sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 19:25 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. Ing. Karel Kudela DrSc. ( 76 r.)

fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Kategória: prírodné vedy

* 05.09.1946 Ostrava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 76 r.

Vzdelanie

1969 Jadrová a fyzikálno-inžinierska fakulta ČVUT Praha

Študijné pobyty:
Rusko, Spojené štáty americké, Kanada, Japonsko, Švajčiarsko, Taliansko, Fínsko

Životopis

Najdôležitejšie výsledky:

Dosiahnuté pri skúmaní dynamiky kozmických energetických častíc v magnetosfére a heliosfére s využitím pozemných aj družicových meraní, ak aj pri skúmaní súvislostí kozmického žiarenia a kozmického počasia.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

COSPAR (predseda národného komitétu)

e-mail: kudela@kosice.upjs.sk

Tvorba

Monografie:

1999 Interball in the ISTP Program (spoluautor)
1984 Kozmické žiarenie (spoluautor)

Časopisecké publikácie: 90
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost