sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 09:15 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Július Sýkora DrSc. ( 73 r.)

astronóm, Astronomciký ústav SAV

Kategória: veda a vzdelanie, prírodné vedy

* 18.03.1940 Slovensko, Tesárske Mlyňany

† 04.04.2013 Slovensko, Poprad

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie drak

jubileum od úmrtia 9 r.

jubileum od narodenia 82 r.

 

všeobecné informácie

Vzdelanie

1962 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Štúdium astronómie absolvoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, v roku 1962, nastúpil na Astronomický ústav SAV, v rokoch 1979 – 1989 bol jeho riaditeľom.

Doktorát získal na Karlovej univerzite v roku 1969 a od roku 1972 bol kandidátom vied (CSc.).
Prezídium ČSAV v Prahe mu v roku 1985 udelilo titul Doktor fyzikálno-matematických vied (DrSc.) za dizertáciu Slnečná koróna ako prenosový a transformačný článok slnečnej činnosti.


Študijné pobyty:
1982 Kanada
1968 Taliansko
1967 ZSSR

Životopis

Zaoberal sa vo svojej práci štúdiom slnečnej aktivity, zákonitosťami jej premennosti a periodicity, ako aj odozvami aktivity Slnka v medziplanetárnom priestore a geosfére. Prispel k diagnostike slnečnej plazmy, k poznaniu priestorových a časových zákonitostí jej vývoja, k odhaleniu určitých vlastností slnečného cyklu, rotácie a diferenciálnej rotácie Slnka. jeho výsledky sú využívané v interdisciplinárnom štúdiu fyziky vzťahov Slnko – Zem. Objavil antikoreláciu medzi stupňom polarizácie a jasnosťou „zelenej“ koróny v čiare Fe XIV a vyvinul novú metódu na meranie slnečného magnetického poľa.

Pracoviská a významné funkcie:
Astronomický ústav SAV, 1979-1989 riaditeľ

Najdôležitejšie výsledky:
1997 Popis a fyzikálna interpretácia rozdielov polarizácie svetla v rôznych štrukturálnych útvaroch slnečnej atmosféry a objavenie antikorelácie medzi stupňom polarizácie a jasnosťou monochromatickej koróny Slnka v spektrálnej čiare FeXIV 530.3 nm .


Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Astronomical Union
Slovenský národný komitét pre fyziku vzťahov Slnko - Zem
Vedecké kolégium SAV pre vedy o Zemi a vesmíre

Bol členom mnohých domácich a zahraničných organizácií (IAU, Vedecké kolégium SAV pre vedy o Zemi a vesmíre, Slovenský národný komitét pre fyziku vzťahov Slnko – Zem a. i.).

Tvorba:

Publikoval 209 pôvodných vedeckých prác, predniesol 123 referátov na medzinárodných konferenciách v 20. štátoch, zúčastnil sa 6 expedícií za pozorovaním úplného zatmenia Slnka.
Časopisecké publikácie: 210

Ocenenia:

Za svoju prácu dostal Striebornú plaketu Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách (SAV 1983) a Čestnú plaketu Dionýza Štúra (SAV 2005).

 

galéria

zdroj: Slovenská akadémia vied, http://old.szaa.org/
posledná aktualizácia 09.10.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost