sk  |  en
Streda | 20.11.2019, 17:54 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

Juraj Fándly ( 60 r.)

spisovateľ, národný buditeľ, príslušník skupiny bernolákovcov, autor prvého veľkého diela v bernolákovčine, katolícky kňaz

Kategória: spisovatelia

* 21.10.1750 Častá

† 07.03.1811 Doľany

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie kôň

jubileum od úmrtia 208 r.

jubileum od narodenia 269 r.

Vzdelanie

1763 – 70 gymnázium u piaristov, Jur pri Bratislave
1771 – 73 kňazské štúdiá v széchényiovskom seminári, Budín (Budapešť)
1773 - 76 kňazský seminár Stephaneum, Trnava

Životopis

Narodil sa v remeselnícko-roľníckej rodine. Počas žiackych rokov v Doľanoch začal písať slovenské verše. V rokoch 1878 až 1788 sa dostal do kontaktu so skupinou slovenskej vlasteneckej mládeže v bratislavskom generálnom seminári na čele s A. Bernolákom, ktorá práve kodifikovala spisovný jazyk. Príslušníci tejto skupiny ho prehovorili, aby dielo Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom o prvních počátkoch, o starodávních, aj včúlajších premenách reholňíckych, vydal v novom pravopise. Po jeho súhlase bolo dielo prepracované po jazykovej stránke a vyšlo ako prvé v bernolákovčine (Dúverná zmlúva). Dielo je písané vo forme dialógu a jeho cieľom bolo odôvodniť rušenie kontemplatívnych reholí žobravých mníchov v habsburskej ríši Jozefom II., obmedzovanie pútí, sviatkov a prepychu v kostoloch.
Osobne principiálne odmietal kontemplatívny mníšsky život v kláštoroch ako asociálny. Za katolíckeho kňaza bol vysvätený roku 1776. V Naháči, kam ho preložil na katolícku faru najvyšší správca Bratislavskej župy Ján Pálfi starší, naplno rozvinul všetky tvorivé aktivity ako spisovateľ, kňaz a ľudomil. Bol reprezentantom osvieteneckých ideí. Paralelne však bol prenasledovaný cirkevnou vrchnosťou a prebiehala proti nemu aj literárna kampaň. Bol autorom dejín dediny Doľany a histórie pálfiovského rodu, ktoré však ostali v rukopise. Takisto nevyšla jeho odpoveď na Bajzov pamflet Anti-Fándly, nazvaný Zahambeni posmiwač. Prevahu v jeho tvorbe majú osvetové diela určené pre ľud. Aj keď kritizoval feudálny útlak poddaného ľudu, nedospel k požiadavke zrušiť poddanstvo. Významne ich obsahom ovplyvnil a pozdvihol praktické poznanie širokých vrstiev dedinského ľudu v hospodárskych otázkach, propagoval slovenčinu a poukazoval na jej pomer k ostatným slovanským jazykom. Zdravotnoosvetovú prácu s ľudovoliečiteľskými metódami predstavil vo veľkom množstve receptov.
Jeho národnobuditeľské snahy sa organicky spájali s politickými a sociálnymi požiadavkami slovenského poddaného ľudu a remeselníctva. V súvislosti so zákonom z rokov 1791 – 92 v prospech maďarčiny žiadal zavádzať do škôl slovenčinu ako vyučovací jazyk.
Posledné roky života strávil v rodičovskom dome v Doľanoch, kde skladal básne. Prejavil sa v nich ako predchodca Jána Hollého (Amica cointelligentia – Prátelské porozumeňí; Gemitus et lamentatio – Vzdych a nárek).
Živú pamiatku na velikána udržiavajú v pamätných domoch rodáci v Častej a ľudia z jeho celoživotného pôsobiska – Naháči, vzdávajú mu hlbokú úctu dodnes.

Pôsobenie
1776 kaplán, Sereď
1780 kaplán, Lukáčovce
1780 – 1807 farár, Naháč
1792 tajomník( pokladník) Slovenského učeného tovarišstva

Tvorba

1789 Dúverná zmluva medzi mňíchom a ďáblom (Dúwerná Zmlúva mezi Mňíchom a Diáblom)
1792 Piľní domajší a poľní hospodár
1793 Stručná história slovanského národa (Compendiata historia gentis Slavae), prepracovaný prehľad slovenských dejín Juraja Papánka
1793 Hospodár – 8 dielov
1793 Zelinkár
1802 O úhoroch i včelách rozmlúváňí (O uhoroch ai včelách rozmlúváňí)
1802 Slowenskí wčelár
1973 Rozprávky rozumné i poučné (výber)
zdroj: Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Encyklopédia Slovenska, II. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1978; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost