sk  |  en
Sobota | 03.12.2022, 21:24 | meniny: Oldrich; zajtra: Barbora, Barbara
  • | Medzinárodný deň osôb s postihnutím

    Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.

  • | Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)

    Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku a zomrel v roku 1552. Patrí medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách. Počas svojho života šíril vieru, žil s národom a dokázal v ňom prebudiť záujem o vieru. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Juraj Lexman ArtD. ( 81 r.)

muzikológ, Ústav hudobnej vedy SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 19.01.1941 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 81 r.

Vzdelanie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1992-1995 Ústav hudobnej vedy SA predseda vedeckej rady od r. 1997 riaditeľ
Slovenská filmová tvorba
Varhany Krnov
Čsl. hudební nástroje

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Cooperative in Systematic and Comparative Musicology

e-mail: hudvalex@savba.sk, musicology.director@savba.sk

Tvorba

Monografie:

2002 - Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra
1990, 1993, 1999 Liturgický spevník
1981 Teória filmovej hudby

autor hudby k cca 120 filmom a scénickým hudobnodramatickým dielam (napr. Slnovrat, 1993)
autor a režisér dokumentárnych filmov, televíznych relácií a cyklov (napr. Deti hudobníci, 1991)
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost