sk  |  en
Sobota | 31.10.2020, 05:02 | meniny: Aurélia; zajtra: Denis, Denisa
 • | Deň reformácie

  Svetový deň reformácie je spomienka na deň kedy agustiánsky mních Martin Luter pribil na dvere kostola vo Witteburgu svojich '95 téz' tiež známych ako 'Výpovede proti odpustkom'. Podstatou reformácie bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi.

 • | Svetový deň sporenia

  Svetový deň sporenia bol vyhlásený na 1. medzinárodnom bankovníckom kongrese v Miláne v októbri 1924. V roku 1989 ho schválilo OSN. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o význame úspor pre domácnosti a ekonomiku krajiny. Sú dôležitým prvkom v boji proti chudobe a prvkom sociálneho a ekonomického pokroku.

 • | Svetový týždeň detí

  1. november - 7. november. Medzinárodná spoločnosť priateľstva a dobrej vôle - ISFGW.

doplňte alebo opravte informácie

prof. Juraj Beneš ( 64 r.)

skladateľ, pedagóg, bývalý prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, dvojnásobný držiteľ Ceny Jána Levoslava Bellu a Ceny ministra kultúry SR

Kategória: hudba

* 02.03.1940 Slovensko, Trnava

† 11.09.2004 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie drak

jubileum od úmrtia 16 r.

jubileum od narodenia 80 r.

 

všeobecné informácie

bol slovenský skladateľ, pedagóg, bývalý prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, dvojnásobný držiteľ Ceny Jána Levoslava Bellu a Ceny ministra kultúry SR.

 

vzdelanie a pôsobenie

1954 - 1960
Konzervatórium Bratislava (Hra na klavíri u Romana Rychlu)
1960 - 1964
VŠMU Bratislava (Študoval kompozíciu u Jána Cikkera)
1964-1974
korepetítor v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave
1974-1983
prednášal hudobno-teoretické disciplíny na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave
1984
prednášal teóriu hudby na Katedre hudobnej teórie Hudobnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave
1988-1991
pôsobil ako dramaturg Opery SND
1997
získal titul profesora skladby na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU1994 – 1998 predseda Slovenskej sekcie ISCM
od roku 2002
vyučoval kompozíciu na Katedre skladby a dirigovania, jeho jediným oficiálnym žiakom bol Marcel Seneši

 

tvorba

 • opery
  Cisárove nové šaty (1966), Skamenený (1974), Hostina (1980)
  ,The Players (1994)

 •  symfonický orchester
  Allegro (1974), Mémoire (1977), Hudba pre orchester (1982), Preludium (1983),When Music... (1991), Hudba pre orchester no 2 (1997)

 •  komorný orchester
  In memoriam Pavel Raška per 12 archi (1981), Hudba pre J. S. (1985), Puzzle (1990)

 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
  Requiem (1986)
 • sólový nástroj a orchester
  Hudba pre trombón a orchester (1989), Musica d’inverno (1992), Koncert pre klavír a orchester (2001), Koncert pre klavír a orchester č. 2 (2003)

 • dva sólové nástroje a orchester
  Hudba pre trúbku, bicie a sláčiky (1978)

 • sólový nástroj
  Tre Pezzi per oboe (1964),Šesť tancov pre flautu (1975), Sonata (1976),Cinque invenzioni per tromba ad libitum (1976), Lamento (1979), Sonata per un clarinetto (1981), Sonata (1985), For Instance Black Pony per corno di bassetto (1992), Il seme seducente della genealogia per flauto solo (1994), The white rabbit with pink eyes looking at a watch and Alice started (1999), Musique pour Grock no 5 (1999), A curious appearance in the air(1999)

 • klavír a klavír 4-ručne
  Notturno no 8, Variácie (1961), Sonata no 1 (1971), Sonata no 2 (1976), Sonata no 3 (1977), Sonata no 4 (1978), Suita (1980), Old Boys Anthology Suita no 2 (1983), Sonata no 5 (1985), Due notturni (1989), Notturno no 3 (1992), Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do (1992), Sonata no 6 (1995), Notturno no 4 (1997), Notturno no 5 (1997), Notturno no 6 (2000), Notturno no 7 (2000)

 • organ
  Populácijó Hajkeles (1976), Melanchólia per organo positivo (1977), Durée Φ per organo (2001), Durée Δ per organo (2002)

 • dva nástroje
  7 Canones a 2 (1970), Suita (1971), Musique pour Grock no 1 (1974), Preludium + Sonata (1984), Piano pianissimo e
  poco sul ponticello anche sul tasto all'occasione dello compleanno di Giovanni,
  Albrechto per due viole senza basso (1985), Musique pour Grock no 4 (1999)

 • dva klavíry
  Manželská hudba (1976), Intermezzo no 3 (1987)

 • tri nástroje
  Musique pour Grock no 2 (1975), Musique pour Grock no 3 (1975)

 • štyri nástroje
  Canzona no 2 (1984), Chanson triste (1996)

 • sláčikové kvarteto
  Quartetto d’archi no 1 (1977), Quartetto d’archi no 2 (1984), Quartetto d’archi no 3 (1989), Quartetto d’archi no 4
  (1998), Quartetto d’archi no 5 (2000)

 • päť nástrojov
  Intermezzo no 4 (1998)

 • dychové kvinteto
  Canzona no 1 pre dychové kvinteto (1977)

 • šesť nástrojov
  Intermezzo no 1 per 6 flauti (1976), Going to pre šesť violončiel (1994)

 • deväť nástrojov
  Préférence per 9 strumenti (1974)

 • 10–15 nástrojov
  Tri pochody pre 12 dychových ástrojov (1975), Waltz for Colonel Brumble per 11 esecutori (1975), Intermezzo no 2 per 12 violoncelli (1979)

 • vokálno-inštrumentálne
  Monológy Sedem piesní pre alt a sláčikové kvarteto (1962), Cantamines 5 canzoni per flauto, soprano ed arp (1970), Symfónia (1974), Stýskání po matce pre bas, bubon a klavír (1975), Kľúč-Dve piesne pre bas a klarinet (1975), Zlomky Janka Kráľa pre hlboký mužský hlas (1976), Tri monódie (1979), Temptation of St. A for King's singers (1981), O Virtù mia Aria concertante per basso ed organo (1983), Cantata no 1 (eating) (1992), Cantata no 2 (déjeuner) (1995)

 • sólový hlas s klavírom
  Štyri piesne pre tenor a klavír ľavú ruku (1973), Vocalisez Tri piesne pre soprán a klavír (1973), Šesť romansov pre barytón a klavír (1974), Addio... 5 canzoni per contralto e pianoforte
  (1975), Il sogno di Poppea 7 canzoni, secondo L’incoronazione di Poppea di
  Claudio Monteverdi e Francesco Busenello (1984), Intolleranza (1987), Quatro
  identificazioni (1988), Haiku 12 piesní pre soprán a cimbal
  (1999)

 • inštruktívne
  Na každej ruke jeden prst (1974), Všetky prsty na svoje miesta (1975), PRSPYTRSTYRSPRSTRY (1975)

 • miešaný zbor
  Quattro cori misti (1978), Hymna k 130. výročiu narodenia P. O. Hviezdoslava (1978), Capriccio per coro misto sulla una vilanella di Orlando di Lasso (1980) Madrigalsonetto per coro misto secondo Petrarca – Liszt (1991)

 • mužský zbor
  Dva mužské zbory a cappella (1975)

 • ženský zbor
  Tri ženské zbory a cappella (1974)

 • detský zbor
  Rapotala sojka 5 detských zborov (1976),
  Lunovis Canzona corale per coro di fanciulli (1978)
   
 • Personálna bibliografia
  Obsah opery Hostina. In: Javisko (bulletin SND) 13. 4. 1984, O harmónii (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie). Hudobné centrum, Bratislava 2003

 

galéria

zdroj: Hudobné centrum
posledná aktualizácia 09.11.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost