sk  |  en
Piatok | 09.12.2022, 16:53 | meniny: Izabela; zajtra: Radúz
  • | Medzinárodný deň boja proti korupcii  

    Medzinárodný deň boja proti korupcii (International Anti-Corruption Day) sa oslavuje od roku 2004, ako pripomienka Dohovoru OSN proti korupcii na konferencii v Méride (Mexiko). Sviatok slúži na upozornenie spoločnosti na celosvetový výskyt korupcie a na prezentovanie návrhov na jej potláčanie.

doplňte alebo opravte informácie

Július Balco ( 74 r.)

spisovateľ

Kategória: spisovatelia

* 28.02.1948 Cífer

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 74 r.

Vzdelanie

základná a stredná škola, Pezinok
1966 – 71 Právnická fakulta, Bratislava

Životopis

Pochádza z robotníckej rodiny. Literárne sa začal prejavovať už počas vysokoškolského štúdia. Poviedky začal publikovať v Mladej tvorbe, Slovenských pohľadoch, Romboide, rozhlase a literárnych prílohách týždenníkov a denníkov.

Prózy sporadicky uverejňuje v Slovenských pohľadoch, Romboide a inde. Spočiatku nedostatok životných skúseností nahradil štylizovanosťou a pokusom o symbolické zvýrazňovanie jednotlivých motívov. Viacero poviedok napísal na cigánske motívy. V širšie koncipovanej baladickej próze zobrazil niekoľko tragicky sa odvíjajúcich osudov cigánskych hudobníkov – ich bytostný vzťah k hudbe, túžbu po slobodnom živote, náruživosť lásky, nepokoj, ktorý ženie jej predstaviteľov z miesta na miesto. Ich stvárnením vytvoril nádherný baladický typ ľudí s horúcim srdcom, svojskou morálkou, milujúcich život, trpiacich, ale cieľavedomých, ktorí chcú byť v živote užitoční.

Ako svojbytný, vyhranený a umelecky zrelý prozaik vytvoril jedinečnú atmosféru s hlbokým ponorom do vnútorného sveta postáv. Popri sugestívnom rozprávaní príbehov rozohral situácie s cieleným morálno-hodnotovým zámerom.

Jeho tvorba sa tematicky dotkla aj obdobia druhej svetovej vojny. Otvoril však celkom iný, netradičný a neheroický prístup k vojnovej problematike. Hlavným problémom je morálny konflikt hlavného hrdinu medzi občianskou povinnosťou a láskou k synovi, zodpovednosťou za jeho život.
Láska, smrť, agresivita, túžby a snové vízie, ale retrospektívne účtovanie morálnych a životných hodnôt v rovine minulosť – prítomnosť – budúcnosť sa objavujú aj v jeho ďalších dielach.

Inšpirovaný zážitkami z pobytov a návštev starej hájovne v liptovských horách napísal knihy pre deti a mládež.

Pôsobenie
1972 – 73 právnik na Ministerstve lesného a vodného hosopodárstva
1973 – 98 redaktor literárnych časopisov Romboid a Literika
1998 redaktor časopisu Národná osveta

Ocenenia
2004 Cena Slovenských pohľadov za prózu za rok 2004
2004 Prémia Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2004 za knihu Vrabčí kráľ

Tvorba

Próza
1976 Voskovožlté jablko
1979 Husle s labutím krkom
1986 Ležoviská
1988 Cestujúci tam a späť

Tvorba pre deti
1991 Strigôňove Vianoce
1994 Strigôňove prázdniny
1998 Strigôňov rok
2004 Vrabčí kráľ

Televízne scenáre animovaných rozprávok
1998 Strigôňove Vianoce
1998 Strigôňove prázdniny

Preložené diela
1982 Husle s labutím krkom (po nemecky)
1983 Voskovožlté jablko ( po rusky)

Bibliografia

Monografie a štúdie o autorovi
Tučná E.: Toporný boj o rozprávku alebo o Balcových Strigôňových Vianociach. In: Zlatý máj, 35, 1992, č. 1, s. 340 – 342.
Stanislavová, Z.: Strigôňove prázdniny. In: Bibiana, 3, 1995, č. 2, s. 38 – 39.
Maťovčík, A.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin 2001.
Mikula, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Praha 2000.
Sliacky, O.: Slovenskí spisovatelia pre deti A – L. In: Bibiana 2 – 3/2003
zdroj: Zdroj: Encyklopédia Slovenska, I. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1977; Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, Slovenská národná knižnica 2001; Slovník slovenských spisovateľov, Nakladateľstvo LIBRI, Praha 1999; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost