sk  |  en
Streda | 28.09.2022, 11:19 | meniny: Václav; zajtra: Michal, Michaela
  • | Medzinárodný deň za právo vedieť

    Medzinárodný deň za právo vedieť je podporovaný medzinárodnou sieťou organizácií a jednotlivcov FOIA (Freedom of Information Advocates Network) od roku 2002. Tento deň bol zriadený pri príležitosti založenia FOIA v bulharskej Sofii. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a obhajovanie práva na slobodný a spravodlivý prístup k informáciám.

  • | Svetový deň besnoty

    prvýkrát sa pripomínal 8. 9. 2007

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Karol Kosorin DrSc. ( 85 r.)

hydraulik, Ústav hydrológie SAV

Kategória: technika

* 05.11.1936 Starý Tekov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 85 r.

Vzdelanie

1960 Fakulta inžinierskeho staviteľstva SVŠT Bratislava

Študijné pobyty:
1972-1973 Spojené štáty americké

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 1963 Ústav hydrológie a hydrauliky SAV (1990-1991 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky:

Rozpracovanie hydrodynamickej teórie hraníc a zostavenie pohybových rovníc voľnej hladiny vlnového prúdenia, pôvodná metóda stredných hodnôt pre numerickú integráciu transportných a difúznych rovníc v hydraulike, úplné integrály rovníc jednorozmerného prúdenia a numerický model prúdenia podzemnej vody v nehomogénnom prostredí so singularitami.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Association for Hydraulic Research
Slovenská spoločnosť pre mechaniku

Ocenenia:

1988 Cena ČSAV
1986 Zlatá čestná plaketa SAV D. Štúra za zásluhy v prírodných vedách
1984 Cena ČSAV
1983 Cena SAV
1983 Cena ČSAV

e-mail: kosorin@uh.savba.sk

Tvorba

Monografia:

1990 Hydraulické výpočty odvodňovacích a zavlažovacích sietí

Časopisecké publikácie: 33

Vedecká výchova: 5
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost