sk  |  en
Nedeľa | 02.10.2022, 17:35 | meniny: Levoslav; zajtra: Stela
  • | Medzinárodný deň bez násilia

    Medzinárodný deň bez násilia bol vyhlásený OSN v roku 2007. V tento deň roku 1869 sa narodil Mahátma Gándhí, vodca nenásilného povstania Indov proti britskej koloniálnej nadvláde, priekopník filozofie a stratégie nenásilia, nenásilného odporu. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je šírenie odkazu a posolstva nenásilia prostredníctvom vzdelávania a informovanosti verejnosti a zabezpečenie mieru, tolerancie, porozumenia a nenásilia.

  • | Svetový deň hospodárskych zvierat

    Svetový deň hospodárskych zvierat bol vyhlásený medzinárodným fórom ochranárskych organizácií v roku 1982. Každoročne si pripomíname, že na našej planéte žije 21 miliárd hospodárskych zvierat chovaných pre naše potreby. Podstatou tohto dňa je zvýšenie kontroly chovu hospodárskych zvierat, aby boli zabezpečené ich etologické potreby.

  • | Svetový deň úsmevu

    Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími.

doplňte alebo opravte informácie

Július Lenko ( 85 r.)

spisovateľ

Kategória: spisovatelia

* 10.12.1914 Hybe

† 18.01.2000 Bratislava

Slovensko

-1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie tiger

jubileum od úmrtia 22 r.

jubileum od narodenia 107 r.

Vzdelanie

1935 gymnázium, Liptovský Mikuláš
1939 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Životopis

Spisovateľ Július Lenko sa narodil v roku 1914 v obci Hybe. Do ľudovej školy chodil v rodisku, v roku 1935 zmaturoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Potom študoval slovenský a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
Po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1939 tri roky pôsobil ako stredoškolský profesor na Obchodnej akadémii v Humennom a tri roky na Evanjelickom kolégiu v Prešove. V roku 1945 začal učiť na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kde pôsobil do roku 1957. Potom začal pracovať na Povereníctve školstva a kultúry v Bratislave. Od roku 1960 bol redaktorom vydavateľstva Tatran, kde zotrval až do odchodu do dôchodku v roku 1977. Spolu s P. Bunčákom, Rudom Fabrym, Štefanom Žárym, Jánom Brezinom a Jánom Rakom sa prihlásil k poetike nadrealizmu.
Spolu s maliarom Jankom Alexym založili múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Jeho život a diela mapuje aj dokumentárny film Július lenko.

Tvorba

Najvýznamnejšie básnické zbierky:

1941 V nás a mimo nás
1946 Pohorie beznádeje
1947 Hviezdy ukrutnice
1948 Spomienková báseň
1962 Z Tvojho stola
1970 Objatie
1974 Stužková slávnosť
1981 Čakaj ma pri púpavách
1989 Naberanie živej vody
1993 Smútok zelených stromov
1998 Večerné verše

Významná je jeho prekladateľská činnosť z Nemčiny, Francúzštiny a Ruštiny. Prekladal diela nemeckých básnikov, najmä J. W. Goetheho, F. Schillera, H. Heineho, H. Heseho, Novalisa a iných, ale aj bájky La Fontaina a Krylova. Nemecká lieratúra: Kaukazský kriedový kruh od Bertolda Brechta, výber z poézie Walthera von der Vogelweide, básne R.M. Rilkeho, Holderlina, Georga Trakla, Goetheho hru Torquatto Tasso, z ruskej literatúry Puškinovu drámu Boris Godunov a básne Nekrasova a Koľcova.

Výbery z básnickej tvorby:

1964 V nás a mimo nás
1969 Nostalgia
1973 Rozkmitané struny
1979 Medzi tebou a mnou
1989 Ak raz si ľúbil
zdroj: foto: internet

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost