, v Nitrianskej galérii, v Galérii umenia v Nových Zámkoch, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva SR, Vlastivedného múzea v Bojniciach a v zbierkach ďalších inštitúcií a organizácií, ako aj v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Jozef Trepáč žije a tvorí v Bratislave.
zdroj: www.artgallery.sk
posledná aktualizácia 27.11.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost