sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 20:05 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

P. doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. ( 64 r.)

dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 09.11.1958 Slovensko, Nitra

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 64 r.

Vzdelanie

1974 - 1978 Gymnaziálne štúdiá
1978 - 1983 Vysoká škola (CMBF)
1991 - 1994 Pápežská Gregorova univerzita v Ríme
1998 doktorandská skúška
1999 obhajoba dizertačnej práce

Životopis

P. doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. je dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a cirkevným historikom na Slovensku.
Narodil sa v Nitre. Teológiu študoval v rokoch 1978 – 1983 na CMBF Univerzity Komenského. Vysvätený za kňaza bol 12. júna 1983 v Nitre. V roku 1986 vstúpil tajne do Spoločnosti Ježišovej.
V rokoch 1991 – 1994 študoval na fakulte cirkevných dejín na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Špecializoval sa na novovek.
Rok bol sociom magistra Spoločnosti Ježišovej v Trnave, neskôr sa stal prefektom školastikov v Bratislave a zároveň učil cirkevné dejiny na Aloisiane - Teologickom inštitúte sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku pri Trnavskej univerzite (dnes Teologická fakulta Trnavskej univerzity).
Doktorandskú skúšku zo slovenských dejín zložil 24. júna 1998 na Trnavskej univerzite. V júni 1999 obhájil na TU v Trnave dizertačnú prácu na tému „Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918 - 1945“.
Od roku 1997 pôsobí v trnavskej komunite Spoločnosti Ježišovej.
V rokoch 1998 – 2003 bol prodekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorú od 1. novembra 2003 vedie z pozície dekana.

Tvorba

1999 Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918 – 1945
zdroj: Trnavská univerzita - Trnava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost