sk  |  en
Piatok | 26.04.2019, 01:58 | meniny: Jaroslava; zajtra: Jaroslav
  • | Svetový deň dierkovej fotografie

    Svetový deň dierkovej fotografie - Svetový deň dierkovej fotografie sa pripomína od roku 2001. Ide o udalosť vytvorenú na podporu a oslavu umenia dierkových fotografií, ktoré sú vytvorené bez objektívu, len cez malú dierku. Tento deň je príležitosťou ukryť sa pre technologickým svetom, v ktorom žijeme, a stať sa svedkom prostého aktu tvorby fotografie.

  • | Svetový deň duševného vlastníctva

    Svetová organizácia duševného vlastníctva WIPO, oslavuje sa od 2001

  • | Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania

    Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania je oslavou povolania a poslania kňazov a zasvätených osôb, ktorí svoj život zasvätili viere v Ježiša Krista a službe blížnym.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Karol Kosorin DrSc. ( 82 r.)

hydraulik, Ústav hydrológie SAV

Kategória: technika

* 05.11.1936 Starý Tekov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 82 r.

Vzdelanie

1960 Fakulta inžinierskeho staviteľstva SVŠT Bratislava

Študijné pobyty:
1972-1973 Spojené štáty americké

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 1963 Ústav hydrológie a hydrauliky SAV (1990-1991 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky:

Rozpracovanie hydrodynamickej teórie hraníc a zostavenie pohybových rovníc voľnej hladiny vlnového prúdenia, pôvodná metóda stredných hodnôt pre numerickú integráciu transportných a difúznych rovníc v hydraulike, úplné integrály rovníc jednorozmerného prúdenia a numerický model prúdenia podzemnej vody v nehomogénnom prostredí so singularitami.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Association for Hydraulic Research
Slovenská spoločnosť pre mechaniku

Ocenenia:

1988 Cena ČSAV
1986 Zlatá čestná plaketa SAV D. Štúra za zásluhy v prírodných vedách
1984 Cena ČSAV
1983 Cena SAV
1983 Cena ČSAV

e-mail: kosorin@uh.savba.sk

Tvorba

Monografia:

1990 Hydraulické výpočty odvodňovacích a zavlažovacích sietí

Časopisecké publikácie: 33

Vedecká výchova: 5
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost