sk  |  en
Piatok | 07.10.2022, 02:47 | meniny: Eliška; zajtra: Brigita

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Juraj Kerekeš hosť. prof. ( 70 r.)

odborník pre územnú samosprávu, regionálny rozvoj a cestovný ruch

Kategória: politika, regióny

* 08.01.1952 Slovensko, Bratislava

Slovensko

2

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 70 r.

 

všeobecné informácie

Životopis

Vo svojej dlhodobej odbornej a praktickej činnosti sa zaoberá problematikou organizovania, riadenia a usporiadanosti podnikateľských a nepodnikateľských subjektov v procese transformácie podnikov, manažmentu a marketingu, ako aj odborných prác z oblasti uplatňovania eurofondov, rozvoja obcí, miest a vyšších územných celkov, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, vedy, výskumu, vývoja a inovácií podnikov.

V TOP Trend 1996 bol zaradený medzi osobnosti v hospodárstve SR a za aktívnu dlhoročnú činnosť rozvoja územnej samosprávy osobitne v r. 2006 získal ocenenie Osobnosť cestovného ruchu.

 

tvorba

Tvorba

KEREKEŠ, J.: Význam a prínos kúpeľného turizmu pre Slovensko, FCR GUNI, 2014, 20 s.

Novacká L., KEREKEŠ J. a kol.: Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Dunajská Streda, Mesto         Dunajská Streda, Ekonomická univerzita 2012, 119 s.

KEREKEŠ,J.: Marketingové aspekty strategického rozvoja cestovného ruchu v kontexte územnej samosprávy. In Slovenská agentúra pre cestovný ruch, 2007, 94 s.

KEREKEŠ,J.: Rozvoj vidieka v podmienkach miestnej samosprávy. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2007. ISSN 1336-393X, 2007, roč. 7, č. 10, s. 20-22.

KEREKEŠ,J.: Samospráva nie je osamelým bežcom. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1335-7883, 2007, roč. 62, č. 20, s. 22-23.

KEREKEŠ,J.: Miestne, regionálne a medzinárodné združenia cestovného ruchu. In Valorizácia prostredia pre služby cestovného ruchu : medzinárodná konferencia. - Bratislava : NITVV, 2003. ISBN 80-968342-4-X, s. 82-85.

KEREKEŠ,J.: Vidiecky cestovný ruch a agroturistika v slovenských obciach a regiónoch. In Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., 2002. 40 s.

KEREKEŠ,J.: Predvstupové fondy a územná samospráva. In Profit : týždenník o ekonomike a spoločnosti. - A-HA, public ; Bratislava, 2002. ISSN 1335-4620, 28.3.2002, č. 13.

KEREKEŠ,J. Transformácia majetku v procese veľkej privatizácie. 1. vyd. Bratislava : TAX, 1997. 91 s. ISBN 80-88703-18-2.

KEREKEŠ,J.: Účelom likvidácie je ozdravenie : Osobitný účet má znížiť nepríjemnú situáciu. In Slovenský Profit, 1995, roč. 3, č. 45, s. 23.

KEREKEŠ,J.: Reštrukturalizácia a komplexný rozvoj : Privatizácia v podmienkach malých a stredných podnikov - základ participačnej politiky. In Slovenský Profit, 1995, roč. 3, č. 19, s. 19.

KEREKEŠ,J.: Transformácia majetku v procese likvidácie. 1. vyd. Bratislava : TAX, 1995. 74 s. ISBN 80-88703-14-X.

KEREKEŠ,J.: Podnikanie zahraničných osôb : Práva a povinnosti ako pre našincov. In Slovenský Profit, 1994, roč. 2, č. 47.

KEREKEŠ,J.: Účasť na transformácii majetku : Druhá vlna kupónovej privatizácie ponúka zmeny. In Slovenský Profit, 1994, roč. 2, č. 23.

KEREKEŠ,J.: Verejná obchodná spoločnosť : Právne náležitosti založenia, fungovania a zániku spoločnosti. In Profit, 1994, roč. 2, č. 10.

KEREKEŠ,J,: - ROSA, P. Zánik štátneho podniku : Osobitný účet ministerstva privatizácie na všetko nestačí. In Profit, 1994, roč. 2, č. 10.

KEREKEŠ,J.: - MASIARIK, P. Dražba prevádzkových jednotiek : Priestor aj pre malé a stredné podnikanie. In Profit, 1994, roč. 2, č. 11.

KEREKEŠ,J.: Účelový subjekt: asociácia : Formy podnikania v zmysle Občianskeho zákonníka. In Profit, 1994, roč. 2, č. 9.

ROSA, P. - KEREKEŠ,J.: Zastavenie neefektívnej výroby : Zrušenie podniku môže byť aj zdrojom zisku. In Profit, 1994, roč. 2, č. 9.

ROSA, P. - KEREKEŠ,J.: Kým licitátor priklepne : Verejná dražba v procese privatizácie. In Profit, 1994, roč. 2, č. 7.

KEREKEŠ,J,: Druhá vlna priaznivá? : Postupy v procese privatizácie sú rôzne - cieľ rovnaký. In Slovenský Profit, 1994, roč. 2, č. 6.

KEREKEŠ,J.: Automatizácia v privatizácii : O privatizovanom podniku treba vedieť čo najviac. In Slovenský Profit, 1994, roč. 2, č. 5.

KEREKEŠ,J.: Rozhodnutie, ktoré nemôže riadiť náhoda : Pri výbere formy podnikateľského subjektu treba osloviť odborníkov. In Profit, 1993, roč. 2, č. 3. 
 

 

galéria

posledná aktualizácia 07.03.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost