sk  |  en
Štvrtok | 20.02.2020, 00:15 | meniny: Lívia; zajtra: Eleonóra
  • | Svetový deň sociálnej spravodlivosti

    Vyhlásený novembri roku 2007 na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a pripomíname si ho od roku 2009. Členské štáty sa venujú podpore sociálneho rozvoja ostatných členských krajín.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Jozef Valach ()

manažér, bývalý riaditeľ Atómovej elektrárne Mochovce

Kategória: manažéri

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

 

všeobecné informácie

Vzdelanie

Absolvoval Slovenskú Vysokú školu technickú – Chemickotechnologickú fakultu v Bratislave a koncom osemdesiatych rokov si doplnil vzdelanie z oblasti ekonomiky riadenia na Vysokej škole ekonomickej.

Životopis

Profesionálnu kariéru venoval energetike, konkrétne výstavbe významného energetického diela, ktoré zásadne zmenilo charakter nitrianskeho regiónu – Atómové elektrárne Mochovce. Táto stavba formovala jeho profesný aj osobnostný rast. Od odchodu z funkcie riaditeľa Atómovej elektrárni Mochovce v marci 2003 pracuje v súkromnom sektore, ktorý je zameraný na oblasť energetiky. Naďalej je presvedčený o nevyhnutnosti dostavby blokov 3. a 4., ktorá okrem zabezpečenia potrebného zdroja elektrickej energie významne prispeje k riešeniu zamestnanosti v regióne. Je ženatý, s manželkou má dve deti, obe študujú na univerzite. Býva v Nitre. Nie je členom žiadnej politickej strany. Voľby do VÚC "Pre výkon funkcie predsedu VÚC ponúkam svoju schopnosť riešiť tie najzložitejšie problémy." Jednu z možností riešenia problémov nášho regiónu vidí v konštruktívnej komunikácii s primátormi a starostami obcí. Chce sa vyvarovať chýb, ktoré by viedli k stupňovaniu napätia medzi obyvateľstvom tohto národnostne zmiešaného kraja. "Vážim si všetkých ľudí ochotných podieľať sa na raste a výkonnosti Nitrianskeho regiónu, pretože dopad zlých sociálno-ekonomických rozhodnutí má vplyv na každého občana rovnako." "Je našou povinnosťou voči mladej, nastupujúcej generácii prijať a realizovať v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) tak významné rozhodnutia, aby tento región bol pre ňu zaujímavý a príťažlivý bez rozdielu či pochádza zo severnej alebo južnej oblasti NSK. Nie som zástancom delenia NSK na dve národnostne rozdielne oblasti. Rozvoj kraja musí byť proporcionálny a nediskriminujúci. Musí byť taký, aby na jednej strane dal perspektívu mladej generácii a rovnako na strane druhej, dal pocit istoty a zabezpečenia pre strednú a staršiu generáciu."
posledná aktualizácia 11.05.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost