sk  |  en
Sobota | 03.12.2022, 20:47 | meniny: Oldrich; zajtra: Barbora, Barbara
  • | Medzinárodný deň osôb s postihnutím

    Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.

  • | Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)

    Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku a zomrel v roku 1552. Patrí medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách. Počas svojho života šíril vieru, žil s národom a dokázal v ňom prebudiť záujem o vieru. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Július Pašteka DrSc. ( 98 r.)

teatrológ, filmológ, literárny vedec, Kabinet divadla a filmu SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 16.07.1924 Sereď

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie rak

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 98 r.

Vzdelanie

1949 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1946 Švajčiarsko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Kabinet divadla a filmu SAV
Umenovedný ústav SAV
Vysoká škola muzických umení
Kabinet orientalistiky SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV, 1965-1969 šéfredaktor revue Slovenské divadlo

Členstvo vo vedeckých organizácicách:

Slovenská teatrologická spoločnosť

Ocenenia:

Rad Ľudovíta Štúra I. stupňa, udelený prezidentom SR
Veľký kríž rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého

e-mail: kadfsekr@savba.sk

Tvorba

Monografie:


2009-2012 Editor desitiach zväzkov Zobrané literárne a mysliteľské diela Pavla Straussa
2004 Literatúra ako svetlo
2002 Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny
1998 Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku I. II. Eseje o svetových dramatikoch
1991 Slovenská dramatika v epoche realizmu
1976 Estetické paralely umenia
1961 Majster Pavol z Levoče (spoluautor). Majstri slovenskej palety
1957 Literárna siluetka J. W. Goetheho

Editor diel domácich a zahraničných autorov:

Jozef Felix, Janko Silan, Ladislav Hanus, Jozef Kútnik Šmálov, Karol Strmeň, Július Barč-Ivan, Rudolf Dilong

Vedecká výchova: 1
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost