sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 09:54 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Jozef Valach ()

manažér, bývalý riaditeľ Atómovej elektrárne Mochovce

Kategória: manažéri

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

 

všeobecné informácie

Vzdelanie

Absolvoval Slovenskú Vysokú školu technickú – Chemickotechnologickú fakultu v Bratislave a koncom osemdesiatych rokov si doplnil vzdelanie z oblasti ekonomiky riadenia na Vysokej škole ekonomickej.

Životopis

Profesionálnu kariéru venoval energetike, konkrétne výstavbe významného energetického diela, ktoré zásadne zmenilo charakter nitrianskeho regiónu – Atómové elektrárne Mochovce. Táto stavba formovala jeho profesný aj osobnostný rast. Od odchodu z funkcie riaditeľa Atómovej elektrárni Mochovce v marci 2003 pracuje v súkromnom sektore, ktorý je zameraný na oblasť energetiky. Naďalej je presvedčený o nevyhnutnosti dostavby blokov 3. a 4., ktorá okrem zabezpečenia potrebného zdroja elektrickej energie významne prispeje k riešeniu zamestnanosti v regióne. Je ženatý, s manželkou má dve deti, obe študujú na univerzite. Býva v Nitre. Nie je členom žiadnej politickej strany. Voľby do VÚC "Pre výkon funkcie predsedu VÚC ponúkam svoju schopnosť riešiť tie najzložitejšie problémy." Jednu z možností riešenia problémov nášho regiónu vidí v konštruktívnej komunikácii s primátormi a starostami obcí. Chce sa vyvarovať chýb, ktoré by viedli k stupňovaniu napätia medzi obyvateľstvom tohto národnostne zmiešaného kraja. "Vážim si všetkých ľudí ochotných podieľať sa na raste a výkonnosti Nitrianskeho regiónu, pretože dopad zlých sociálno-ekonomických rozhodnutí má vplyv na každého občana rovnako." "Je našou povinnosťou voči mladej, nastupujúcej generácii prijať a realizovať v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) tak významné rozhodnutia, aby tento región bol pre ňu zaujímavý a príťažlivý bez rozdielu či pochádza zo severnej alebo južnej oblasti NSK. Nie som zástancom delenia NSK na dve národnostne rozdielne oblasti. Rozvoj kraja musí byť proporcionálny a nediskriminujúci. Musí byť taký, aby na jednej strane dal perspektívu mladej generácii a rovnako na strane druhej, dal pocit istoty a zabezpečenia pre strednú a staršiu generáciu."
posledná aktualizácia 11.05.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost