sk  |  en
Piatok | 24.05.2019, 07:31 | meniny: Ela; zajtra: Urban
  • | Európsky deň národných parkov

    Európsky deň národných parkov sa oslavuje od roku 1999 pod záštitou organizácie EUROPARC. V tento deň roku 1909 vo Švédsku vyhlásili prvý európsky národný park. Národné a prírodné parky sú prírodným a kultúrnym dedičstvom, ponúkajú nám na obdiv množstvo špecifických biotopov a ekosystémov, výnimočné prírodné prvky a úkazy. Cieľom tohto dňa je zvýšiť záujem o národné a prírodné parky, podporiť ich ochranu a úsilie na zachovanie prírody v jej rozmanitých formách.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. Ing. Karel Kudela DrSc. ( 72 r.)

fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Kategória: prírodné vedy

* 05.09.1946 Ostrava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 72 r.

Vzdelanie

1969 Jadrová a fyzikálno-inžinierska fakulta ČVUT Praha

Študijné pobyty:
Rusko, Spojené štáty americké, Kanada, Japonsko, Švajčiarsko, Taliansko, Fínsko

Životopis

Najdôležitejšie výsledky:

Dosiahnuté pri skúmaní dynamiky kozmických energetických častíc v magnetosfére a heliosfére s využitím pozemných aj družicových meraní, ak aj pri skúmaní súvislostí kozmického žiarenia a kozmického počasia.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

COSPAR (predseda národného komitétu)

e-mail: kudela@kosice.upjs.sk

Tvorba

Monografie:

1999 Interball in the ISTP Program (spoluautor)
1984 Kozmické žiarenie (spoluautor)

Časopisecké publikácie: 90
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost