sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 19:38 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

MUDr. Juraj Mesík ()

aktivista v treťom sektore, Community Foundation Senior Specialist v Svetovej banke

Kategória: tretí sektor, regióny

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin

Životopis

V rokoch 1989 - 1990 bol poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR. Od 1990 do 1991 predsedal Strane zelených na Slovensku a bol podpredsedom Strany zelených (ČSFR). V 1990 - 1992 bol riaditeľom odboru sociálnych súvislostí na Federálnom Výbore pre Životné Prostredie v Prahe a poradca ministra. V rokoch 1993 - 2003 bol riaditeľom nadácie Ekopolis - Environmental Partnership for Central Europe - Slovakia (EPCE), jednej z troch najväčších grantových nadácií na Slovensku. V súčasnosti je členom Správnej rady. V 1998 bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

Počas celej svojej kariéry aktívne pôsobil v treťom sektore. V rokoch 1982 - 1986 ako predseda základnej organizácie SZOPK (Slovenského zväzu ochrancov prírody) Ekotrend v Bansjkej Bystrici. Po rozpustení organizácie ŠTB sa stal členom známej ZO 6 a ZO 16 SZOPK v Bratislave a neskôr podpredsedom SZOPK (1990 - 1992). V roku 1986 spoluzakladal tábor Stromu života na Kláštorisku a dodnes sa aktívne podieľa na archeologických vykopávkach a konzervácii tamojšieho kartruziánskeho kláštora.

V období rokov 1994 - 1995 pôsobil v správnej rade Inštitútu pre štúdie Východ-Západ (Institute for East West Studies, IEWS) v Prahe a New Yorku. V 1994 sa stal zakladajúcim členom správnej rady Komunitnej nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica a neskôr jej predsedom. Od 1995 do 1998 bol členom Grémia tretieho sektora (G3S) a pracoval ako člen riadiaceho výboru kampane SOS pre tretí sektor (1996). Od 1996 do 1998 pôsobil v poradnom výbore Iniciatívy pre komunitnú filantropiu Nadácie otvorenej spoločnosti (Open Society Fund, OSF) v Bratislave a súčasne v správnej rade Slovak Academic Information Agency (SAIA) v Bratislave. Od 1996 pracuje v Iniciatíve európskej komunitnej filantropie s Centrom európskej nadácie v Bruseli. V rokoch 1997 - 1998 bol členom rady Nadácie pre deti Slovenska (SlovakChildren Foundation) a bol facilitátorom a zástupcom G3S pri okrúhlych stoloch s predstaviteľmi vlády. V 1998 pracoval v riadiacom výbore pre volebnú kampaň OK 98, v roku 1999 bol členom petičného výboru za zvolenie Magdy Vášáryovej za prezidentku SR, v roku 2000 - 2001 členom petičného výboru Za skutočnú reformu verejnej správy. Od roku 1997 je členom Krajského grémia tretieho sektora Banskobystrického kraja, v rámci ktorého sa okrem iného angažoval v zápase za transparentné využívanie predvstupových fondov Európskej Únie a za efektívne trasovanie diaľníc Slovenskom.

V 1996 bola práca MUDr. Mesíka ocenená udelením Eisenhower Exchange Fellowship vo Philadelfii, USA, v roku 1996 získal Global Secutity Fellowship na University of Cambridge vo Veľkej Británii, v roku 1998 Salzburg Seminar Fellowship v Rakúsku a v r. 2000 Synergos Senior Fellowship in Global Philanthropy v New Yorku. Svoje názory publikuje v početných analytických článkoch a komentároch v denníku Sme, mesačníkoch Občianska spoločnosť (OS), Non-Profit a iných periodikách.

Od marca 2003 pracuje ako Community Foundation Senior Specialist v Svetovej banke, Washington, kde sa venuje rozvoju komunititných nadácií.

MUDr. Mesík hovorí plynule anglicky a česky a dorozumie sa po rusky.

Je otcom troch synov, ženatý. Manželka Oľga Pietruchová pracuje v treťom sektore ako ženská aktivistka.
Aby sa tí, čo odišli, rovnako ako naši hostia radi a z hrdosťou do nášho kraja vracali k zachovalej kráse prírody, miest a vidieka aj novým dielam umenia.
zdroj: Community Foundation Senior Specialist

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost