sk  |  en
Piatok | 17.11.2017, 22:18 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

Kamil Peteraj ( 72 r.)

spisovateľ, básnik, textár

Kategória: spisovatelia

* 18.09.1945 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 72 r.

Vzdelanie

VŠMU, divadelná fakulta - odbor dramaturgia, absolvoval v roku 1970
Konzervatórium - odbor husle, absolvoval roku v 1964

Životopis

Po ukončení vysokoškolských štúdii začal pracovať ako dramaturg spevohry na Novej scéne v Bratislave.

Prvú báseň uverejnil v roku 1964 v Slovenských pohľadoch a hneď v roku 1965 debutoval zbierkou Sad zimných vtákov. Kniha vyvolala rozruch a protichodné reakcie, podobne ako dve nasledujúce zbierky Čas violy (1966) a Kráľovná noci (1968). Jeho poézia nasleduje úsilia básnikov tzv. trnavskej skupiny, osvojuje si ich požiadavku zmyslovej konkrétnosti a objavy v oblasti básnickej syntaxe. Charakteristickým formálnym znakom všetkých troch zbierok je nepravidelný voľný verš a voľná strofická výstavba. Štvrtá zbierka Vychádzka s večernicou (1971) obsahuje nové tematické odtiene láska, detstvo a prekonáva predošlý noetický redukcionizmus. Zbierka Lipohrádok (1973) je organizovaná do šiestich cyklov. Mozaikový záznam intímnych udalostí tu prerastá do širších a súvislejších, sujetovo organizovaných tokov rytmicky často nesených litanickou formou. V tejto zbierke sa príroda mení na svet a ten si už privlastňuje nielen zmyslovo, ale aj intelektuálne a citovo. Je jedinečná v slovenskej povojnovej poézii, približuje svet bylín, kvetov, chrobákov.

V ďalších zbierkach si viac všíma človeka modernej civilizácie, mapuje najmä problematiku medziľudských vzťahov a pocity odcudzenosti súčasníka. Údernosťou a presne cielenou zainteresovanosťou v konkrétnej prítomnosti sa vyznačuje ďalšia Peterajova zbierka Faust a margaréty (1981) pozostávajúca z piatich častí. Nasledovali Minútove básne (1986), Útechy (maximy), telegramy (1987), Sekunda rozkoše (1989), Dom panny (1991), Lode v delíriu (1993) a Motýľ z iného neba (1995) rovnako sa vyznačujúce modernou, dynamickou obraznosťou. Peterajova poézia spája osobné a nadosobné, časové a nadčasové prvky. V plnej miere sa to odráža v zbierke Lyrické korzo (1991). Tridsaťročnú básnickú žatvu v retrospektíve predstavuje výber z Peterajovej tvorby s názvom Aleluja, schúlená (1995).

Peterajova poézia obsahuje množstvo motívov z oblasti hudby a aj jej niektoré kompozičné princípy preberajú konštrukčné a výstavbové zákonitosti hudobných foriem. Stal sa tak jedným z najpopulárnejších textárov slovenskej populárnej hudby. Spolu s Borisom Filanom zakladateľom modernej slovenskej textovej tvorby. Jeho textárske začiatky sa datujú do polovice 60. rokov a spájajú sa bigbítovou skupinou Prúdy. Svoje texty uplatnil už na jej prvej dlhohrajúcej platni Zvonky, zvoňte.

Peterajove texty sa vyznačujú kultivovaným lyrizmom a hravosťou. Texty piesní mu vyšli knižne: Texty (1985), Bosá láska (1986), 77 piesňových textov (1986) a Poptexty (1988).
Pre Peterajovu textársku tvorbu je charakteristické uplatnenie básnickej metafory, čo piesne zároveň zbavuje prílišnej sentimentality. Ako textár spolupracoval s mnohými spevákmi a skladateľmi (P. Hammel, M. Varga, M. Žbirka, M. Gombitová, R. Grigorov a i.).
Je autorom textov piesní pre film Smoliari (1978) a v spoluautorstve s Janom Strasserom napísal texty pre muzikál Cyrano z predmestia (1978). Preložil texty muzikálov Loď komediantov (1972), Husári (1973, v spolupráci s Milanom Lasicom) a Svadby z klobúka (1974, opäť s M. Lasicom). Spolupracoval s rozhlasom a televíziou.

Kamil Peteraj je Pre deti napísal verše do leporel pre najmenších Malá myš a veľký slon (1986) a Celý rok sa hráme (1990).

Kamil Peteraj získal viacero literárnych ocenení – tri Zlaté a dve Platinové knihy za zbierky básní vydané v Ikare. Spolu s Borisom Filanom ho možno pokladať za zakladateľa modernej slovenskej textovej tvorby.
V roku 2007 ho ocenili literárni kritici Zlatým perom za pôvodnú tvorbu (Čo sa šepká dievčatám).

V súčasnosti pracuje v reklamnom priemysle.
Kamil Peteraj na otázku čo treba k napísaniu dobrej básne alebo textu odpovedá:

„Schopnosť ukradnúť chvíli to, čo chcela navždy uniesť do zabudnutia. Zastaviť chvíľu, ktorá je krásna. Je to také jednoduché, až to bolí. A sieť slov je taká deravá.“

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost