sk  |  en
Štvrtok | 18.04.2019, 20:37 | meniny: Valér; zajtra: Jela
 • | Európsky deň za práva pacientov

  Európsky deň za práva pacientov bol vyhlásený na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru (EESC). Jeho cieľom je upozorniť na práva a povinnosti pacienta. Ide o príležitosť informovať, diskutovať a prijať záväzky na zlepšenie práv pacientov v Európe. Ľudia by sa mali viac zaujímať o svoj zdravotný stav, viac komunikovať a dožadovať sa svojich práv.

 • | Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel

  Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ICOMOS podnet na sympóziu v 1982, UNESCO vyhlásený v 1983, oslavuje sa od 1984

 • | Medzinárodný deň žonglovania

  Medzinárodný deň žonglovania oslavuje zručnosti talentovaných ľudí, ktorí dokážu žonglovať s viacerými loptami, nožmi, palicami, krúžkami a inými objektmi vo vzduchu bez dotyku zeme. Žonglovanie je forma zábavy a tento deň je určený na jej šírenie a na stretnutia cirkusantov po celom svete.

 • | Svetový deň kultúrneho dedičstva

  Svetový deň kultúrneho dedičstva, alebo tiež Medzinárodný deň pamiatok a sídiel vznikol na podnet Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS). V roku 1983 ho oficiálne vyhlásilo UNESCO. Tento deň je určený na zvýšenie povedomia o význame ochrany pamiatok a historických sídiel. V dôsledku tejto príležitosti, ktorá je určená predovšetkým verejnosti, sa konajú mnohé podujatia zamerané na propagáciu a prezentáciu historických a kultúrnych hodnôt.

 • | Svetový deň rádioamatérov

  Svetový deň rádioamatérov vyhlásila Medzinárodná únia rádioamatérov (IARU), ktorá bola v tento deň roku 1925 v Paríži založená. Deň je oslavou prínosov rádioamatérov vysielačov.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Jozef Valach ()

manažér, bývalý riaditeľ Atómovej elektrárne Mochovce

Kategória: manažéri

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

 

všeobecné informácie

Vzdelanie

Absolvoval Slovenskú Vysokú školu technickú – Chemickotechnologickú fakultu v Bratislave a koncom osemdesiatych rokov si doplnil vzdelanie z oblasti ekonomiky riadenia na Vysokej škole ekonomickej.

Životopis

Profesionálnu kariéru venoval energetike, konkrétne výstavbe významného energetického diela, ktoré zásadne zmenilo charakter nitrianskeho regiónu – Atómové elektrárne Mochovce. Táto stavba formovala jeho profesný aj osobnostný rast. Od odchodu z funkcie riaditeľa Atómovej elektrárni Mochovce v marci 2003 pracuje v súkromnom sektore, ktorý je zameraný na oblasť energetiky. Naďalej je presvedčený o nevyhnutnosti dostavby blokov 3. a 4., ktorá okrem zabezpečenia potrebného zdroja elektrickej energie významne prispeje k riešeniu zamestnanosti v regióne. Je ženatý, s manželkou má dve deti, obe študujú na univerzite. Býva v Nitre. Nie je členom žiadnej politickej strany. Voľby do VÚC "Pre výkon funkcie predsedu VÚC ponúkam svoju schopnosť riešiť tie najzložitejšie problémy." Jednu z možností riešenia problémov nášho regiónu vidí v konštruktívnej komunikácii s primátormi a starostami obcí. Chce sa vyvarovať chýb, ktoré by viedli k stupňovaniu napätia medzi obyvateľstvom tohto národnostne zmiešaného kraja. "Vážim si všetkých ľudí ochotných podieľať sa na raste a výkonnosti Nitrianskeho regiónu, pretože dopad zlých sociálno-ekonomických rozhodnutí má vplyv na každého občana rovnako." "Je našou povinnosťou voči mladej, nastupujúcej generácii prijať a realizovať v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) tak významné rozhodnutia, aby tento región bol pre ňu zaujímavý a príťažlivý bez rozdielu či pochádza zo severnej alebo južnej oblasti NSK. Nie som zástancom delenia NSK na dve národnostne rozdielne oblasti. Rozvoj kraja musí byť proporcionálny a nediskriminujúci. Musí byť taký, aby na jednej strane dal perspektívu mladej generácii a rovnako na strane druhej, dal pocit istoty a zabezpečenia pre strednú a staršiu generáciu."
posledná aktualizácia 11.05.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost