sk  |  en
Streda | 29.06.2022, 15:16 | meniny: Peter, Pavol, Petra; zajtra: Melánia
  • | Medzinárodný deň Dunaja

    Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Július Šútor DrSc. ( 80 r.)

hydrológ, riaditeľ Ústavu hydrológie SAV 1991-2004, významná osobnosť Slovenskej akadémie vied.

Kategória: veda a vzdelanie, prírodné vedy

* 06.10.1935 Slovensko, Veľké Uherce (okr. Topoľčany)

† 28.05.2016 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie prasa

jubileum od úmrtia 6 r.

jubileum od narodenia 86 r.

 

všeobecné informácie

Vzdelanie

1959 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
2005 USA
1995 Švédsko
1970 ZAR
1968 Austrália
1996 USA
od 1962 viackrát ZSSR

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:
Ústav hydrológie SAV, 1991 - 2004 riaditeľ
Ústav hydrológie a hydrauliky SAV

Venoval sa precízne skúmaniu mnohých aspektov hydrológie pôdy a jeho najvýznamnejšie výsledky súviseli s transportom vody a tepla vo vodou nenasýtenom pórovitom prostredí. Rovnako sa v rámci domácich aj medzinárodných projektov dlhodobo zaoberal fyzikálnym modelovaním dynamiky zásob vody v zóne aerácie pôdy a jeho spracovaním.

Najdôležitejšie výsledky:

V hydrológii pôdy.
Transport vody a tepla vo vodou nenasýtenom pórovitom prostredí.
Fyzikálne modelovanie dynamiky zásob vody v zóne aerácie pôdy a jeho spracovanie.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
Európska geofyzikálna únia
Association of Hydraulic Research
International Society of Soil Science
Asociácia hydrológov Slovenska (od 2002 prezident ASC)
Slovenská pedologická spoločnosť
Bioklimatologická spoločnosť
Únia krajinných inžinierov

Ocenenia:
2005 Strieborná plaketa SPU Nitra
2003 Plaketa Akademika Duba
2000 Cena SAV
1995 Medaila Stavebnej fakulty STU
1995 Zlatá čestná plaketa SAV D. Štúra za zásluhy v prírodných vedách

e-mail: sutor@uh.savba.sk

Tvorba

Monografie:

2002 Charakteristiky zóny aerácie pôd Východoslovenskej nížiny (spoluautor)
2000 Hydrofyzikálne charakteristiky Žitného ostrova (spoluautor)
1997 The HYDRUS - ET Software Package for Simulating the One - Dimensional Movement of Water (spoluautor)
1995 Hydrológia Východoslovenskej nížiny (spoluautor)

Časopisecké publikácie a patenty: 87 / 6

Vedecká výchova: 5
Vedecká výchova: 6
Medzinárodné projekty: 2

 

galéria

zdroj: Slovenská akadémia vied
posledná aktualizácia 14.07.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost