sk  |  en
Sobota | 17.11.2018, 12:59 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

P. doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. ( 60 r.)

dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 09.11.1958 Slovensko, Nitra

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 60 r.

Vzdelanie

1974 - 1978 Gymnaziálne štúdiá
1978 - 1983 Vysoká škola (CMBF)
1991 - 1994 Pápežská Gregorova univerzita v Ríme
1998 doktorandská skúška
1999 obhajoba dizertačnej práce

Životopis

P. doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. je dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a cirkevným historikom na Slovensku.
Narodil sa v Nitre. Teológiu študoval v rokoch 1978 – 1983 na CMBF Univerzity Komenského. Vysvätený za kňaza bol 12. júna 1983 v Nitre. V roku 1986 vstúpil tajne do Spoločnosti Ježišovej.
V rokoch 1991 – 1994 študoval na fakulte cirkevných dejín na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Špecializoval sa na novovek.
Rok bol sociom magistra Spoločnosti Ježišovej v Trnave, neskôr sa stal prefektom školastikov v Bratislave a zároveň učil cirkevné dejiny na Aloisiane - Teologickom inštitúte sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku pri Trnavskej univerzite (dnes Teologická fakulta Trnavskej univerzity).
Doktorandskú skúšku zo slovenských dejín zložil 24. júna 1998 na Trnavskej univerzite. V júni 1999 obhájil na TU v Trnave dizertačnú prácu na tému „Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918 - 1945“.
Od roku 1997 pôsobí v trnavskej komunite Spoločnosti Ježišovej.
V rokoch 1998 – 2003 bol prodekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorú od 1. novembra 2003 vedie z pozície dekana.

Tvorba

1999 Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918 – 1945
zdroj: Trnavská univerzita - Trnava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost