sk  |  en
Pondelok | 05.12.2022, 00:04 | meniny: Oto; zajtra: Mikuláš
  • | Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji

    V roku 1985 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji (International Volunteer Day for Economic and Social Development). Zmyslom sviatku je poďakovanie sa dobrovoľníkom za ich snahu o zvýšenie povedomia v rôznych oblastiach života, ako aj za ich prínos k spoločnosti.

  • | Svetový deň pôdy

    Svetový deň pôdy bol vyhlásený v roku 2002 a je podporovaný Medzinárodnou úniou pôdoznaleckých vied (IUSS). Hlavnou myšlienkou je zvýšenie povedomia verejnosti o význame pôdy a prírodných zdrojov nevyhnutných pre prežitie človeka a o potrebe ich ochrany pred globálnym otepľovaním.

doplňte alebo opravte informácie

Karol Józef Wojtyła ( 84 r.)

Blahoslavený Ján Pavol II, poľský duchovný a 264. Rímsky pápež v období 1978 - 2005

Kategória: spoločnosť, cirkev

* 18.05.1920 Poľsko, Wadowice pri Krakove

† 02.04.2005 Vatikán

Poľsko

2

domovský štát Poľsko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie opica

jubileum od úmrtia 17 r.

jubileum od narodenia 102 r.

 

všeobecné informácie

Občianskym menom Karol Józef Wojtyła. Zvolil meno Ján Pavol II. na počesť svojho predchodcu Jána Pavla I. pretože 28. septembra 1978, po 33 dňoch vo funkcii pápeža, Ján Pavol I. náhle zomrel.

Ján Pavol II. bol jedným z najvýznamnejších pápežov v histórii. Prispel k mnohým malým, či väčším zmenám v Cirkvi, ako napríklad zavedenie 4. desiatku v ruženci. Navštívil mnoho krajín sveta. Prispel k upevneniu medzinárodného mieru, zrušeniu totalitného režimu vo východnej Európe a takisto sa stretal s významnými predstaviteľmi iných náboženstiev a priateľsky s nimi diskutoval.

Karol Wojtyła sa narodil vo Wadowiciach v južnom Poľsku. Mal staršieho brata Edmunda. V detstve Karola najčastejšie volali zdrobnenou formou Lolek. Bol to chlapec veľmi talentovaný a rád športoval. Pravidelne hrával futbal, v zime lyžoval. Matka mu zomrela vo veku 45 rokov na zápal srdca a obličiek. O tri roky neskôr zomrel vo veku 26 rokov na šarlach aj jeho brat Edmund.

V roku 1930 bol Karol Wojtyła prijatý na Štátne chlapčenské gymnázium Marcina Wadowity vo Wadowiciach. S učením nemal žiadne problémy a podľa jeho katechétov sa už vtedy vyznačoval obrovskou vierou. Počas pobytu na gymnáziu sa Karol Wojtyła začal zaujímať o divadlo - vystupoval v predstaveniach divadelného krúžku, ktorý bol založený poľštinármi z chlapčenského a dievčenského gymnázia. Gymnázium ukončil 14. mája 1938 s maturitným vysvedčením s najlepšími známkami, čo mu dovoľovalo začať študovať na väčšine vysokých škôl bez prijímacích skúšok. Karol Wojtyła si zvolil polonistiku na Filozofickej fakulte Jagelonskej univerzity v Krakove a štúdium začal v októbri 1938. Otec zomrel po zdĺhavej chorobe 18. februára 1941.

Po smrti otca teda nastúpil do zamestnania v chemických závodoch Solvay v Borku Fałęckim. V tomto období sa Karol spojil s podzemnou organizáciou Unia, ktorá bola zviazaná s katolíckym prostredím, a ktorá sa okrem iného snažila chrániť ohrozených Židov. Na jeseň 1941 Karol Wojtyła spolu s priateľmi založil divadlo Teatr Rapsodyczny, ktoré svoje prvé predstavenie uviedlo 1. novembra 1941. Rozchod Wojtyłu s divadlom nastal náhle v roku 1943, keď sa rozhodol študovať teológiu a vstúpil do tajného Metropolitného duchovného seminára v Krakove a začal tiež podzemné štúdiá na Teologickej fakulte Jagelonskej univerzity. V období od apríla 1945 do augusta 1946 pracoval Karol Wojtyła na univerzite ako asistent a viedol semináre z histórie dogmy.

Mal veľké nadanie na jazyky. Plynule hovoril deviatimi jazykmi: po poľsky, slovensky, rusky, taliansky, francúzsky, španielsky, portugalsky, nemecky a anglicky, a okrem toho ovládal latinčinu.

Karol Wojtyła bol vysvätený za kňaza 1. novembra 1946 a 4. júla 1958 ho pápež Pius XII. vymenoval za titulárneho biskupa ombijského a pomocného biskupa arcibiskupa Baziaka, apoštolského administrátora Krakovskej arcidiecézy. Wojtyła nomináciu prijal a tak sa stal Karol Wojtyła vo veku tridsaťosem rokov najmladším poľským biskupom. Bol vysvätený za biskupa arcibiskupom Baziakom na sviatok sv. Václava 28. septembra 1958 vo Wawelskej katedrále v Krakove.

Biskup Wojtyła začal zvyk každoročného slúženia vianočnej polnočnej omše pod šírym nebom v meste Nowa Huta v roku 1959. Arcibiskup Eugeniusz Baziak zomrel v januári 1962 a 16. júla bol Karol Wojtyła zvolený za kapitulárneho vikára, čiže dočasného správcu arcidiecézy, pokiaľ nebude menovaný nový arcibiskup.

30. decembra 1963, ho pápež Pavol VI. vymenoval za krakovského arcibiskupa a o niekoľko rokov neskôr, 29. mája 1967, za kardinála. Po nečakanej smrti pápeža Jána Pavla I. zvolili kardináli Karola Wojtyłu za pápeža 16. októbra 1978 ako 264. pápeža v dejinách cirkvi, ako prvého netaliana po 455 rokoch a zároveň prvého Slovana vôbec.

Najkritickejším dňom v jeho živote bol 13. máj 1981, keď naňho na Námestí sv. Petra vo Vatikáne spáchal atentát Mehmet Ali Ağca. Ağca nikdy neprezradil pravdu o podnete na jeho pokus o atentát. Ktokoľvek si tento čin objednal, predpokladá sa, že Ağca, vynikajúci strelec, by zabil pápeža, ak by mal v úmysle urobiť to, čiže tento čin mal skôr pápeža postrašiť, ako usmrtiť. Ale všetky tieto možnosti treba brať iba ako špekulácie, pretože skutočný dôkaz dosiaľ neuzrel svetlo sveta. Ďalší pokus o atentát sa uskutočnil 12. marca 1982 vo Fatime v Portugalsku, keď sa jeden muž snažil zasiahnuť bajonetom Jána Pavla II., ale bol zastavený osobnou strážou. Odsedel si za to šesť rokov a potom bol vyhostený z Portugalska.

Ortopedická operácia v roku 2001 potvrdila, že pápež Ján Pavol II. trpí na Parkinsonovu chorobu, Vatikán to potvrdil v roku 2003. Mal problémy súvisle povedať viac ako niekoľko viet a aj slabo počul. Takisto mal v pravom kolene bolestivú artritídu, ktorá sa mu vyvinula po výmene bedrového kĺbu, takže iba zriedkavo chodil na verejnosti. Aj napriek tomu pokračoval vo svojich cestách po celom svete. Tí, ktorí sa s ním stretli ku koncu života, potvrdili, že hoci bol po fyzickej stránke veľmi zničený, mentálne bol stále veľmi čulý.

Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005, 46 dní pred svojimi 85. narodeninami vo svojom súkromnom apartmáne.

 

vzdelanie a pôsobenie

Teológ, intelektuál, básnik, dramatik, profesionálny filozof vyškolený vo fenomenologickej tradícii

 

galéria

 

video

zdroj: wikipedia.org
posledná aktualizácia 23.08.2022

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost